NYHET

25 søkere fra seks fakulteter ved UiB ønsker å bli Sentre for fremragende forskning (SFF). Svaret på hvem som går videre til neste runde, kommer i løpet av våren.

25 vil bli Senter for fremragende forskning

25 av de fremste fagmiljøene ved UiB ønsker å bli en del av Forskningsrådets SFF-ordning.

Publisert Sist oppdatert

SFF ved UiB

UiB leder i dag fire sentre for fremragende forskning (SFF):

I tillegg er UiB partner i SFF-senteret Norsk senter for forsking på mentale lidelser - NORMENT. UiO er vertsinstitusjon.

SFF-ordningen er Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. Finansieringen legger til rette for at fagmiljøene på sentrene skal levere langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå i opptil 10 år.

UiB startet en prosess for langsiktig planlegging av nye SFF-initiativer i 2018. Prosessen ledes av rektor Margareth Hagen, sammen med dekanene fra alle fakultet og ledelsen på Sars-senteret.

– Å få flere Sentre for fremragende forskning er viktig for oss. SFF-ordningen fremmer fri og grensesprengende forskning, og SFF-status vil øke langsiktigheten i forskningen og heve kvaliteten ytterligere, sier Hagen.

Forskningsdirektør Benedicte Løseth fremhever at søknadene kommer fra seks av universitetets syv fakulteter.

– Både bredden i fagfelt og den store andelen kvinnelige senterledere er oppløftende for universitetet, sier Løseth.

Søkere ved UiB

Svaret på hvilke søkere som går videre til neste runde kommer i løpet av våren 2021.

Her kan du se den fullstendige oversikten over hvem som søker SFF-status ved UiB.

Powered by Labrador CMS