YTRING

Sigve Tjøtta
Sigve Tjøtta er professor i samfunnsøkonomi ved Institutt for økonomi.

Gaza på Muséplass: Nok nå

– Jeg håper UiB ledelsen griper inn og avslutter teltleiren på Muséplass, skriver Sigve Tjøtta som er professor ved Institutt for økonomi

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Gaza-aksjonistene hindret et fysisk styremøte på UiB og ansatte i å gå på jobb. Jeg er bekymret over at vi har en ledelse som har latt dette skje, og jeg frykter de langsiktige konsekvensene.

Først vil jeg si at jeg er helt enig med det rektor skrev i et innlegg på «På Høyden» om at et universitet ikke kan «ta kollektiv stilling, selv i brennende politiske spørsmål, uten å undergrave forutsetningene for sin egen sannhetssøkende eksistens».

Men som George Orwell, John Stuart Mill og Adam Smith forstod, bestemmes ytringsfriheten av den rådende ytringskulturen. UiB-ledelsens aksepterte ytringsrom innebærer å godta en seks ukers teltleir på Muséplass, tillate at aktivistene hindrer et fysisk styremøte og hindre ansatte i å gå på jobb.

Min langsiktige bekymring er at denne standarden gjelder for noen ytringer, men ikke for andre; at det aksepterte ytringsrommet i seg selv blir politisert. Dette vil undergrave universitetets sannhetssøkende mål.

En sunn ytringskultur på universitetet handler også om at demonstranter som bryter løfter får en reaksjon. UiB bør derfor vurdere å utvise demonstrerende studenter som hindrer folk i å gå på jobb. Jeg har forstått at det også er ansatte som er med, i så fall bør de også få en reaksjon.

Jeg håper UiB ledelsen griper inn og avslutter teltleiren på Muséplass.

Powered by Labrador CMS