NYHET

– Forskerne kan bruke Day Zero for å nå ut til en større offentlighet og er for deg som kjenner på kroppen at «vi må gjøre noe», sier Dorothy Dankel

Gi full gass på dag null

Dorothy Dankel er forsker på institutt for biovitenskap og leder for Day Zero, SDG-konferansens offisielle kick-off. Nå oppfordrer hun UiB-samfunnet til å ta dagen og bærekraftsmålene i bruk.

Publisert Sist oppdatert

FAKTA

Day Zero arrangeres onsdag 10. februar 2021 som et hybridarrangement.

Frist for innsendelse av forslag til workshop på Day Zero er 15. november.

SDG-konferansen arrangeres 11. og 12. februar 2021.

Men aller først: hva er SDG-konferansen?

– SDG-konferansen er den nasjonale bærekraftskonferansen for universitets- og høyskolesektoren lokalisert hos oss på UiB, forklarer Dankel.

Sustainable Development Goals, bærekraftmålene, kommer fra FN og gir en ramme for hvordan vi kan jobbe for en mer bærekraftig verden.

– Alle landene i FN har godtatt disse målene, og i Norge er statsminister Erna Solberg en viktig ambassadør. Flere av ministerne går også rundt med bærekrafts-pin på jakkeslaget, som understreker at bærekraftsmålene har blitt et felles språk, og det er en mulighet for oss, påpeker hun.

Ifølge Dankel er dette et språk som flere forskere burde benytte seg av.

– Jeg kunne ønske at forskere i større grad så at når du arbeider med bærekraftmålene, så arbeider du automatisk med politikk. Målene er et normativt rammeverk, gitt til oss fra toppen. Når du forankrer forskningen din i disse målene, jobber du også strategisk. Det blir enklere for politikerne å ta tak i det du holder på med, fordi du har gjort forskningen din relevant for dem.

Bærekraftsmålene har heller ingen tidsbegrensning.

– Det nydelige med bærekraftmålene er at de varer lenger enn de politiske periodene, og arbeidet går i arv fra statsminister til statsminister. Når jeg jobber med SDG-ene åpner det mange veier for å presentere og diskutere relevant forskning til politikere.

Dag null

Day Zero er åpen for alle som vil diskutere tematikk relatert til FNs bærekraftsmål. Frist for innsending av forslag til workshop-tematikk er 15. november.

Day Zero innleder den til sammen tre dager lange SDG-konferansen og er beskrevet som en akademisk festival som ble opprettet for å inkludere grasrota.

– Konferansen er nokså internasjonal. Vi har en god del deltakere som tar opp de store internasjonale tematikkene, men vi manglet lokal involvering og forankring på grasrotnivå – derfor så Day Zero dagens lys, sier Dankel.

Dagen er basert på workshops der folk i mindre grupper kan diskutere tema som er litt mer relevant for den enkelte, enten du er forsker, fra næringslivet eller interesseorganisasjoner. Workshopene på Day Zero arrangeres av deltakerne selv.

– Alle som vil kan arrangere workshop, forklarer Dankel. Ideene sendes inn til komiteen på UiB, og de mest relevante velges ut.

For å bli med må du sende inn en «abstract».

– Dette er en beskrivelse av ideen din. I den beskrivelsen skisserer du problemstillingen du har lyst til å ta opp, og gjerne rammen rundt det, altså om du for eksempel ønsker en panelsamtale med spesifikke personer fra akademia, næringsliv, interesseorganisasjoner eller andre. Workshopene avsluttes alltid av en plenumdiskusjon, for å inkludere publikum.

Lyst til å bidra? Send inn beskrivelse her.

– Jeg tror vi har underkommunisert hvor store muligheter Day Zero gir til forskere. I alt prosjektarbeid nå til dags, så må man formidle arbeidet, både i sitt eget fag, i fagfellevurderinger, men også i offentligheten. UiBs samfunnsoppdrag «Kunnskap som former samfunnet», gir også en forventning om formidling. Forskerne kan bruke Day Zero for å nå ut til en større offentlighet.

En arena for å utforske nye ideer

Ifølge Dankel kommer det ofte opp ideer underveis i forskningsprosjekter som man har lyst til å utforske, men ofte mangler man en arena for å gjøre nettopp det. Her oppfordrer hun forskerkollegaene sine til å bruke Day Zero.

– Vi i #LoVeSeSDG prosjektet har et akademisk konsortium med syv forskningsinstitusjoner i Europa, og vi har en idé om hvordan vi kunne utforske synergieffekter av bærekraftsmål 5 (Likestilling mellom kjønnene), 10 (Mindre ulikhet), 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon), 13 (Stoppe Klimaendringene) og 14 (Livet under vann). Dette har vi ikke presentert for noen enda, men vi vil gjerne bruke Day Zero til å pitche noen ideer direkte til næringslivet. Da inviterer vi noen selskaper til å høre på, og de kan gi oss tilbakemeldinger på om dette er relevant for dem.

– Day Zero er for alle som kjenner på kroppen at «vi må gjøre noe». Det er en dag for deg som har lyst til å bidra og gjøre noe relatert til bærekraftsmålene. Bruk denne dagen til å myldre med andre som vil det samme, som er nysgjerrige og vil vite mer.

Hvem kan være med?

– Alle kan sende inn forslag til workshops, understreker Dankel.

Man kan være stipendiat, masterstudent eller bachelorstudent. Kravet er kun at det er en god idé som kan diskuteres av flere enn akademia.

– Jeg vil oppfordre studentene og studentorganisasjonene til å bli med. Det ville for eksempel være en veldig interessant å diskutere hvordan studentorganisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt, jobber med bærekraftmålene, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS