NYHET

Rundt 60 ansatte på UiB er involverte i Arqus.

UiB satser videre på Arqus

UiB er en del av universitetsalliansen Arqus, og skal snart søke om ny prosjektperiode fra EU. – Arqus er en viktig internasjonal satsning som samler sterke ressurser på UiB, sier rektor Margareth Hagen.

Publisert Sist oppdatert

UiB er nå over halvveis inn den første prosjektperioden i Arqus, og skal snart søke om en ny prosjektperiode fra EU.

Ansatte som jobber med Arqus samlet seg derfor til seminar for å dele erfaringer og komme med innspill til hva som skal prioriteres videre.

ARQUS

  • UiB er en del av den europeiske universitetsalliansen Arqus, sammen med universitetene i Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padova og Vilnius
  • Alliansen ble etablert i 2019 som ledd i en ny og prestisjefull satsing fra EU, og har finansiering fra Erasmus+ og Horisont 2020.
  • Målet er å utvikle fremragende høyere utdanning og forskning i Europa, felles europeisk identitet og styrke universitetenes rolle i samfunnet.

– Arqus er en viktig internasjonal satsning som samler sterke ressurser på UiB. Da vi valgte å gå inn var det nettopp det europeiske aspektet som var viktig for oss. UiB er medlem i mange allianser, men denne er spesiell fordi den har fokus på europeiske verdier, utfordringer, kulturarv og historie i mange av fagområdene, sa rektor Margareth Hagen under seminaret.

Rektor Margareth Hagen sier at universitetsalliansen er spesiell for UiB.

Lærer av de andre partnerne

Førsteamanuensis Robert GrayInstitutt for pedagogikk holdt innlegg på seminaret, og forsker på kvalitetsundervisning gjennom Arqus.

– Jeg leder programmet for universitetspedagogikk ved UiB, hvor vi hjelper universitetslærere til å bli bedre undervisere. Vi ble med i Arqus for å lære av hvordan de andre universitetene jobber med dette, i tillegg til å få nye kontakter og ideer til forskningsprosjekter, sier Gray.

Førsteamanuensis Robert Gray forsker på kvalitetsundervisning gjennom Arqus.

Med partnere på de andre institusjonene jobber han blant annet med å utvikle en matrise som viser hva hvert enkelt universitet mener kvalitetsundervisning er, for å definere en felles forståelse av det.

Et resultat av samarbeidet er også at Universitetet i Vilnius skal innføre UiBs program for universitetspedagogikk (UPED) hos seg. Partnerne har fått EU-midler til å gjennomføre dette.

Vil involvere flere studenter

UiB ønsker også å engasjere flere studenter i aktiviteter gjennom Arqus. Lea Westad studerer sammenliknende politikk, og deltok på Vinterskolen i vår. Tema for det tverrfaglige emnet var klimarisiko i Europa.

Lea Westad studerer sammenliknende politikk, og deltok på Vinterskolen i høst.

– Jeg er selv engasjert i klima- og miljøspørsmål, og dette var en gyllen mulighet å lære mer om det. I tillegg synes jeg det var fint å få inn det internasjonale perspektivet i studiene også utenom utveksling, sier Westad.

Selv om Vinterskolen ble arrangert digitalt på grunn av pandemien, var hun positivt overrasket over hvor lett det var å samarbeide med studentene på samarbeidsinstitusjonene i Europa.

– Jeg tror det er viktig å få frem mulighetene innen Arqus til andre studenter på UiB. Når det blir mulig å møtes fysisk, så tror jeg det blir enklere å få flere involvert, sier Westad.

Krevende tid for internasjonalt samarbeid

En av utfordringene for Arqus under denne prosjektperioden har vært pandemien, som har satt begrensninger for reiseaktiviteter for ansatte og studenter, og muligheten til å knytte kontakter.

Deltakerne delte erfaringer fra første prosjektperiode.

Viserektor Pinar Heggernes sa at det har vært krevende tid for internasjonalt samarbeid, men at hun håper det vil bli en ny start for Arqus-samarbeidet når Europa åpner mer opp fremover.

– EU øker bevilgningene og har store ambisjoner for den nye søknadsrunden, og vi håper at UiB kan bidra til at Arqus blir en aktør som kan gjøre en forskjell, avsluttet hun.

Powered by Labrador CMS