NYHET

Deltakere i Nygårdsgaten 5
I år skal TIP-kullet være i Læringsarenaen i Nygårdsgaten 5.
Gruppene er satt sammen av deltakere fra ulike deler av administrasjonen.
– Jeg synes det er kjempespennende å få nye verktøy og teknikker for å bruke i arbeidet mitt videre, sier Marte Bjerke Roska på Det medisinske fakultet (til høyre).
– Jeg sa ja til å bli med fordi jeg synes det er spennende å utfordre meg selv, og lære nye måter å tenke rundt hvordan vi jobber på arbeidsplassen min, sier Eli Heldaas Seland (til høyre).
Gry Ane Lavik fra Universitetsbiblioteket og Elisabeth Nesheim fra HR-avdelingen er fasilitatorene under TIP.

Nytt TIP-kull i Nygårdsgaten 5

Årets kull i Tjenesteinnovasjonsprogrammet er i gang, og denne gangen får de ta i bruk nye lokaler i Nygårdsgaten 5.

Publisert Sist oppdatert

TJENESTEINNOVASJONSPROGRAMMET

  • Tjenesteinnovasjonsprogrammet holdes for ansatte i administrasjonen på UiB
  • Deltakerne lærer nye verktøy og metoder som kan brukes til å utvikle administrative tjenester
  • Programmet arrangeres hver høst
  • Det arrangeres tre samlinger, og deltakerne jobber med en oppgave
  • På siste samling kåres beste løsning av en jury
  • Deltakerne nomineres av lederen

Hver høst starter en ny runde med Tjenesteinnovasjonsprogrammet, med ansatte fra hele administrasjonen på UiB. To av årets deltakere er førstebibliotekar Eli Heldaas Seland fra Universitetsbiblioteket og Marte Bjerke Roska fra Det medisinske fakultet.

–  Jeg ville bli med fordi jeg synes det er spennende å utfordre meg selv, og lære nye måter å tenke rundt hvordan vi jobber på arbeidsplassen min. Det er også gøy å bli kjent med andre folk i organisasjonen, sier Eli Heldaas Seland.

Marte Bjerke Roska hadde hørt mye positivt fra andre kollegaer som har vært med tidligere, og ville derfor gjerne delta i år.

Det er veldig kjekt å få utvidet nettverket sitt, siden mange av oss aldri har møtt hverandre før.

Marte Bjerke Roska

–  Det er veldig kjekt å få utvidet nettverket sitt, siden mange av oss aldri har møtt hverandre før.  Vi har også fått god innføring i Design Thinking-konseptet. Jeg synes det er kjempespennende å få nye verktøy og teknikker for å bruke i arbeidet mitt videre, for å få endret prosesser som ikke fungerer optimalt, sier Bjerke Roska.

Første gang i Nygårdsgaten 5

Dette er første gang rommene i Læringsarenaen til Nygårdsgaten 5 tas i bruk til samlingene. Fasilitatorene Elisabeth Nesheim fra HR-avdelingen, og Gry Ane Vikanes Lavik fra Universitetsbiblioteket er fornøyde med mulighetene som åpner seg i de nye lokalene.

Her er det god plass, og bygget er mer åpent og tilgjengelig enn i andre lokaler de har vært tidligere.

Denne gangen har vi tenkt mye på hvordan NG5 kan brukes

Elisabeth Nesheim

–  Denne gangen har vi tenkt mye på hvordan NG5 kan brukes. Et slikt åpent bygg gjør at de fritt kan ta kontakt med andre, som under intervjutreningen vi har hatt i dag. Selv om mange av deltakerne ikke er så langt fra avdelingene sine, så har vi vår egen plass slik at de ikke føler at de må være på jobb, sier Elisabeth Nesheim.

Fikk lære intervjuteknikk

I år hadde de et større fokus på gruppesamspill, for å gjøre deltakerne trygge på hverandre i gruppene, og avklare forventinger til hverandre. Under første samling ble også deltakerne utfordret til å intervjue personer både i og utenfor Nygårdsgaten 5.

–  I dag ble de kastet ut i det, og bedt om å intervjue to personer hver om handleturen i nærbutikken for å finne ut hva som er viktig for dem. I løpet av 20-30 minutter fikk de god trening i intervjuteknikk, hvordan de setter rammer for intervjusituasjonen og forbereder seg til den, sier Nesheim.

Eli Heldaas Seland forteller at de skal prøve å sette seg inn i målgruppenes hverdag som en del av Design Thinking-prosessen. Dette får gruppene bruk for når de skal i gang med å løse oppgaven sin.

–  Vi skal prøve å forstå deres behov, for å utvikle tjenester som de kan ha nytte av. I dag gjorde vi oss konkrete erfaringer innen intervjuteknikk, og jeg synes det gikk fint, sier Seland.

To ulike problemstillinger

Hver gruppe har fått utdelt en oppgave som de skal jobbe med, og som på siste samling skal presenteres for en jury.

Den ene problemstillinger er å undersøke hvordan timeplanleggingen er organisert, for å kunne frigjøre mer sammenhengende tid til forskning for forskere og undervisere. Den andre er å se på hvordan man kan forbedre studieopplevelsen til studenter innen videreutdanning, siden tilbudet ved UiB skiller seg fra andre institusjoner.

Utfordringen er å ikke gå rett til løsningen

Gry Ane Vikanes Lavik

–  Utfordringen er å ikke gå rett til løsningen, selv om de ofte uttrykker de at de gjerne vil. I år fokuserer vi mye på å gi slipp og justere, og det er det viktigste de lærer akkurat nå. De skal være i den utforskende etappen og tenke langt frem, som er litt utfordrende, sier Gry Ane Vikanes Lavik.

Gruppen til Marte Bjerke Roska skal jobbe videre med studieopplevelsen til videreutdanningsstudenter, og hvordan den kan gjøres bedre.

–  Nå har vi en ganske lang fase hvor vi skal jobbe med oppgaven vår, og fremover skal vi ut og gjøre intervjuer og skaffe bakgrunnsdata. Ingen av oss tilhører samme fakultet eller avdeling, så det blir både digitalt samarbeid og fysiske møter, sier hun. 

Powered by Labrador CMS