YTRING

Fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo og dekan Gunn Mangerud.

Svar til Gunnar Bratbak om fadderuken

Fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo og dekan Gunn Mangerud svarer på professor Gunnar Bratbaks ytring om fadderuken.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Vi viser til din ytring i På Høyden, publisert fredag 06. august. Hvert år tar Mat.nat-fakultetet imot mange hundre studenter, og i år som tidligere år er vi opptatt av å ta imot dem på best mulig måte. Det inkluderer både det faglige og det sosiale aspektet. Her finner du programmet for det offisielle mottaket fra fakultetet.

Studentene blir tatt imot i en gruppe på rundt 20 personer fra samme studieprogram, ledet av 1-2 mentorer. Som en del av mentorordningen ved fakultetet, skal disse følge hverandre gjennom hele det første studieåret. Ved studiestart er det et tettpakket program for at studentene skal bli godt kjent med hverandre og med universitetet. Studentene treffer sitt fagmiljø gjennom programmøter og møter med fagutvalg, det er omvisning på campus, forventningsavklaring i forhold til studiet, turer og de får være med på et stort innovasjonsprosjekt kalt #Realutfordring.

Programmet du viser til er arrangert av studentenes fadderstyre og foregår på kveldstid. Fakultetet har hatt tett dialog med fadderstyret under planleggingen, og fadderne gjør en kjempestor frivillig innsats for at de nye studentene våre skal få et godt mottak og bli godt integrert på studieprogrammet sitt.

Å sikre at studentene også får et godt sosialt nettverk og blir integrert sosialt er viktig for å skape god trivsel og dermed medvirke til at de lykkes faglig. I inneværende år er ikke programmet avklart enda fordi vi avventer smittevernregler som skal gjelde for studiestartuken, men i samråd med kommunen har UiB komme til at det er langt bedre smittevern å ivareta den sosiale delen godt organisert enn å måtte la studentene samles på trange hybler.

Gunn Mangerud, dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Elisabeth Müller Lysebo, fakultetsdirektør, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Powered by Labrador CMS