YTRING

1. kandidat Ole Jacob Broch og 3. kandidat Aksel Haukom.

Midlene bør rettes mot studentorganisasjonene

Universitetet bør innse at studentorganisasjonene er deres viktigste støttespiller i ivaretakelsen av studentene på daglig basis, og gjøre sin del av jobben for å sikre dem bedre kapasitet og oversikt.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

For oss i Sosialdemokratisk liste er studentorganisasjoner et tilbud som fungerer som en sosial arena, og som kan utgjøre en monumental forskjell for de som deltar. Studentorganisasjonene er av og for studenter, og er nok det beste verktøyet til å umiddelbart kunne påvirke den generelle studiehverdagen.Tilhørigheten og fristedet et slikt fellesskap medbringer er utrolig viktig for ivaretakelsen av studentenes psykiske helse. Det er derfor viktig at vi gir de organisasjonene og ildsjelene verktøyene de trenger for å gjøre mest mulig, samt motta insentiv til å gjøre det. For universitetet må engasjerte studenter være noe av det mest dyrebare de har, og vi må derfor tilrettelegge for akkurat dem!

Foruten å ivareta studentenes psykiske helse og tilrettelegge for engasjement, bidrar de ulike studentorganisasjonene med utvikling av kompetanse som blir viktig i arbeidslivet. Gjennom engasjement i organisasjoner kan studentene utvikle sine lederevner, lære seg å samarbeide om felles prosjekt og tilegne seg særkompetanse om alt fra mediearbeid til treningslære. Universitetet må derfor innse at det er i alles interesse at slike tilbud vedlikeholdes og styrkes.

Grasrota av studentorganisasjoner er dessuten med på å tilby aktiviteter og kulturtilbud for studenter utenfor organisasjonene også. Bare se på Studentersamfunnet, Samfunnslogen eller alle studentbarene der ute. Økt støtte til organisasjonene gir på denne måten økt støtte til studentbyen Bergen.

Sosialdemokratisk liste mener derfor at Universitetet må innføre en universell støtteordning for organisasjonene som evner å tilby en sosial arena, styrke kulturtilbudet og gi studentene viktige erfaringer. Vi ser i dag at de eksisterende støtteordningene ikke er tilstrekkelige, og at tendensen tilsier strammere budsjetter og ekskluderende kapasitet hos studentorganisasjonene. En addisjonell støtte fra universitetshold kunne på sin side ført til større rekrutteringsstevne, flere lønnede verv og et styrket kulturtilbud. Vi ser for eksempel at 5 av 11 søkerorganisasjoner til Bergen Studentvelforening fikk kutt i støtten i 2020. Dette er en uheldig utvikling når studentene nå, mer enn noen gang før, har behov for en velfungerende sosial arena og et mangfoldig kulturtilbud.

Et annet tiltak som kan tilrettelegge for bedre drift i studentorganisasjonene er større oversiktlighet. Ved å utvikle en altdekkende nettplattform, som samler de ulike søknadsordningene på én og samme side, kan lederne av de ulike organisasjonene enklere finansiere sine engasjement og optimalisere studietilbudene. En slik side kan også inkludere nyttige verktøy, som guider til hvordan søke penger eller hvordan lede en studentorganisasjon. Ettersom ledelsen i studentdrevede organisasjoner skiftes ut hvert eneste år, med varierende kvalitet på kompetanseoverføringen, kunne dette bidratt til stabil drift og et vedvarende godt tilbud til studentene. Se på det som plattformen mot ensomhet under pandemien, vaergodmotdegselv.no, bare for økt oversiktlighet for de som søker støtte i studentorganisasjonene.

Det er på tide at universitetet for alvor innser rollen studentorganisasjonene spiller i studenttilværelsen, og hvor viktige slike fellesskap er for den enkelte student.

1. kandidat Ole Jacob Broch
3. kandidat Aksel Haukom

Powered by Labrador CMS