NYHET

Seniorrådgiver i Studieavdelingen Ellen Lien og Prorektor Pinar Heggernes.

Får støtte fra Helsedirektoratet til arbeid med kulturelt mangfold

Alle studenter ved UiB skal være en del av et godt, mangfoldig og inkluderende læringsmiljø. UiB vil, gjennom et nytt prosjekt støttet av Helsedirektoratet, rette større fokus på kulturelt mangfold. På den måten vil vi skape et læringsmiljø som gjør at alle våre studenter skal kunne lykkes og trives i alle deler av universitetslivet.

Publisert Sist oppdatert

­– Vi ønsker med dette å forebygge frafall, opplevelse av ensomhet og utenforskap. Vi er veldig glade for at vi har fått denne tildelingen og vi skal jobbe tett med Sammen om dette prosjektet, sier prorektor Pinar Heggernes.

Pengene er bevilget til prosjektet «Mangfoldige UiB – ingen utenfor». Formålet med prosjektet er å bygge ned barrierer for å delta i høyere utdanning, og sikre et godt tilbud til et mangfoldig studentmiljø.

– Vi ønsker å rekruttere mange flere studenter med multikulturell bakgrunn og studenter som kom til Norge som barn og unge. Vi ønsker også å rekruttere større andel blant første generasjons akademikere, sier Heggernes.

Universelle tilbud og handlingsplaner er noe vi jobber systematisk med hele tiden, men noen ganger er det ikke nok til å treffe behovene til studentgrupper med særskilte behov, spesifikt knyttet til kultur, språk og flyktninger.

– Da må vi tenke nytt og gjøre det vi kan for at vi treffer også disse studentene. Mangfold handler om like muligheter uavhengig av bakgrunn, sier Heggernes.

Skal tilsette mangfoldskoordinator

Målsettinga med prosjektet er å få flere fra underrepresenterte grupper til å søke seg til høyere utdanning og ivareta dem bedre gjennom studenttilværelsen.

– For å nå ut planlegger vi å rekruttere en erfaringskonsulent som skal fungere som inkluderings- og mangfoldskoordinator. Om stillingen deles på en, to eller tre det må vi komme tilbake til. Det er viktig at vi jobber aktivt for å styrke mangfoldet ved UiB. Derfor er vi glade for å ha fått midler til å kunne starte dette prosjektet, sier Ellen Lien ved Studieavdelingen som har jobbet med utformingen av søknaden.

Økt støtte til mentorordningen

Helsedirektoratet har i tillegg bevilget penger til UiB for å videreutvikle mentorordningen.

– Vi er svært fornøyde med å ha fått tilslag for begge de to prosjektsøknadene vi sendte og den annerkjennelsen fra Helsedirektoratet ved at de bevilger oss 8,4 millioner kroner over tre år til både «Mangfoldige UiB – ingen utenfor» og nye metoder vi skal teste ut for mentorordningen. For begge disse prosjektene blir det nye funksjonsområdet «Læringsmiljø» hos Studieavdelingen helt sentral, sier Heggernes.

Powered by Labrador CMS