NYHET

Noeska Smit på Mohn Medical Imaging and Visualization (MMIV)-konferansen i 2019.

Første UiB-professor ansatt gjennom innstegsordningen

Noeska Smit ved institutt for informatikk er den første vitenskapelig ansatte ved UiB som har gått fra innstegsstilling til fast ansettelse som professor.

Publisert

INNSTEGSORDNINGEN VED UNIVERSITETET I BERGEN

  • Innstegsordningen ble innført ved UiB i 2016 og har som formål å rekruttere forskertalenter til faste professorstillinger
  • Innstegsstillinger er midlertidige ansettelsesforhold som varer i en åremålsperiode på seks til syv år
  • Innstegsstillinger lyses ut bredt og internasjonalt, noe som bidrar til at universitetet tiltrekker seg toppkandidater fra hele verden
  • For å kvalifisere for innstegsstilling skal det ikke ha gått mer enn fem år siden kandidaten disputerte for doktorgraden
  • Fakulteter og institutt som ansetter en kandidat til en innstegsstilling er pliktig til å allokere ressurser til en stipendiatstilling som kandidaten kan veilede og til en fast professorstilling etter åremålsperioden. De er også forpliktet til å bidra til kandidatens videre kompetanseutvikling. Dette skal gjøre arbeidet med å kvalifisere seg for fast ansettelse i undervisnings- og forskerstilling mer forutsigbart for den ansatte

Les mer om bruk av innstegsstillinger ved UiB her

– Vi på instituttet er stolte og glade for å være først ut med professor via innstegsstilling, spesielt siden det gjelder en så sterk, og på alle måter suksessrik, kandidat som Noeska, sier instituttleder Inge Jonassen.

Store livsendringer

– Det er veldig spennende å bli professor. Jeg er for tiden i barselpermisjon med første barn, så dette sammenfaller med en annen stor endring i livet mitt, sier Noeska Smit. Ansettelsen hennes som professor tredde i kraft 1. januar 2023. Fram til det hadde hun vært ansatt som førsteamanuensis i innstegsstilling hos visualiseringsgruppen i seks år.

Smit fullførte doktorgrad i medisinsk visualisering ved Delft University of Technology i Nederland i 2016. Da hun ble ansatt ved UiB i 2017, ble hun den første som noensinne hadde blitt ansatt i innstegsstilling ved UiB.

Tråkket en ny sti

– Saksbehandlingen rundt Noeska har hele veien tråkket en ny sti. Vi har noen ganger spøkt med at hun er en prøvekanin. Men det har stort sett gått veldig fint. Vi har funnet løsninger når nye problemstillinger har meldt seg, sier administrasjonssjef Linda Vagtskjold.

Innstegsstillinger – på engelsk kalt «tenure-track positions» – blir tilbudt på universiteter verden over, men ofte i begrenset antall. Innstegsordninger har som hensikt å tiltrekke seg yngre og ambisiøse toppkandidater, gi disse tett oppfølging og en forutsigbar vei mot professorstilling, og dermed styrke insentivene til å drive forskning på høyt nivå.

Var ivrige

– Før innstegsordningen ble innført ved UiB i 2016, hadde vi flere ansatte hos oss som var støttet av Trond Mohn Stiftelsen sitt Starting Grant. Disse fungerte på lignende måte som ansatte i innstegsstilling. Vi hadde altså erfaring med denne typen løp og var ivrige etter å bruke innstegsstillingen da denne kom, sier Jonassen.

Det er attraktivt å kunne ansette unge talenter kort tid etter fullført doktorgrad og gi dem en god start på sin vitenskapelige karriere.

Inge Jonassen

– Det er attraktivt å kunne ansette unge talenter kort tid etter fullført doktorgrad og gi dem en god start på sin vitenskapelige karriere. Spesielt innenfor fagfelt som informatikk der det er krevende å rekruttere erfarne forskere. Innstegsordningen passer godt for oss og vi har rekruttert flere kandidater til innstegsstillinger etter at Noeska begynte, sier Jonassen.

To mentorer og god karriereutvikling

På UiB får innstegsansatte to faglige mentorer og det utarbeides en karriereutviklingsplan like etter ansettelse. Midtveis i løpet evalueres kandidatens resultater av en faglig komité. I løpet av det siste året av åremålsperioden gjøres en sluttvurdering der en komité vurderer om kandidaten har oppnådd professorkompetanse innen sitt fag.

Noeska Smit og instituttleder Inge Jonassen feiret sammen med resten av instituttet like før jul.

– De klare rammene til stillingen og den gunstige oppfølgingen som kandidaten får, tilrettelegger for god karriereutvikling, sier Jonassen, som var en av Smits to mentorer under åremålsperioden.

Innstegsordningen stiller høye krav til kandidatens resultater innenfor områder som forskning, undervisning og akademisk ledelse. Smit forteller at hun har fått god støtte hele veien.

– Det kan være stressende å føle at du trenger å utmerke deg på så mange områder og oppnå mye i løpet av de seks årene, men heldigvis har jeg fått kjempegod støtte fra mine offisielle og uoffisielle mentorer. Mine kolleger hos både arbeidsgiverne mine, Institutt for informatikk og Mohn Medical Imaging and Visualization Center (MMIV) har vært utrolig hjelpsomme og inspirerende.

Begrenset plass på toppen

Smit har flere tanker om hva som trengs for å lykkes med å bli professor.

– Den akademiske karrierestigen er dessverre en pyramide med begrenset plass på toppen når det gjelder antall professorstillinger. Dette betyr at man kanskje må være villig til å flytte utenlands, og selv da er det ingen garantier, og litt flaks kreves.

For ansatte i innstegsstilling har hun noen klare anbefalinger.

– Jeg vil råde innstegsansatte til å finne eller bygge et godt støttenettverk slik at man kan snakke om vanskelige saker og motivere hverandre. Selv var jeg en del av en internasjonal gruppe på nettet sammen med andre som var ansatte i «tenure-track positions». I tillegg hadde vi en lokal gruppe for innstegsansatte på informatikkavdelingen da jeg ikke lenger var den eneste. Det er også lurt å holde styr på alle prestasjonene sine, ettersom man må forberede en portefølje til slutt som dekker seks år. En enkel måte å gjøre dette på er å vedlikeholde sin egen personlige nettside. Dette bidrar også til økt internasjonal synlighet.

Hjertelige gratulasjoner

Gratulasjonene til Smit og resten av instituttet har ikke latt vente på seg.

– Vi har fått flere positive reaksjoner nå når Noeska har fullført løpet og blitt ansatt som professor. Trond Mohn Stiftelse, som har finansiert innstegsstillingen hennes, har for eksempel delt nyheten på sin Facebookside. Vi har feiret med kake på instituttet og selvsagt skrevet om det i vårt interne nyhetsbrev, sier Vagtskjold.

– Jeg ser frem til å fortsette tverrfaglig forskning innen medisinsk visualisering. Jeg vil gjerne være mer selektiv i hva jeg sier ja til, slik at jeg får mer tid til å fokusere på det som er viktigst for meg. Nå som presset fra innstegsordningen er borte, burde dette bli mye enklere, sier Smit.

Powered by Labrador CMS