NYHET

UiB Collaboratory er vinnerne av årets Uglepris. Fra venstre: Ronya Reitan Solberg (studentkoordinator ved UiB Collaboratory), Jakob Olof Grandin (leder for UiB Collaboratory) og Johan Elfving (masterstudent i sampol og tidligere studentkoordinator ved UiB Collaboratory).

Ugleprisen til UiB Collaboratory

– Emnet har fungert som et laboratorium for testing av ulike pedagogiske metoder for å håndtere innovasjons- og bærekraftspørsmål. Denne tilnærmingen er svært nyskapende, skriver priskomiteen i sin begrunnelse.

Publisert Sist oppdatert

UGLEPRISEN

  • Ugleprisen er UiB sin interne pris for utdanningskvalitet.
  • Prisen blir delt ut av Universitetets utdanningsutvalg til fagmiljø som kan dokumentere særlig vellykkede tiltak for studiekvalitet.
  • To forhold blir vektlagt: Oppnådde resultater og samarbeid mellom studenter, fagpersonell og andre aktører i både planleggings-, gjennomførings- og oppfølgingsfasen.
  • Vinnerne av prisen blir nominert til KD sin nasjonale Utdanningskvalitetspris.
  • Les om tidligere vinnere på uib.no.

UIB COLLABORATORY

  • Plattform for tverrfaglig og studentdrevet akademisk aktivitet og utdanning
  • Oppstart i 2017
  • Ligger under Senter for klima og energiomstilling (CET) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Driver emnet CET201 i bærekraftig innovasjon og Bergen International Student Conference (BISC).

Ugleprisen, UiBs interne pris for utdanningskvalitet, tildeles UiB Collaboratory og emnet CET201 i bærekraftig innovasjon.

Prisen ble delt ut under konferansen Vi vil, vi vil, men får vi det til? torsdag denne uken.

UiB Collaboratory, som ligger under Senter for klima- og energiomstilling (CET), er en plattform for tverrfaglige, studentledede aktiviteter ved UiB. Kollaboratoriet driver både emnet CET201 i bærekraftig innovasjon og Bergen International Student Conference (BISC).

– Det er veldig hyggelig å få denne anerkjennelsen. Vi har jobbet veldig hardt i mange år for å få til en ny og alternativ måte å organisere utdanning og akademisk aktivitet på, sier leder for UiB Collaboratory, Jakob Olof Grandin.

Laboratorium for pedagogiske metoder

En komité bestående av medlemmer fra det forrige utdanningsutvalget vurderte innsendte forslag fra fakultetene, og leverte sin konklusjon i juni.

Komiteens begrunnelse for valget av UiB Collaboratory har lagt vekt på studentenes rolle både i utformingen og gjennomføringen av læringstiltakene når prisen nå tildeles plattformen.

– Emnet har fungert som et laboratorium for testing av ulike pedagogiske metoder for å håndtere innovasjons- og bærekraftspørsmål. I tillegg jobber studentene tverrfaglig for å utvikle nye løsninger på bærekraftutfordringer i nært samarbeid med lokalt næringsliv, sivilsamfunn og kommunale aktører. Denne tilnærmingen er svært nyskapende, skriver komiteen.

Tetter gapet mellom studenter og ansatte

Emnet CET201 koordineres av to ansatte studenter i samråd med mentorer frå CET. Kurset tar opp rundt 30 studenter i året, og er åpent for søknader fra alle fagmiljøer ved UiB.

Dersom vi institusjonaliserer oss for hardt, står vi i fare for å miste disse verdiene.

Jakob Olof Grandin, leder for UiB Collaboratory

Sammen inviterer de inn forelesere fra ulike fagdisipliner for å bidra med ulike perspektiver i undervisningen.

– Vi prøver å tette gapet som finnes mellom studenter og akademiske ansatte. Dersom vi klarer å lage plattformer som inkluderer studentenes perspektiver på den utdanningen de tar, blir de ikke sittende som passive kunnskapsmottakere. Da blir de en del av prosessen rundt kunnskapsproduksjonen, sammen med veiledere, professorer og forskere, sier studentkoordinator ved UiB Collaboratory, Ronya Reitan Solberg.

– En annen grunn til at jeg tror at våre emner blir bra, er at vi på en måte finner opp hjulet på nytt hvert år. Det kommer nye personer med nye perspektiver inn hele tiden, og vi har en konstant fornyelse i alt vi gjør. Det kan være slitsomt, men samtidig tror jeg at det er det som gjør at vi fortsetter å være relevante. Dersom vi institusjonaliserer oss for hardt, står vi i fare for å miste disse verdiene, sier Grandin.

Peter Andersen (Instituttleder ved Institutt for geografi), Johan Elfving (masterstudent i sampol og tidligere studentkoordinator ved UiB Collaboratory), Jakob Grandin (leder for UiB Collaboratory og forsker ved Senter for klima- og energiomstilling), Ronya Reitan Solberg (masterstudent i geografi og studentkoordinator ved UiB Collaboratory), Håvard Haarstad (leder for Senter for klima- og energiomstilling og professor i geografi) og Pinar Heggernes (prorektor for utdanning ved UiB).

Anvendbar kunnskap

CET, som UiB Collaboratory ligger under, jobber med det som kalles anvendbar kunnskap (‘actionable knowledge’), hvor målet er at kunnskapen fra forskningen skal være mulig å sette ut i praksis.

Dette gjelder også for CET201. Kurset handler nettopp om å sette idéer ut i praksis, og å teste idéer i grupper med andre fra andre fagdisipliner.

–Vi brenner for at vi skal bruke innsiktene fra fagdisiplinene våre til å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Vi trenger grunnleggende teoretisk og metodisk kompetanse, slik studentene får innenfor sine fagdisipliner. Og så må vi samarbeide på tvers av fagdisipliner og med samfunnet for øvrig for å sette denne kompetansen i arbeid, sier leder for CET, professor Håvard Haarstad.

Som vinner av Ugleprisen, vil UiB Collaboratory bli nominert til Kunnskapsdepartementet sin nasjonale Utdanningskvalitetspris.

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) ble tatt i mot av prorektor Pinar Heggernes.

Besøk fra Abid Raja

Konferansen Vi vil, vi vil, men får vi det til, hvor Ugleprisen altså ble delt ut, har studiegjenomføring og studenters psykiske helse som tema.

Under konferansen deltok også stortingsrepresentant for Venstre, Abid Raja. Han sitter som medlem i Stortingets utdannings- og forskningskomité, og tok seg tid til å snakke med studentene som deltok på konferansen om deres utfordringer og behov.

Powered by Labrador CMS