NYHET

TVERRFAGLIG: F.v. Professor Atle Rotevatn (Institutt for geovitenskap), kurator Åshild S.F. Thorsen (Universitetsmuseet), professor Jan Martin Nordbotten (Matematisk institutt), professor Martin Fernø (Institutt for fysikk og teknologi).

Ny utstilling på Universitetsmuseet: Vår porøse verden

I en ny utstilling viser forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet hvordan vi kan nyttiggjøre oss porene for å løse klimakrisen og andre store utfordringene vi står overfor.

Publisert Sist oppdatert

FORSKERE OG BIDRAGSYTERE:

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er det flere pågående forskningsprosjekter om porøse medier.

Denne utstillingen er et tverrfaglig samarbeid og viser noen av forskningsprosjektene. 

Utstillingen er produsert av Universitetsmuseet i Bergen i samarbeid med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

 • Professor og matematiker Jan Martin Nordbotten, Matematisk institutt og VISTA Center for Subsurface Dynamics
 • Professor og fysiker Martin Fernø, Institutt for fysikk og teknologi
 • Instituttleder, professor, geolog Atle Rotevatn, Institutt for geovitenskap
 • Kurator Åshild S. F. Thorsen
 • Senioringeniører IT/AV Mattias Arvastsson og Lars Ove Toft
 • Utstillingstekniker Reece Whitehead
 • Konservator Christina Holmefjord
 • Prosjektleder Marit Kjeksrud Amundsen

Også medvirkende:

 • Bergit Brattekås, forsker, Institutt for fysikk og teknologi
 • Kristoffer Eikehaug, avdelingsingeniør, Institutt for fysikk og teknologi
 • Olav Folkvord, Stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi
 • Malin Haugen, Stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi
 • Irene Heggstad, avdelingsingeniør ELMIlab, Institutt for geovitenskap
 • Erlend Hodneland, Senior Researcher, Mohn Medical Imaging and Visualization Centre,
 • Vilde Dimmen, stipendiat (GEO)
 • Hakan Heggernes, stipendiat (GEO)
 • Matteo Demurtas, postdoc (GEO)
 • Haakon Fossen, professor (UM/GEO)

UTSTILLINGEN ER SPONSET AV:

 • Northern Lights
 • Øygarden kommune
 • CCB Energy Holding

Porøse medier omgir oss på alle kanter, men er et begrep svært få er kjent med. Hvor og hvordan porøse medier opptrer og fysikken bak, er relevant for oss alle og involverer en rekke fag.

Både menneskeskapte og naturlige materialer inneholder porer. Dette nyttiggjøres i naturen, industrielt, og medisinsk. 

Ved å forstå hvordan porene fungerer, kan vi nyttiggjøre oss materialenes egenskaper på stadig nye måter. Stortinget har vedtatt at Norge skal lagre CO₂ i porøse medier som et ledd i å møte klimakrisen.

Men hvordan kan vi lagre en klimagass forsvarlig?

Lagring av CO₂

Forskere ved Universitetet i Bergen jobber nå med å finne ut hvordan CO₂ kan lagres på en god og sikker måte. I utstillingen "Våre porøse verden" får publikum bli kjent med forskningseksperimentet Fluid Flower: En forskningsrigg som viser hvordan karbon vil oppføre seg når det lagres i porøse bergarter under havbunnen. Riggen står i kjelleren på museet under utstillingsperioden, og brukes aktivt til forskningen på karbonfangst og lagring.

Forskningen vil snart bli omgjort til praksis gjennom prosjektet Northern Lights. Allerede fra 2024 skal CO₂ lagres i energiparken utenfor Øygarden.

Geologi, fysikk, matematikk - og hjerneforskning

"Vår porøse verden" bygger på den pågående tverrfaglig forskningen om porøse medier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 

Forskerne arbeider med grunnleggende forståelse av geologiske prosesser som skaper porøse bergarter, utfører fysiske målinger og eksperimenter, samt løser matematiske ligninger som beskriver flyt og transport i porøse medier. 

Denne forskningen brukes også til å forstå hjernen som et porøst medium og vil bidra til at forskerne kan få ny kunnskap om hjernesykdommer. 

Powered by Labrador CMS