NYHET

Se opptak fra åpningen av karrieresenteret for yngre forskere.

Se åpningen av karrieresenter for yngre forskere

I dag åpner UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere. UiB er den første utdanningsinstitusjonen som etablerer et slikt senter.

Publisert Sist oppdatert

UiB Ferd karriesenter for yngre forskere

Karrieresenteret skal tilby støtte til unge forskere innen følgende områder:

  • kurs i akademiske og overførbare ferdigheter
  • individuelle karrieresamtaler
  • nettportal med informasjon om relevant opplæring tilgjengelig på tvers av UiB

UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere skal støtte ph.d.-kandidater, postdoktorer, forskere og førsteamanuenser i deres karriereutvikling.

Gode og attraktive karrieremuligheter for yngre forskerne er avgjørende for å sikre forskning og undervisning av høy kvalitet, og godt kvalifiserte kandidater til kunnskapssamfunnet.

– Jeg er glad for at UiB er den første institusjonen som etablerer et dedikert karrieresenter for yngre forskere, skriver rektor Margareth Hagen i et blogginnlegg om nyetableringen.

Ressurs for hele universitetet

Karrieresenteret skal tilby støtte innen kurs i akademiske og overførbare ferdigheter, og individuelle karrieresamtaler. I tillegg skal det være en nettportal med informasjon om relevant opplæring tilgjengelig på tvers av UiB.

UiB Ferd skal også bidra til å videreutvikle universitetet som en attraktiv arbeidsplass. Tiltaket er et samarbeid mellom HR-avdelingen og Forsknings- og innovasjonsavdelingen, og vil ta i bruk fysiske lokaler i Muséplass 2, 2. etasje.

– Vi vil at hele universitetet skal tenke på senteret som en ressurs, ved at vi gir forskerne og miljøene rundt dem mer kompetanse og økt bevissthet rundt karriere, sier seniorrådgiver Ellen Hagen, som leder senteret.

Se åpningen av senteret

Opprettelsen av karrieresenteret er vedtatt av Universitetsstyret. Det er en del av UiBs Karrierepolitikk for yngre forskere og et ledd i Handlingsplan for ph.d.-utdanning 2020 – 2024.

I tillegg er det et tiltak i oppfølgingen av EU-prinsippene for Bedre HR i forskning, der karriereutvikling er en viktig del.

Program for åpningen

  • Åpning ved rektor Margareth Hagen
  • Noen utvalgte stemmer fra målgruppene
  • Taler ved avdelingsdirektørene: Sonja Dyrkorn, HR-avdelingen - Benedicte Løseth, Forsknings- og innovasjonsavdelingen - Maria-Carme Torras-Calvo, Universitetsbiblioteket
  • «Hvorfor er dette viktig for oss?» Ved Peter S. Hatlebakk, ph.d.-kandidat og medlem av Universitetsstyret
  • «Hvilke tilbud finnes ved karrieresenteret?» Ved seniorrådgiver Ellen Hagen, leder av UiB Ferd

Programleder: Odd Vegard Kandal-Wright, Kommunikasjonsavdelingen.

Powered by Labrador CMS