TJENESTEINNOVASJONSPROGRAMMET

Trine Steensæth Pedersen, Mona Emmerhoff, Hanne Svanholm Misje, Birthe Gjerdevik og Sigmund Grønlie Bolme fra gruppen Kiss vant i finalen. Foto: Frøy Katrine Myrhol/UiB
Vi er UiB foreslo å bruke nøkkelpersoner for å fremme kompetanse om mangfold på UiB, her ved Ingeborg Revheim. Foto: Frøy Katrine Myrhol/UiB
Juryen besto av Håvard Haarstad, Tore Tungodden, Espen Rostrup og Mona Matre. Foto: Frøy Katrine Myrhol/UiB
"Vi er UiB" presenterer sitt forslag for juryen. Foto: Frøy Katrine Myrhol/UiB
Gruppen Kiss presenterer sin løsning for juryen. Foto: Frøy Katrine Myrhol/UiB
Juryleder Tore Tungodden kåret vinneren av TIP 2022. Foto: Frøy Katrine Myrhol/UiB
En av gruppene foreslo å bruke mangfoldsambassadører på UiB. Foto: Frøy Katrine Myrhol/UiB
Gruppen Grønne kontorister presenterte en nettbasert løsning for klimaregnskap. Foto: Frøy Katrine Myrhol/UiB
Gruppen Grønne kontorister viste frem sin løsning for juryen. Foto: Frøy Katrine Myrhol/UiB

Vil redusere UiBs digitale fotavtrykk

Gruppen Kiss vant finalen i Tjenesteinnovasjonsprogrammet (TIP) med sin idé om UiB klimaverktøykasse. Denne skal blant annet redusere UiBs digitale fotavtrykk.

Publisert Sist oppdatert

TJENESTEINNOVASJONS-PROGRAMMET (TIP)

  • Tjenesteinnovasjonsprogrammet er et utviklingsprogram for administrativt ansatte på UiB
  • Programmet består av tre samlinger over en periode på fire måneder
  • Deltakerne lærer nye verktøy og metoder som kan brukes til å utvikle administrative tjenester
  • Deltakerne arbeider med reelle problemstillinger fra UiB knyttet til tjenesteinnovasjon

– Det er en veldig hyggelig anerkjennelse for arbeidet vi har lagt ned i disse ti ukene. Vi har hatt et godt samarbeid i gruppen, og bra progresjon i prosjektet. Du blir motivert av å jobbe med så flinke folk, sier Mona Størseth Emmerhoff fra KMD.

På den siste samlingen til TIP presenterte alle gruppene prosjektene sine for juryen. KISS sin løsning er UiBs klimaverktøykasse. Dette er en felles ressursbank for ansatte, med informasjon og ideer til å være klimanøytrale i arbeidshverdagen. Ressursbanken har fire ulike kategorier, som heter «Min innsats», «Vår innsats», «Det nytter», og «Tanker og tips».

– Da vi undersøkte behovene til brukerne, oppdaget vi at mange har lyst til å gjøre mer for miljøet i arbeidshverdagen, men de visste ikke hvilke tiltak som har en effekt. UiB har mye overordnet informasjon, men ikke mye som er rettet direkte mot enkelte ansatte, forteller Sigmund Grønlie Bolme fra EIA.

Da vi undersøkte behovene til brukerne, oppdaget vi at mange har lyst til å gjøre mer for miljøet i arbeidshverdagen

Sigmund Grønlie Bolme

Digital ryddedag

Kiss fokuserte derfor særlig på kategorien «Vår innsats» for å redusere UiBs digitale fotavtrykk. Et av forslagene er en digital ryddedag, hvor ansatte for eksempel kan flytte filer over i Office365, og slette dokumenter og e-poster.

– Effekten av digital forsøpling står enda ikke i klimaregnskapet til UiB, men det har mye å si. Det lagres og sendes så mange av de samme presentasjonene og dokumentene. En ryddedag kan bevisstgjøre ansatte til å vurdere om de virkelig trenger å sende et dokument som vedlegg, lagre et dokument i nettskyen fremfor på p-disk, og om du heller kan ta en samtale på Teams fremfor å sende en e-post, sier Trine Steensæth Pedersen på Universitetsdirektørens kontor.

Det lagres og sendes så mange av de samme presentasjonene og dokumentene

Trine Steensæth Pedersen

De foreslår også å arrangere Klimadagen 2023 hvor ansatte kan lære om måter å jobbe mer miljøvennlig på, og bruke allerede eksisterende ressurser som miljøkontaktene på fakultetene, bærekraftspilotene og Grønn IT.

Høy kvalitet på prosjektene

Både klima og mangfold var casene for TIP i år. Blant de andre løsningsforslagene var en nettside som viser ansattes klimaregnskap, og nøkkelpersoner og ambassadører for å øke kompetanse om mangfold på UiB.

Juryen besto av assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden, seniorrådgiver Mona Grindheim Matre på HR, professor Håvard Haarstad på Senter for klima og energiomstilling og leder for forskningsbasert innovasjon, Espen Rostrup, fra VIS.

I år var det veldig høy kvalitet på alle prosjektene

Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden

– Dere har jobbet hardt i ti uker for å komme frem til kreative løsninger på utfordrende problemstillinger, som er imponerende. I år var det veldig høy kvalitet på alle prosjektene. De har elementer i seg som gir merverdi for UiB, og er mulig å ta videre i organisasjonen, sa Tungodden til gruppene.

Konkret tiltak for UiB

Når det gjaldt Kiss bet juryen seg merke i det helhetlige konseptet, og muligheten for å kunne jobbe både felles i avdelingene og individuelt. Tungodden trakk særlig frem forslaget om den digitale ryddedagen, som et konkret tiltak som UiB kan sette i verk.

Vinnergruppa håper at vi neste år kan få til både en digital ryddedag og Klimadagen 2023 på UiB.

– Det fine er jo at det ville vært et kollektivt initiativ som alle må gjøre innen en tidsramme. Jeg tror at det kunne blitt starten på at hele organisasjonen ville fått et større miljøfokus, sier Emmerhoff.

Powered by Labrador CMS