NYHET

Tredjepartsportalen gir enkel tilgang på eksempelvis modelleringsverktøy, statistikkprogramvare, eller programvare for tekst, video og bildebehandling. Illustrasjonsfoto.

Programvareportal fra UiB tas i bruk på NTNU

Januar 2021 lanserte UiB en digital løsning, utviklet av UiB læringslab, IT-avdelingen og Software 2, der studenter kan få tilgang til programvare som er relevant for undervisningen – der de er og når de trenger det. Nå tar også NTNU i bruk denne løsningen. Og flere kan stå for tur.

Publisert Sist oppdatert

TREDJEPARTSPORTALEN

  • En rask, selvbetjent løsning for distribusjon av programvare på studentenes eget utstyr

  • Gjør det enkelt for underviser å administrere programvare til studentene

  • Integrert i Mitt UiB

  • Utviklet som en del av UiB læringslab-programmet sammen med IT-avdelingen og Software 2

  • Lansert til alle studenter i januar 2021

  • Les mer på uib.no.

– At flere tar i bruk denne programvareportalen er ikke overraskende. NTNU var interessert allerede under utvikling og har nå benyttet seg av en opsjon de og flere institusjoner inngikk tidligere, sier Magnus Svendsen Nerheim som har vært prosjektleder Tredjepartsportalen.

Prosjektleder for Tredjepartsportalen Magnus Svendsen Nerheim.

Selv om Tredjepartsportalen prosjektet, som er avsluttet beskrives som en suksess, ligger ikke UiB på latsiden i den videre utviklingen. Nå nærmer det seg pilottesting av neste steg.

– Vi skal snart i gang med å teste hvordan det fungere å bruke denne løsningen på eksamen slik at studentene da kan bruke programmene de bruker i studiehverdagen også på saleksamen. Den tekniske utviklingen av denne delen er så godt som ferdig, det er bare testing og justering som gjenstår. Det skal vi i gang med i løpet av våren, slik at det er klart for høstsemesteret, sier Nerheim.

Prorektor Pinar Heggernes mener at har lykkes med utviklingen av Tredjepartsportalen.

Studenter og prorektor er fornøyd

Prorektor Pinar Heggernes mener UiB har lyktes godt med utviklingen av Tredjepartsportalen når nå NTNU benytter seg av sin opsjon og tar den i bruk de også.

Tredjepartsportalen er et godt eksempel på at når institusjonene selv utvikler gode løsninger med utgangspunkt i faglige behov, kan vi skape nyvinninger som også kommer hele sektoren til gode. Vi har i dette arbeidet vært opptatt av å legge til rette for løsninger og avtaler som også andre institusjoner i sektoren skal kunne dra nytte av. At NTNU nå tar i bruk Tredjepartsportalen, viser at vi har lyktes i dette. Med Tredjepartsportalen har vi lagt en ny og viktig byggestein til det digitale læringsmiljøet ved UiB, sier Heggernes.

Videre trekker Heggernes frem at studentene som fremtidige brukere har vært viktige bidragsytere i utviklingen av Tredjepartsportalen.

– Våre studenter har gitt svært viktige bidrag som pilot-brukere i utviklingsfasen. Det betyr at de underveis i arbeidet også har opplevd at ikke alt fungerer perfekt. Men de tilbakemeldingene studentene og våre vitenskapelig ansatte har gitt, har vært uvurderlige i å utvikle Tredjepartsportalen til ferdig tjeneste. Når den nå er lansert og i drift, får vi gode tilbakemeldinger fra studentene, både på tilgjengelighet og brukervennlighet.

Powered by Labrador CMS