NYHET

Leder i SAIH Hector Ulloa (nummer 2 fra venstre) og Aliaksandra Haurusik (nummer to fra høyre) sammen med studentaktivister fra UiB.

Studentsolidaritet i krigstid

Onsdag 30. mars arrangerte Studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) informasjonsmøte om sin nye kampanje Studentsolidaritet i krigstid. Kampanjen setter søkelys på konsekvensene krigen har for studenter i Ukraina og studenter i Russland og Hviterussland som er mot krigen og som risikerer mye ved å protestere.

– Dette handler om mer enn å skape bevissthet. Vårt mål er at universiteter og høyskoler skal få mer penger slik at de kan ta imot studenter fra Ukraina, sier Hector Ulloa leder i SAIH og tidligere UiB student.

Ulloa mener det må tas grep også for å sikre at studenter i Russland og Hviterussland som står opp mot krigen har en mulighet til å få beskyttelse og fullføre utdanningen. Students at Risk (STAR) er en ordning som gir studenter som har blitt utvist, forfulgt eller fengslet i hjemlandet grunnet sitt politiske engasjement, mulighet til å studere i Norge.

– Students at risk ordningen må utvides, til å gjelde studentaktivister fra Russland og Hviterussland. I dag gjelder ordningen kun for studentaktivister som kommer fra land som kan motta bistandsmidler, og i utgangspunktet vil derfor ikke russiske studenter kunne kvalifisere, forklarer Ulloa.

Lokalt ønske

SAIH har hvert år en større kampanje for å rette fokus på aktuelle problemstillinger for studenter og akademikere i utlandet. Kampanjen planlegges i god tid og blir tema blir vedtatt av årsmøtet mange måneder i forveien. Men i år ble det gjort endringer i siste liten.

SAIH har hatt flere informasjonstander rundt om på campus for informere om Studentsolidarietet i krigstid kampanjen.

– Når Russland invaderte Ukraina ble det en diskusjon innad i SAIH, blant lokallagene og sentralt om det var rett å ha den planlagte kampanjen. Vi ble raskt enige om at vi måtte sette den på vent og heller ha fokus på krigen i Ukraina, forklarer UiB-student og medlem i SAIH Bergen Aliaksandra Haurusik.

Haurusik opplever stor støtte fra UiB-samfunnet om kampanjen.

– Vi har fått god tilbakemelding fra studenter vi møtte og som var på arrangementet på onsdag. I tillegg får vi god støtte fra Studentparlamentet og rektor, sier Haurusik.

Selv om det er krigen i Ukraina som er bakgrunnen for at SAIH satte i gang kampanjen Studentsolidaritet i krigstid, utdyper Ulloa at det handler om mer enn denne ene krigen.

– Kampanjen handler om krig generelt. I dag er det krig eller konflikter flere steder i verden, Myanmar, Afghanistan og nå Ukraina. Alle steder hvor det er konflikt er studenter og studentaktivister i en spesiell situasjon, hvor det trengs egne ordninger som kan ta seg av dem, som for eksempel STAR, sier Ulloa.

Powered by Labrador CMS