NYHET

Studentparlamentsleder Sandra Krumsvik og HR-direktør Sonja Irene Dyrkorn.

Skal gjøre UiB-livet mer forutsigbart under pandemien

En ny arbeidsgruppe jobber for å gjøre det enklere for studenter og ansatte å planlegge aktivitetene fremover.

Publisert Sist oppdatert

Koronasituasjonen har påvirket både undervisning, eksamensavvikling og forskningsaktiviteter helt siden mars i 2020.

En arbeidsgruppe har nå fått i oppdrag fra UiB-ledelsen om å gi innspill til hvordan aktiviteter bedre kan planlegges, til tross for at vi er midt i en pandemi.

– Vekslingen mellom digital og fysisk undervisning, og ulike eksamensformer, er krevende både for ansatte og studenter. Vi ønsker derfor å finne ut hvordan vi best kan gjøre faglig virksomhet mer forutsigbar denne våren, sier Sonja Irene Dyrkorn, HR-direktør på UiB.

MEDLEMMER AV ARBEIDSGRUPPEN:

Oddrun Samdal (viserektor)

Christen Soleim (studiedirektør)

Sandra Krumsvik (studentparlamentsleder)

Annelin Eriksen (viserektor)

Benedicte Løseth (forskningsdirektør)

Helge Dahle (dekan)

Jan Erik Askildsen (dekan)

Peter Hatlebakk (P.hd.-kandiat)

June Indrevik (hovedverneombud)

Tore Tundgodden (assisterende direktør)

Sonja Irene Dyrkorn (HR-direktør)

Roar Nese (seksjonssjef, HR-avdelingen)

Planlegger uavhengig av smittebølger

Arbeidsgruppen vil drøfte ulike måter å gjøre dette på, og skal komme med råd og innspill til styremøtet i neste uke.

– Studentene er opptatt av å kunne stole på at eksamensplanene følger de rammene de blir kunngjort med. Det er vanskelig å snu en skoleeksamen til hjemmeeksamen på kort tid, og både ansatte og studenter trenger lengre varsler, sier Dyrkorn.

Siden pandemien fremdeles pågår er mange nasjonale tiltak, som nedstengning, utenfor UiBs kontroll.

– Det vil fremdeles være situasjoner vi ikke kan planlegge for. Men vi håper å lage noen hovedrammer og sette frister som vil gjelde uavhengig av smittebølgene, sier Dyrkorn.

Kartlegger ulike scenario

Leder for studentparlamentet, Sandra Krumsvik, sitter også i arbeidsgruppen.

– Dette er et viktig og positivt initiativ. Det går i riktig retning for å kunne tilby et mer forutsigbart semester for studentene, som er grunnleggende for god studiekvalitet og trivsel, sier Krumsvik.

I høst fikk studentene mange ulike beskjeder og raske avgjørelser å forholde seg til, også fra myndighetene.

– I arbeidsgruppen skal vi kartlegge og vurdere de beste og verste scenario for vårsemesteret. Det viktigste for studentene er at campus er åpent og tilgjengelig, og at informasjon om for eksempel eksamensform og planer blir gitt i så god tid som mulig, sier hun.

Vil legge til rette for aktivitet

Krumsvik er også klar på at det vil være en del som er vanskelig å planlegge med tanke på pandemien.

– Vi er i en uforutsigbar situasjon. Noen avgjørelser må tas løpende, men det er fremdeles en del ting som vi kan legge til rette for.

Hun nevner blant annet å sikre god studentaktivitet og engasjement, å aktivisere studentene gjennom organiserte tilbud, opprettholde åpent campus og passe på at studentene trives.

– Jeg tror dette er særlig viktig nå, siden semesteret begynte litt demotiverende med nedstengning og digital undervisning. Vi hadde en helt annen start på høsten, da alt hadde åpnet igjen og det var lys i enden av tunnelen. Vi håper at det blir bedre fremover, sier hun.

Powered by Labrador CMS