YTRING

Pinar Heggernes, Marija Slakovik og Fedor Fomin.

Algoritmer til det beste for samfunnet

Artikkelforfatterne svarer på Anja Salzmanns innlegg i Bergens Tidende om algoritmer.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

I sitt innlegg i Bergens Tidende 2. mai, kommer Anja Salzmann med en kritikk av vårt innlegg i samme avis 24. april om algoritmer og kunstig intelligens. Salzmann har en rekke adekvate poeng som vi er enige i, og vi vil takke henne for å bidra til en viktig debatt. Vi vil dog presisere at vi i vårt innlegg aldri skrev eller mente at «algoritmer er ufarlige», slik hun påstår. Tvert imot skrev vi om mange av de uheldige sidene ved dagens algoritmer, samtidig som vi ville avmystifisere algoritmene og forklare hvordan man kan og må arbeide for å utbedre disse problemene.

Det er ytterst viktig å sette søkelys på alt det problematiske med algoritmer. Vårt poeng er at det ikke er nok. Det er minst like viktig at det jobbes aktivt med å skape algoritmer som er til det beste for samfunnet, samtidig som den digitale kompetansen i hele befolkningen må heves. Vårt budskap er at dette er mulig.

Nettopp på bakgrunn av problemstillinger som Salzmann nevner i sitt innlegg, har Universitetet i Bergen levert en søknad til Norges Forskningsråd om etablering av et Senter for Fremragende Forskning innen sosialt-bevisste algoritmer: «Center for Social Algorithms». I sentersøknaden inngår undertegnede sammen med andre forskerkolleger fra samfunnsvitenskap, realfag og juss. Som vi skrev i vårt innlegg og ut fra det som danner grunnlaget for søknaden, er det nå på tide å sette søkelyset på å få algoritmene til å fungere på den måten som er til det beste for samfunnet. Dette krever blant annet at vi klarer å formalisere menneskelige begrep som rettferdighet, fordom, upartiskhet slik at de kan integreres i algoritmene.

Det er ikke tilstrekkelig å peke på en fare og rope varsko. Vi må forstå og håndtere faren. Algoritmer er kommet for å bli, som mange andre flerbruksteknologier. Det hjelper ikke å frykte dem. Vi må jobbe for å gjøre dem gode for menneskeheten og alle må lære seg å bruke algoritmene på hensiktsmessige måter, akkurat som vi daglig bruker mange typer verktøy som også kan være farlige hvis misbrukt.

Fedor Fomin, professor i algoritmer, Institutt for informatikk, UiB
Pinar Heggernes, professor i algoritmer, Institutt for informatikk, UiB
Marija Slavkovik, professor i kunstig intelligens, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Powered by Labrador CMS