JOBBSKYGGING 

– I dag har vi hatt et kjempebra program, som har vært tett knyttet opp mot arbeidet mitt som studiekonsulent, sier Medhusja Nalliah (midten). Her sammen med underdirektør Torunn Valen på SA og Julie Tønsaker.
– I dag har vi hatt et kjempebra program, som har vært tett knyttet opp mot arbeidet mitt som studiekonsulent, sier Medhusja Nalliah (midten). Her sammen med underdirektør Torunn Valen på SA og Julie Tønsaker.

Første skyggeuke i Nygårdsgaten 5

Under den første skyggeuken i Nygårdsgaten 5 fikk ansatte på institutter og fakulteter skygge en hel avdeling.

Publisert Sist oppdatert

JOBBSKYGGING I NYGÅRDSGATEN 5

Høsten 2023 kunne ansatte i administrasjonen på institutt og fakulteter kunne skygge en avdeling i fellesadministrasjonen. 

Medhusja Nalliah og Julie Tønsaker jobber begge med studieadministrasjon på ulike institutt og fakultet. De hadde derfor meldt inn et ønske om å få være hos Studieavdelingen (SA) under skyggeuken, og å særlig få høre mer om læringsmiljø, studiekvalitet og studentkommunikasjon.

– I dag har vi hatt et kjempebra program, som har vært tett knyttet opp mot arbeidet mitt som studiekonsulent. Det har vært kjekt å være innom alle temaene, og jeg synes vi har lært mye, sier Nalliah, som jobber på Institutt for økonomi ved SV-fakultetet.

Julie Tønsaker er nestleder på Seksjon for studier og forskerutdanning ved HF-fakultetet.

I dag har vi hatt et kjempebra program

Medhusja Nalliah

– Dagen startet med et introduksjonsmøte med Christen Soleim og Torunn Valen, og det var fantastisk at de satte seg ned med oss så lenge. Nå føler jeg at jeg har fått oversikt over prosjekter og hva ulike grupper på avdelingen jobber med, sier hun.

Inkluderende stemning

Dette er første gang UiB tester ut konseptet med å la ansatte få skygge en avdeling, og de forteller at de har blitt godt tatt imot av SA.

– Da vi gikk gjennom gangene på avdelingen i dag, var det tydelig at mange har visst om at vi skulle komme hit på skygging. Det er en inkluderende stemning, som er veldig fint, sier Tønsaker.

– Folk kikker ut av kontorene sine og sier hei. Jeg synes alle er veldig åpne her, og du kan spørre om det du lurer på, sier Nalliah.

Underdirektør Torunn Valen på SA har satt opp programmet for deltakerne, og synes at høstens vinkling med å skygge en avdeling har vært veldig god.

Jeg tror det er en fin måte å åpne opp bygget på

Torunn Valen

– Jeg tror det er en fin måte å åpne opp bygget på, og at du kan få mer ut av det fremfor å skygge en person. Ofte kan det være litt tilfeldig hvem man skygger, og hvilke aktiviteter personen har den dagen, forteller Valen.

Hun tror også det er særlig positivt når deltakerne får komme med ønsker om hva de vil vite mer om.

 – Ansatte her har vist frem sine arbeidsfelt på ulike måter, både gjennom møter og samtaler. I tillegg til at det er en veldig serviceinnstilling på avdelingen vår, tror jeg at mange synes det er positivt å få fortelle om sine felt når dette har vært et ønske fra noen, sier Valen.

Senker terskelen for kontakt

Selv føler skyggedeltakerne at de har fått mye ut av dagen, særlig når det gjelder innsikt i ulike fora, og knytting av nye kontakter til SA.

– Her finnes arbeidsgrupper og prosjekter som jeg ikke var klar over, som jobber med ønsker og ideer flere av oss har på institutt-nivå. Nå vet jeg hvem jeg skal kontakte eller henvise andre til hvis jeg lurer på noe, sier Nalliah.

– SA er ofte samarbeidspartnere i mange saker vi jobber med på institutt og fakultet. Selv om jeg sitter rett oppi bakken i HF-bygget, er det ikke ofte jeg er her nede. Kanskje du føler at du må ha en grunn til å komme hit, og det blir en terskel. Alt går mye lettere når du kan sees ansikt til ansikt, sier Tønsaker.

Powered by Labrador CMS