YTRING

Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap og Institutt for sammenliknende politikk ligger side om side i Christies gate.

Ja til satsing på statsvitenskapen

Tolv stipendiater ved Institutt for sammenliknende politikk og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap har skrevet innlegg i debatten om økt satsing på statvitenskap.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

50-årsjubileet til SV-fakultetet ved UiB, samt en pågående pandemi, bidrar begge til refleksjoner om statsvitenskapens rolle i fremtiden. Leserinnlegget fra Fimreite m.fl. belyser disse utfordringene og etterspør en satsing på statsvitenskapen ved Universitetet i Bergen. Som stipendiater ved de to statsvitenskapelige instituttene ved UiB er vi positive til en slik satsing. Ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og Institutt for sammenliknende politikk er det i dag mer enn 20 stipendiater. Hver av disse bidrar inn i forskningsmiljøer med sine egne unike prosjekt, og bringer ny kunnskap til sine respektive fagfelt. Vi mener at vi allerede har mye av det som skal til for en vellykket satsing på statsvitenskapen ved UiB. Vi driver prosjekter om styring av høyere utdanning, legitimitet i barnevernsintervensjoner, omstilling og grønne skifter, demokrati og demokratiseringsprosesser, velgeratferd så vel som dommeratferd, høyreekstremisme, ulikhet og mye mer. Vi bruker etterprøvbare kvalitative, kvantitative og eksperimentelle metoder, og samler inn data fra en rekke land, populasjoner og institusjoner.

Det er en fellesnevner i alle de stipendiatprosjektene vi nevner over: det er statsvitenskapelig forskning. De to instituttene våre i Christies gate har i dag lite samarbeid. Kanskje vi kan gjøre noe med det? Hver og en av oss sitter på et unikt prosjekt og har inngående kunnskap om det vi studerer. Det vi ikke vet så mye om derimot er hva som foregår på andre siden av bygget vi jobber i. Vi tror at vi har mye å lære av hverandre og at hver og en av oss har noe å bidra med. Det er sannsynlig at det er tettere koblinger mellom vårt metodiske, empiriske og teoretiske arbeid enn vi aner. Likheter som ikke nødvendigvis følger institusjonelle skillelinjer. For å sette det på spissen tror vi at det er mer som forener oss enn som skiller oss, og satsing på et tettere samarbeid om forskning så vel som pliktarbeid og undervisning tror vi vil kunne styrke oss.

Gjennom et tettere samarbeid tror vi tilgangen på kompetanse vil kunne styrkes for stipendiatene, blant annet ved at man kan trekke på en større variasjon relevant førstekompetanse, større bredde i kurs- og utdanningsmuligheter, og gjensidig læring på tvers av ulike kompetanse- og erfaringsgrunnlag. I et karriereutviklingsperspektiv har vi også tro på at et større forskningsmiljø vil kunne styrke våre muligheter for både nettverksbygging og at flere dører åpnes for fremtidige karrieremuligheter. Universitetet i Bergen ønsker at vi skal bygge nettverk internasjonalt. Vi mener at vi i tillegg må bygge nettverk internt og at en satsing på samfunnsvitenskapen ved UiB vil kunne bidra til både lokal og internasjonal nettverksbygging.

I tillegg er det et sosialt aspekt ved en slik satsning. I dag er de to stipendiatgruppene henholdsvis små ved de to instituttene. I starten av en forskerkarriere kan det være utfordringer som lettere kan håndteres som en større enhet– ikke bare gjennomføringen av eget forskningsprosjekt, men også arbeid med undervisning, veiledning, og ikke minst alle tilbakemeldinger, endringer og eventuelle avslag man får i en prosess med fagfellevurdering og publisering. Her kan vi styrkes sammen.

Som stipendiater er vi sagt å være fremtiden. En skikkelig satsing på statsvitenskapen i Bergen er derfor viktig, og vi foreslår å opprette faste og regelmessige møteplasser for statsvitenskapelige stipendiater og postdoktorer, hvor både faglige så vel som sosiale relasjoner og potensialer kan dyrkes og utvikles. Vi er enige med leserinnlegget fra Fimreite m.fl. – UiB har alt å vinne på dette.

Lise Lund Bjånesøy
Stipendiat
Institutt for sammenliknende politikk

Marta Rekdal Eidheim
Stipendiat
Institutt for sammenliknende politikk

Andrea Kronstad Felde
Stipendiat
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Hege Beate Stein Helland
Stipendiat
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Agnete Hessevik
Stipendiat
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Ida Benedicte Juhasz
Stipendiat
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Audun Gabriel Løvlie
Stipendiat
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Thomas Myksvoll
Stipendiat
NORCE /Institutt for sammenliknende politikk

Barbara Ruiken
Stipendiat
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Lisa-Marie Selvik
Stipendiat
Institutt for sammenliknende politikk

Marianne Tøraasen
Stipendiat
CMI/Institutt for sammenliknende politikk

Irene Aase-Kvåle
Stipendiat
HVL/Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Powered by Labrador CMS