UIB IDÉ

Har du en ide til en tjenesteinnovasjon, oppfinnelse eller lignende du vil få testet, søk om midler fra UiB idé. Illustrasjonsfoto tatt i 2019.
Har du en ide til en tjenesteinnovasjon, oppfinnelse eller lignende du vil få testet, søk om midler fra UiB idé. Illustrasjonsfoto tatt i 2019.

UiB lanserer nytt innovasjonsprogram

UiB idé gir ansatte og studenter mulighet til å søke støtte til gode innovasjonsideer, som må utvikles og testest før de blir utviklet videre.

Publisert Sist oppdatert

UIB IDÉ

  • UiB idé er et verifikasjonsprogram for ansatte og studenter som vi teste ut sin innovasjon i tidligfase
  • Pilotprogrammet har en ramme på inntil 2 millioner kroner
  • Ansatte og studenter kan henholdsvis søke om inntil 500 000 og 100 000 kroner
  • Søknadsfrist 6. april
  • Prosjektet må være avsluttet innen 1. desember 2021
  • Meld deg på webinar 25. februar for å lære mer

I år går startskuddet for innovasjonsprogrammet UiB idé, programmet har et budsjett på inntil 2 millioner kroner. Og tar imot søknader fra både ansatte og studenter som sitter på en god idé de trenger hjelp til å komme i gang med.

Rektor Margareth Hagen
Rektor Margareth Hagen

– Dette er et viktig steg for UiB og jeg er veldig glad for at vi nå har fått i gang dette programmet. Det underbygger UiBs samfunnsoppdrag og skal bidra til at ansatte og studenter får en ny mulighet til å nå ut i samfunnet med sin forskning og sine ideer, sier rektor Margareth Hagen.

Hun forteller at UiB har tradisjon for å levere fremragende forskning og flere av våre studenter har utviklet seg til å bli viktige endringsagenter for et mer rettferdig samfunn, grunnlagt bedrifter eller gått inn i politikken for å endre folks hverdag til det bedre.

– Gjennom UiB idé får ansatte og studenter støtte og finansiering til å fortsette og forsterke disse tradisjonene. Dette gjør at gode ideer raskere vil komme opp og frem. Noe som igjen gjør at vi kan gi målrettet støtte og råd, ved å for eksempel koble relevante prosjekter mot EUs program for forskning og innovasjon, Horizon Europe, sier Hagen.

UiB ide gir ansatte og studenter mulighet til søke om midler til å teste ut sin ide.
UiB ide gir ansatte og studenter mulighet til søke om midler til å teste ut sin ide.

Etterspurt og varslet verifikasjonsprogram

Viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger Robert Bjerknes.
Viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger Robert Bjerknes.

Innovasjon og entreprenørskap er en viktig del av samfunnsoppdraget til universiteter og høyskoler, slik det også er nedfelt i UiBs strategi og handlingsplaner. UiB idé er et ledd i å legge til rette for at ansatte og studenter skal kunne gjøre nettopp dette. Programmet er utviklet for at det skal dekke hele UiBs faglige bredde fra medisin og kunst til jus og pedagogikk.

– Programmet er til for hele UiB og vil være innrettet mot produktinnovasjon, så vel som tjenesteinnovasjon og sosialinnovasjon. Har du en ide som kan kommersialiseres eller bidra til å modernisere offentlig sektor så er det bare å sende inn en søknad, forklarer viserektor for store satsinger Robert Bjerknes.

Ordningen er etterspurt av både studenter og ansatte. Og har som mål å verifisere ideer tidlig og bidra til at enda mer kunnskap fra UiB når ut til samfunnet.

– Målet med programmet å få tidlig avklaring og testing av ideer med lite ressursbruk. Dette er noe som studenter og ansatte har etterlyst. Vi tror også at UiB idé vil kunne bidra til at flere ideer i etterkant kan utvikles hos VIS slik at mer av den kunnskapen som utvikles gjennom utdanning og forskning ved UiB kommer samfunnet til gode, sier Bjerknes.

Gjennom utviklingsavtalen UiB har med Kunnskapsdepartementet er UiB forpliktet til å legge til rette for entreprenørskap og innovasjon.

Avdelignsdirektør Benedicte Løseth glad for at UiB idé er lansert.
Avdelignsdirektør Benedicte Løseth glad for at UiB idé er lansert.

– Dette innebærer å etablere nye møteplasser og virkemidler, noe som bl.a. er gjort gjennom å opprette Innovasjonshub for studenter, samarbeid med NHH og HVL om «Bergen Entrepreneurship Academy» og nå altså etablering av UiB idé, sier Bjerknes.

Pilotutlysning med potensial

Programmet skal koordineres av forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA), og er i følge FIA direktør Benedicte Løseth viktig tillegg til verktøykassen for å fremme innovasjon ved UiB.

– Vi er glade for at vi nå kan lansere dette neste steget på «innovasjonstrappen». UiB idé er en viktig del av verktøykassen for innovasjon som vi kommer til å fortsette å ruste opp. Dette innebærer å legge til rette for nye møteplasser, rådgivning fra eksperter på innovasjon, tilgang på finansiering, og tett samarbeid med viktige samarbeidspartnere innenfor innovasjon som VIS, sier FIA direktør Benedicte Løseth.

Første utlysning har søknadsfrist allerede 6. april og det er spenning knyttet til hvilke innovasjoner det søkes om midler til.

– Vi ser også frem til å få tilbakemeldinger på om vi har truffet med utlysingen, vurderingskriterier og rekruttering. Det er første utlysning så vi gleder oss til å se hvilke søknader vi får inn, sier programleder for UiB idé Yves Aubert ved forsknings- og innovasjonsavdelingen.

Innovasjonsrådgiver ved FIA Yves Aubert er programleder for UiB idé.
Innovasjonsrådgiver ved FIA Yves Aubert er programleder for UiB idé.

Aubert mener dette er en utmerket mulighet for å få testet ut hvordan nettopp din ide er relevant for samfunnet. Han ser frem til å jobbe sammen med og svare på spørsmål til de som ønsker å søke.

– Dette er en god mulighet for de som har en ide de vil få testet ut. Og jeg tror det finnes mange gode ideer blant ansatte og studenter som bare trenger litt hjelp til å bli noe stort. Det er spennende å få jobbe med dette og jeg ser frem til å svare på de spørsmål dere måtte ha, sier Aubert.

Programmet måler suksess på flere måter, enten ved å nå neste steg i innovasjonsprosessen, å ta lærdommene med tilbake til tegnebrettet for å videre utvikle ideen eller at å finne ut at ideen ikke var den riktige å gå videre med.

– Jeg ser på alle disse mulige resultatene som positive, fordi det ligger læring i hele prosessen og det tar både oppfinner og oppfinnelse et steg nærmere realisering og nytt for UiB og samfunnet, avslutter Aubert.

Powered by Labrador CMS