YTRING

Magnus Stakkestad og Hanne Kjerstad Andresen

Et UiB 2.0 må være grønt og prioritere studentene

Hvor ofte irriterer ikke vi studenter oss over de skranglete lastebilene som kommer i full fart over Høyden med drivstoff veltende ut eksospottene?

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Det skal nå velges inn nye representanter til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. De som velges inn her, blir dine tillitsvalgte i UiBs øverste studentorgan. Det er derfor viktig at du som student benytter deg av stemmeretten og baserer valget på hvem du føler representerer deg og dine interesser best.

Vi i Sosialdemokratisk Liste har mange viktige valgsaker. Studentene har naturlig nok en viktig stemme i arbeidet med klimanøytralt UiB innen 2030. Bærekraft er et av de viktigste temaene i årets studentpolitiske debatt.

Som leser tenker du sikkert nå at dette ikke er første gang du hører. Som jo hør og bør er vi langt fra den eneste listen som har politikk på dette området. Men vi er lei av å høre at man skal jobbe for bærekraft - dette er vi jo alle enige i! Vi må også slutte å bruke begrepet bærekraft når vi egentlig snakker om klima- og miljø. Bærekraft omhandler fremtiden vår, og det er ikke et alternativ at en ikke ønsker å jobbe for dette. Men la oss nå snakke litt mer spesifikt om klima- og miljø. Vi trenger målrettede tiltak om UiB skal nå sitt ambisiøse mål om klimanøytralitet innen 2030!

Kloden begynner og merke konsekvensene av klimakrisen, og vi ser tydelig hvilke retning vi er på vei. For å løse fremtidens utfordringer må universitetet ta sin del av ansvaret. Utdanningen vår skal ikke ha en holdbarhetsdato, men være relevant nok til at vi kan løse morgendagens utfordringer!

Vi i Sosialdemokratisk liste har dykket ned i UiBs klimarapport, og kartlagt hvilke områder som må kuttes på. Denne viser tydelig at verken studenter eller ansatte benytter seg av bil for å komme seg til campus, faktisk bare 4-6%.

Hvor ofte irriterer ikke vi studenter oss over de skranglete lastebilene som kommer i full fart over Høyden med drivstoff veltende ut eksospottene? Hvor ofte irriterer vi oss ikke over de ikke-eksisterende fotgjengerovergangene på Høyden? Vi mener UiB bør jobbe for et bilfritt Nygårdshøyden!

Misforstå oss rett, universitetet har allerede gode planer for fremtiden, men vi savner små hverdagslige endringer som betyr noe for oss studenter. Vi kan for eksempel også bli bedre på avfallsortering rundt om på campus, redusere plastforbruken i Sammen sine kantiner, satse på et større tilbud av kjøttfrie alternativ og miljømerke maten. Vi må fokusere på kortreist og lokale matleverandører, som støtter næringslivet samtidig som vi kutter utslipp. Innkjøp av nye produkter må være resirkulerbare for å dempe forsøplingen.

Vi skal tilbake til et grønt UiB 2.0 etter koronapandemien, der vi tar lærdom av erfaringene med den hurtige digitaliseringen. Øverst på klimaregnskapet troner innkjøp og ansattes reisevirksomhet. Vi vil kjempe for at flere møter, seminarer og konferanser gjennomføres digitalt. Et grønt universitet prioriterer grøntarealer til studentene fremfor utrygge bilveier! Vi ønsker også mer tilrettelegging for lokal utveksling! Man må ikke sette seg på et fly til andre siden av kloden for å tilegne seg tverrfaglig kunnskap.

Vi i Sosialdemokratisk Liste har et helt kapittel om miljø- og bærekraft i vårt valgprogram for 2021-2022. Gå inn å les hvilke andre tiltak vi ønsker for et grønnere UiB.

Hvis dette er tiltak og politikk som du ønsker å se iverksatt på Universitetet i Bergen, bør du stemme på oss i Sosialdemokratisk Liste ved studentvalget den 14-20 april! Vi oppfordrer alle studenter til å bruke sin stemmerett. Studenters deltakelse i studentpolitikken er viktig for studentdemokratiet.

Godt valg!

Hanne Kjerstad Andresen og Magnus Stakkestad,
Sosialdemokratisk Liste Studentparlamentet ved UiB

Powered by Labrador CMS