YTRING

Hovedverneombud June Vibecke Knudtsen Indrevik.

- Det er lett å glemme å ta vare på seg selv

10. oktober er det Verdensdagen for psykisk helse. Hovedverneombud June Vibecke Knudtsen Indrevik deler seks tips om god psykisk helse på arbeidsplassen.

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE

Gjennom flere ulike arrangement som seminar, webinar og stands på ulike lokasjoner markerer Universitetet i Bergen (UiB) Verdensdagen for psykisk helse. Årets kampanjetema er livet under og etter en pandemi, og skal belyse hvor verdifulle vi er for hverandre for å forebygge ensomhet og utenforskap. Temaet for 2021 er det tredje under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse». I 2019 var temaet å «Gi tid» til seg selv og andre. I 2020 var kampanjetema «Spør mer» og vise oppmerksomhet for hverandre.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Å være i arbeid og ha en jobb er en stor del av livet. Hvordan vi har det i livet vårt privat og på arbeidsplassen går ofte hånd i hånd. I en undersøkelse som TNS Gallup gjennomførte for Helsedirektoratet sier 96 % at arbeid er viktig for deres psykiske helse. En stor organisasjon som UiB har et særlig ansvar overfor alle sine ansatte og studenter.

I en hektisk hverdag med jobb og hverdagsliv er det lett å glemme å ta vare på seg selv.

June Vibecke Knudtsen Indrevik

Visste du at arbeidslivet er en av våre viktigste arenaer for å forebygge psykisk uhelse? Verdensdagen for psykisk helse har lansert seks tips for gode arbeidsdager. De seks tipsene for gode arbeidsdager er nyttige å ta med seg i arbeidshverdagen på UiB for oss alle: Hils, gi ros, prat sammen, feire oppturer sammen, se den du prater med og tør å utfordre.

Seks tips for god psykisk helse på arbeidsplassen.

I en hektisk hverdag med jobb og hverdagsliv er det lett å glemme å ta vare på seg selv. Selv om noen er bedre til å ta vare på seg selv og andre, så er det ikke alltid lett å huske på tipsene over. Om livet butter er det godt å komme på jobb og møte gode inkluderende kollegaer. De som alltid hilser deg god morgen og god middag, eller de som ser arbeidet ditt og tar seg tid til en prat. Det er også godt å kunne feire oppturer sammen med eller uten kake. Gode kollegaene er de som tør å stille de vanskelige spørsmålene. De som utfordrer: “Hvordan har du det egentlig?”.

Alle har en psykisk helse og hvem som helst kan oppleve at den skranter, en eller flere ganger i livet. På Verdensdagen for psykisk helse skal vi sammen markere og minne hverandre på at vi står sammen og at vi ikke er alene.

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal markering som gjennomføres 10.oktober hvert år. Dagen ble opprettet av World Federation for Mental Health (WFMH) 1992. Målet med dagen er å fremme kunnskap og bevissthet om psykisk helse. Vi har alle en psykisk helse som må anerkjennes, det å jobbe forebyggende med psykisk helse er viktig for alle.

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største kampanje for psykisk folkehelse, og har siden 2002 blitt koordinert av Mental Helse på oppdrag fra Helsedirektoratet. Verdensdagen blir markert over hele landet medio september til medio oktober av skoler, kommuner, bedrifter og lokale organisasjoner. Så langt i år er det meldt inn ca. 3000 markeringer for Verdensdagen.

Powered by Labrador CMS