GJENVINNING

Magne Bergland og Huldeborg Eline Helle forteller at UiB sparte utslipp tilsvarende 19 400 cheesburgere ved å gjenvinne brukt IT-utstyr i 2021.

UiB bidrar til gjenbruk av brukt IT-utstyr

Med over 4000 ansatte er det mye IT-utstyr i bruk på Universitetet i Bergen. Ved å gjenbruke pc-er, mobiltelefoner og harddisker kan UiB både redusere klimaavtrykket og støtte opp om sirkulærøkonomien.

HVORDAN LEVERE UTSTYR

Det gjøres enkelt ved å bestille en returkontainer i UiB hjelp.

Når utstyret på avdelingen er puttet i kontaineren bestilles det henting samme sted.

Ønsker du vite mer kan du lese om avtalen i UiBs avtaleportal.

Lenke til retningslinjene også her.

– Elektronisk avfall omtales som verdens raskest voksende avfallsstrøm. Ved å returnere utrangert utstyr bidrar vi til at dette håndteres på en mer miljøvennlig måte og reduserer klimaavtrykket, sier IT-direktør Tore Burheim.

IT-utstyrs største klimaavtrykk skyldes produksjonen, ikke driften. Å gjenbruke IT-utstyr er derfor et viktig miljøtiltak og det inngår i sirkulærøkonomi.

– Ordningen innebærer at innhold blir slettet på en forsvarlig måte, sier Burheim. Samtidig har UiB en egen ordning for utstyr hvor det har vært lagret sensitive personopplysninger. Dette skal leveres til IT-avdelingen for makulering, opplyser han.

IT-direktør Tore Burheim: Dette er først og fremst et miljøtiltak.

Ordningen er delvis selvfinansiert.

– Dette er først og fremst et miljøtiltak, men avtalen er også laget slik at det IT-utstyret som kan gjenbrukes blir solgt, og på den måten bidrar til å finansiere deler av utgiftene knyttet til transport og behandling, sier Huldeborg Elin Helle, avtaleansvarlig ved seksjon for Innkjøp.

Spart CO2 tilsvarende 230 000 kopper kaffelatte

Selskapet UiB har avtale med, 3stepIT AS, lager hvert år en rapport som viser hvor mye utstyr som er levert inn, hva som er gjenbrukt, hva som er resirkulert og hvor stort CO2 utslipp som er unngått ved at utrangert utstyr gjenbrukes.

– Det er levert inn alt fra bærbare PC-er til mobiltelefoner, skrivere og pc-skjermer. Til sammen er det levert inn over 3,4 tonn med brukt utstyr i 2021, det er veldig bra. Likevel har vi tro på at vi kan nå enda høyere neste år. Dette er selvsagt ikke fordi vi ønsker å øke utskiftningsraten på IT-utstyret vårt, men fordi det er viktig å bevare utrangert utstyr i kretsløpet for å oppnå best mulig ressurseffektivitet, sier Huldeborg Elin Helle.

Datautstyr er en av miljøverstingene, derfor er det viktig at utrangert utstyr enten gjenvinnes eller så langt det er mulig gjenbrukes.

– Når 62 % av alt utstyret som er levert inn blir gjenbrukt av andre, betyr det at ordningen har spart kloden for 77 627 kg CO2. Dette tilsvarer 19 400 cheeseburgere eller 228 000 kopper med kaffelatte, sier Helle.

Enkel innlevering

For å benytte seg av denne retur og gjenvinningsordningen må enhetene bestille skap, pall eller kartong som så fylles opp med brukt utstyr. Det er viktig at brukt datautstyr leveres på riktig måte.

– Når skapet blir levert til enheten er det en person som må være ansvarlig for låsing av skapet og bestilling av henting. Det er viktig at en bestiller disse returbeholderne og ikke bruker de palleburene til Ragn Sells AS som står rundt på campus til datautstyr eller mobiltelefoner, men kun annet elektrisk avfall, sier tjenestekoordinator i IT-avdelingen Magne Bergland.

Ragn Sells burene som Bergland snakker om er også ment til EE-avfall, men går rett til avfallshåndtering og omfatter derfor ingen grad av verken gjenkjøp/gjenbruk eller sikker sletting av data.

– Du bestiller returordning fra IT-avdelingen gjennom UiB-hjelp, sier Bergland.

Datautstyr på UiB har en levetid på minst fem år og alt kjøpes med en serviceavtale på fem år.

– Vi tror det har ligger en del utrangerte mobiltelefoner og datamaskiner hjemme hos folk eller på kontorer på UiB. Det har ikke vært nok fokus på at dette skal leveres inn igjen, men vi håper enhetene benytter seg av denne innleveringsordningen, sier Bergland.

– Når man får en ny mobiltelefon er man pålagt å levere den gamle tilbake, ifølge retningslinjene for jobbtelefon ved UiB. Jeg oppfordrer folk til å ta med utrangert utstyr på jobb, samle det på avdelingen og levere det inn, avslutter Bergland.

Powered by Labrador CMS