NYHET

UiB skal kartlegge hva som fungerer og ikke fungerer for forskerne i dag.

Skal kartlegge forskningens vilkår ved UiB

Hvilke behov har forskerne, hvilke utfordringer finnes, og hva fungerer bra, er spørsmål UiB ønsker å finne svar på gjennom en spørreundersøkelse som sendes ut til alle vitenskapelig ansatte tirsdag 1. desember.

Publisert Sist oppdatert

Universitetet i Bergen er i gang med å kartlegge og drøfte forskningens rammevilkår ved institusjonen. Spørreundersøkelsen er en del av kunnskapsgrunnlaget til prosjektet UiB FRAM.

Det er gjennomgående høy kvalitet på forskningen ved UiB. Undersøkelsen er en anledning for alle til å gi innspill til hva som fremmer – eller hindrer – god forskningskvalitet.

Prorektor Margareth Hagen

– Ambisjonen er at den samlede rapporten skal gi institusjonen et bedre kunnskapsgrunnlag om status for forskningsaktiviteten, sier prorektor Margareth Hagen.

Denne kunnskapen vil være verdifull i universitetets strategiarbeid og i fagmiljøenes arbeid for å styrke forskningen.

– Med denne undersøkelsen ønsker vi å kartlegge status for forskningen ved universitetet og hva som er behovene når det gjelder rammer for kvalitet i forskningen, sier Vibeke Kyrkjebø Irgan, seniorrådgiver ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen, som er prosjektleder for UiB FRAM.

– For å sikre at gode vilkår for de vitenskapelig ansatte også i fremtiden, må vi vite hvor skoen trykker og hvordan vi som institusjon kan sikre at rammene for kvalitet er til stede, sier Irgan.

Vibeke Kyrkjebø Irgan

Både hun og prorektor Margareth Hagen understreker at prosjektet ikke skal evaluere forskningen som gjøres av fagmiljøene ved UiB.

– Men vi er ute etter å forstå hvordan UiB som institusjon legger til rette for at fagmiljøene har rammevilkår som sikrer god forskning, sier Hagen.

Viktig å ta tempen

Også forsker og professor ved Institutt for biomedisin, Thomas Arnesen, mener det er viktig å få et innblikk i forskningens status ved UiB.

– I en tid hvor kampen om forskningstid og forskningsmidler blir hardere er det svært viktig for en organisasjon som UiB å ta tempen på hvordan de ulike miljøene har det, sier professor Thomas Arnesen, som er medlem i prosjektets arbeidsgruppe.

Professor Thomas Arnesen

I disse dager sendes det ut en spørreundersøkelse til alle universitetets vitenskapelig ansatte. Fra stipendiater til professorer. Prosjektet ønsker selvsagt at så mange som mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen.

– Dette er en unik sjanse til å uttale seg om hva som fungerer og ikke fungerer. Det bidrar til at du som forsker ved UiB også har rammevilkår for å levere kvalitet i forskning også om 10 år, og det er en gyllen anledning til å gi innspill til hvilke utfordringer vi har i dag, og hvilke utfordringer vi kommer til å stå overfor i fremtiden, sier Vibeke Kyrkjebø Irgan.

Professorer håper på høy svarandel

Professor Kjersti Fløttum

Representant i universitetsstyret og professor i fransk, Kjersti Fløttum, mener jobben som nå gjøres for å sikre rammene for forskning i fremtiden er svært viktig.

– UiB har mange fremragende forskningsmiljøer, men det vil alltid være behov for å sikre at rammene for forskning er de best mulige, nå og i fremtiden. Derfor gjennomfører UiB FRAM en særdeles viktig undersøkelse som jeg håper det blir størst mulig oppslutning om. Det er forskerne selv som vet hvor skoen trykker, og det er forskerne som kan gi svar på hva som er avgjørende betingelser for forskning av høy kvalitet, sier hun.

Hun får støtte fra professorkollega Thomas Arnesen som også oppfordrer alle sine vitenskapelige kollegaer om å svare på undersøkelsen.

– En bred respons er essensiell for å få en god oversikt over forskningens kår ved UiB og ikke minst for å kunne gjøre målrettede grep for å øke UiBs forskningskapasitet. Spørreundersøkelsen gjennomføres for å gjøre en forskjell og for å kunne sette i gang effektive tiltak for å styrke kvalitet i forskning, ikke for å bli lagt i et arkiv og støve ned, sier han.

Viktig at mange bidrar

Stipendiat Nina Serdarevic sitter i styringsgruppen for UiB FRAM og oppfordrer alle stipendiater og postdoktorer til å gripe muligheten til å påvirke forskningshverdagen på UiB.

Stipendiat Nina Serdarevic

– For å få et representativt utvalg er det viktig at så mange som mulig svarer på undersøkelsen og jeg ser på det som en plikt at vi gjør det – dette er en god mulighet til å påvirke hverdagen for stipendiater, postdoktorer og forskere i lang tid fremover. Det er litt som ved valg – dersom du ikke deltar kan du ikke klage på resultatet i ettertid, sier Nina Serdarevic.

Prorektor Margareth Hagen understreker også at det er viktig å lytte til de unge forskernes erfaringer og tanker om rammer for god forskning:

– 2020 er et spesielt år, gjennomgående preget av krisehåndtering og pandemien. Det er likevel viktig at vi evner å tenke framover i fellesskap. Undersøkelsen handler ikke om de endrede betingelsene under pandemien. Vi må ikke la det lange kvalitetsarbeidet og de viktige prosessene ligge selv om håndteringen av korona-hverdagen preger oss. Jeg håper undersøkelsen blir tatt godt imot.

Powered by Labrador CMS