SPESIALGLIMT

Helseutvalget har konsekvent fremmet et positivt syn på seksualitet i sine hiv/aids-forebyggende kampanjer.

Sykdom, smitte og samhold

Vi står midt i en pandemi, og smittevern er høyt på agendaen.  For noen tiår siden var det en annen epidemi som brått skyllet over verden - hiv og aids.

Publisert Sist oppdatert

FRA SPESIALSNOP TIL SPESIALGLIMT

Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen har i flere år bidratt med ulike historiske og dagsaktuelle artikler til Universitetets nyhetsavis «På Høyden» under tittelen «Spesialsnop». Samarbeidet med «På Høyden» fortsetter nå under tittelen «Spesialglimt». Hver fredag vil de forskjellige delene av Spesialsamlingene, nemlig Manuskript- og librarsamlingen, Billedsamlingen, Skeivt arkiv og Språksamlingene, presentere godbiter fra samlingenes spennende og varierte materiale i form av tekst, bilder og film. Godt glimt!

Uforklarlig immunsvikt

Det første offisielle aidsdødsfallet i Norge skjedde i 1983. Pasienten var en ung mann som kom hjem etter et lengre utenlandsopphold. Senere viste det seg at en familie på tre som døde allerede i 1976, med den gang uforklarlig immunsvikt, også hadde hatt aids (se: https://www.gaysir.no/#/artikkel/19467).

Som med dagens pandemi var det hele først ukjent, nytt og skremmende. Etter hvert fant man årsaken til at pasientene ble syke og kunne identifisere hvordan viruset smittet. Da som nå var rådene for smittevern klare og tydelige. Men da som nå ble ikke rådene alltid fulgt.

Informasjon om smittevern ble et svært viktig arbeid både for myndighetene og for aktivister og organisasjoner som Helseutvalget for homofile, Pluss og Landsforeningen mot aids.

Da det ervervede immunsviktsyndromet først ble oppdaget i USA, ble det omtalt som GRID - Gay-Related Immunity Deficiency”; på folkemunne “gay disease”. I Norge kom uttrykket “homsepesten”. Synet på sykdommen, og de som ble rammet, kom tydelig frem også i noen av de foreslåtte smittevernsrådene. 

En norsk overlege ville internere alle prostituerte kvinner. En professor foreslo at alle hivpositive skulle tatoveres i lysken.

Helseutvalget for homofile valgte en annen tilnærming, og løftet frem et positivt syn på seksualitet og det å ta ansvar for seg selv og andre. De utarbeidet en rekke plakater som ble brukt i informasjonskampanjer. Noen av plakatene vekker oppmerksomhet ved å være svært eksplisitte i sitt visuelle uttrykk.

Alvorlig budskap i humoristisk innpakning.

Andre bruker humor som virkemiddel. Alle oppfordrer til å vise omsorg for hverandre.

Mange av plakatene har et budskap om samhold og støtte.

Arkiver som kilde til historien

Skeivt arkiv har mottatt arkivene fra Helseutvalget og HivNorge (sistnevnte dannet etter sammenslåing av Pluss og Landsforeningen mot aids). Disse er sentrale kilder til historien om hiv og aids i Norge. De forteller om hvordan samfunnet generelt og homomiljøene spesielt ble rammet av epidemien, om reaksjonene som kom og hvilke endringer de førte til. Helseutvalget ble stiftet i 1983 og jobber i dag bredt for bedre psykisk og seksuell helse for menn som har sex med menn og kvinner som har sex med kvinner. HivNorge er en interesseorganisasjon for hivpositive og deres pårørende. 

Ketil Slagstad, lege og stipendiat ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo, publiserte tidligere i år en artikkel i tidsskriftet Medical History basert på disse organisasjonsarkivene. The Amphibious Nature of AIDS activism: Medical Professionals and Gay and Lesbian Communities in Norway, 1975-87 tematiserer blant annet hvordan aids bidro til å forme sosialmedisinen, et viktig felt i etterkrigstidens helsebyråkrati og en viktig faktor i dannelsen av velferdsstaten.

Totalt har ca. 7000 personer i Norge blitt diagnostisert som hivpositive, og rundt 600 har dødd av aids. Aktivisten Jarl Wåge forteller: “I løpet av de to årene jeg jobbet i Pluss, så døde mellom 60-70 mennesker som jeg kjente” (se: https://skeivtarkiv.no/film-om-hivaids-kampen). På verdensbasis er hiv/aids den sykdommen som tar livet av flest unge voksne i dag. Over 35 millioner mennesker har dødd som følge av aids siden starten av epidemien.

Plakatsamlingen er svært variert med ulike visuelle uttrykk og ulike måter å henvende seg til publikum på.

Behandling

Hivpositive på vellykket behandling uten målbart virusnivå i kroppen, bærer i dag ingen risiko for smitte. For kvinner på vellykket behandling smitter heller ikke viruset til barn gjennom svangerskap, fødsel og amming.   

Men smittevern er fortsatt viktig. Også nå får 200 - 250 personer her i landet diagnosen hvert år. Helseutvalget og HivNorge fortsetter sitt arbeid med å blant annet drop-in hivtesting, utdeling av gratis kondomer, kurs, samtaler, rådgiving og aktiviteter.  

Og smittevern vil nok fortsette å være viktig i lang tid fremover i den pågående pandemien også. Da som nå er det gjerne viktig å huske på at smitten ikke bare rammer “de andre”. 

Se film av Skeivt arkiv laget til HiVNorges 30 års-jubileum her: https://skeivtarkiv.no/film-om-hivaids-kampen.

Plakatene løfter frem verdier som står i kontrast til forestillinger om overfladiske og følelsesløse homoseksuelle relasjoner.

Kilder: 

SKA/A-0010 HivNorge, HivNorges arkiv i Skeivt arkiv

SKA/A-0078 Helseutvalget, Helseutvalgets arkiv i Skeivt arkiv 

Slagstad, Ketil (2020): The Amphibious Nature of AIDS activism: Medical Professionals and Gay and Lesbian Communities in Norway, 1975-87. Medical History, 64(3), s. 401-435

HivNorges nettsider: www.hivnorge.no

Helseutvalgets nettsider: www.helseutvalget.no

Folkehelseinstituttets nettsider: www.fhi.no

Powered by Labrador CMS