OSB CONFERENCE 2020

11. november er det klart for Ocean Sustainability Bergen Conference 2020.

Vil inspirere til handling for havene

I januar går startskuddet for FNs Havforskningstiår for bærekraftig utvikling. Med en digital havkonferanse 11. november, vil forskningssenteret Ocean Sustainability Bergen ved UiB inspirere til handling om hvordan sektoren skal bidra til måloppnåelse for SDG 14; Liv under vann.

Publisert Sist oppdatert

OSB

  • Ocean Sustainability Bergen (OSB) skal gi vitenskapelige råd til myndigheter og internasjonale organer, og utvikle forskning og utdanning rettet mot bærekraftsmålene på tvers av alle UiBs fakulteter.
  • OSB vil bidra til at norske myndigheter bringes direkte i kontakt med forskning og kunnskap som gjør at Norge kan være en sentral aktør internasjonalt i implementeringen av FNs bærekraftsmål.
  • Gjennom OSB og SDG Bergen har UiB inntatt en lederrolle internasjonalt innen akademia i arbeidet for å fremme kunnskap og viten om et bærekraftig hav.
  • Les mer på senteret sine nettsider.

Program for konferansen:

  • Årets konferanse blir gjennomført 11. november med et begrenset fysisk arrangement og mulighet for virtuell deltakelse. Virtuell døråpning klokken 12 i Universitetsaulaen.
  • OSB-forelesningen vil bli holdt av FNs generalsekretærs spesialutsending for hav, ambassadør Peter Thomson, som også er æresdoktor ved UiB.
  • Andre deltakere på konferansen er blant andre Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, områdedirektør for bærekraft og grønt skifte i Forskningsrådet, Fridtjof Unander, og Vladimir Ryabinin fra The Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC), samt UiB-rektor Dag Rune Olsen.
  • I tillegg kommer fagmiljøer med kunnskap om hav og klima fra både UiB og andre institusjoner.

Les mer på arrangementet sine nettsider.

FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling (2021-2030) skal bidra til måloppnåelse av bærekraftsmålene (SDG), med spesielt fokus på mål nummer 14: Liv under vann. Et viktig poeng i havforskningstiåret er at forskningsbasert kunnskap skal bidra til politikkutforming og bærekraftig bruk av havet.

Inngangen til havforskningstiåret er også et viktig bakteppe for årets OSB-konferanse.

- Nå er tiden kommet for handling. På konferansen samler vi beslutningstakere og fagpersoner, for å bidra til nettopp det, sier OSB-leder Lise Øvreås.

Forskning og rådgivning

Ocean Sustainability Bergen (OSB) er et virtuelt forskningssenter for bærekraftig hav ved Universitetet i Bergen, etablert som en del av det strategiske initiativet SDG Bergen. Senteret skal styrke koblingen mellom vitenskap, politikk og internasjonale organer, og slik bidra til at politiske beslutninger er forankret i objektiv og forskningsbasert kunnskap.

Dette er andre gang senteret arrangerer konferansen «Ocean Sustainability Bergen Conference». Årets tema er «Vitenskap, teknologi og forvaltning for et bærekraftig og produktivt hav».

Øvreås forteller at årets konferanse vil bestå av to hoveddeler. Det starter med «Havets skatter», som vil ta for seg ressurser i havet; mer spesifikt hvordan havet kan bli en enda større ressurs for en økende befolkning og som livsgrunnlag for kystsamfunn.

- Den andre bolken vil gå på hvordan vi kan bli bedre på produksjon og deling av kunnskap og samarbeid på tvers av sektorer og grenser. Slik ønsker vi å sikre bærekraftig og effektiv bruk av havressurser, og et rent og sunt hav. Denne delen av konferansen kaller vi «From pins to action», sier Øvreås.

Øvreås forklarer at et viktig mål er å bidra til å sette en kurs for hvordan sektoren kan forberede seg til FNs havforskningstiår, og samtidig bidra til regjeringens handlingsplan for bærekraftsmålene.

- OSB-konferansen, med sitt internasjonale fokus, vil også supplere og overlappe med regjeringens nasjonale havkonferanse tidligere samme dag, slår hun fast.

Ledd mellom fagmiljøer og beslutningstakere

Som et virtuelt senter, har ikke OSB fysiske lokaler eller mange ansatte, men fungerer som et ledd mellom fagmiljøene ved UiB og nasjonale og internasjonale beslutningstakere og organer.

- Man kan se senteret som en «trakt» som fanger opp viktige nasjonale og internasjonale strømninger, og kanaliserer disse ut i fagmiljøene, hvor kompetansen ligger. For så å nå ut igjen til beslutningstakere og samfunnet for øvrig med kunnskapen fra fagmiljøene, gjennom gode kontakter nasjonalt og internasjonalt, forklarer hun.

- Nå er tiden kommet for handling. På konferansen samler vi beslutningstakere og fagpersoner, for å bidra til nettopp det, sier OSB-leder Lise Øvreås. Her fra fjorårets OSB-konferanse.

Internasjonale samarbeid

Det er halvannet år siden senteret ble startet, og Øvreås forteller at de får mange henvendelser, ikke minst fra internasjonale universiteter som ønsker å satse på bærekraft.

Slike samarbeid er viktige for OSB, som del av den ledende rollen UiB har blitt tildelt på bærekraftsmål 14: Liv under vann, av både FN-organisasjonen United Nations Academic Impact (UNAI) og International Association of Universities (IAU).

- Vi har her tatt initiativ til et globalt nettverk, hvor vi utveksler erfaringer og kompetanse, og har gode samtaler om hvordan sektoren kan jobbe med bærekraftsmål 14. Vi har også begynt på en publikasjon, sammen med IAU, om status for dette arbeidet. Den håper vi å ha klar til lansering på FNs neste havkonferanse, sier hun.

Senteret spiller også inn ressurspersoner til ulike komiteer og bidrar til rapporter. Videre er senteret involvert i konkrete prosjekter, som den kommende jordomseilingen med Statsraad Lehmkuhl; One Ocean.

På den 18 måneder lange seilasen skal det både forskes og utdannes om bærekraftsmålene.

- Dette er noe vi ser veldig frem til, og her er det viktig for oss å være tett på de engasjerte studentene våre. Seilasen vil bli et viktig fokus ved senteret og SDG Bergen fremover, i samarbeid med både fagmiljøer ved UiB og en rekke partnere i sektoren, avslutter Øvreås.

Powered by Labrador CMS