NYHET

Under møtet kom det en rekke innspill, både fra innleggsholderne og fra studenter og ansatte i publikum. Foto: Pål Adrian Clausen Ryen/Ole Friele
Under møtet kom det en rekke innspill, både fra innleggsholderne og fra studenter og ansatte i publikum. Foto: Pål Adrian Clausen Ryen/Ole Friele
Under møtet kom det en rekke innspill, både fra innleggsholderne og fra studenter og ansatte i publikum. Foto: Pål Adrian Clausen Ryen/Ole Friele
Under møtet kom det en rekke innspill, både fra innleggsholderne og fra studenter og ansatte i publikum. Foto: Pål Adrian Clausen Ryen/Ole Friele
Under møtet kom det en rekke innspill, både fra innleggsholderne og fra studenter og ansatte i publikum. Foto: Pål Adrian Clausen Ryen/Ole Friele
Under møtet kom det en rekke innspill, både fra innleggsholderne og fra studenter og ansatte i publikum. Foto: Pål Adrian Clausen Ryen/Ole Friele
Under møtet kom det en rekke innspill, både fra innleggsholderne og fra studenter og ansatte i publikum. Foto: Pål Adrian Clausen Ryen/Ole Friele
Under møtet kom det en rekke innspill, både fra innleggsholderne og fra studenter og ansatte i publikum. Foto: Pål Adrian Clausen Ryen/Ole Friele

Konstruktivt innspillsmøte om bærekraft i strategien

Fredag 3. juni inviterte rektoratet til innspillsmøte for ny UiB-strategi. Denne gangen var tema for møtet bærekraft. – Jeg er veldig glad for den brede deltakelsen under møtet i dag, med mange innspill både fra ansatte og studenter i publikum, sa rektor Margareth Hagen.

– Jeg er veldig glad for den brede deltakelsen under møtet i dag, sa rektor Margareth Hagen.

Arbeidet med ny strategi for Universitetet i Bergen for perioden 2023–2030 er i gang.

I vår har det blitt invitert til flere åpne innspillsmøter i forbindelse med strategiarbeidet. Under møtene har studenter og ansatte blitt invitert til å dele sine erfaringer og tanker om hva den nye strategien bør inneholde.

Fredag 3. juni var tema for møtet hvordan UiB som kunnskapsinstitusjon skal ta ansvar for bærekraft i den nye strategiperioden. Rundt 50 ansatte og studenter hadde møtt opp i Egget på Studentsenteret for å dele sine forslag.

– Det har kommet mange kloke og gode innspill i dag, blant annet om hvordan vi kan sikre bedre tverrfaglig arbeid med bærekraft, hvordan studentene kan involveres mer i egen utdanning og hvordan vi kan samhandle bedre med det øvrige samfunnet, sa rektor Margareth Hagen.

Professor Roger Strand ved Senter for vitenskapsteori holdt en innledende presentasjon om begrepet "bærekraft".

Bred deltakelse under møtet

Under møtet ble det holdt presentasjoner fra representanter fra fagmiljøene og studentgruppen ved professor Roger Strand ved Senter for vitenskapsteori, professor Jostein Bakke ved Institutt for geovitenskap, førsteamanuensis Sarah Hamilton ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, student Emilie Flønes fra Bærekraftspilotene og professor Katja Enberg fra Institutt for biovitenskap. Sistnevnte sendte sitt innspill over video fra Statsraad Lehmkuhl og One Ocean Ekspedisjonen på Stillehavet.

I tillegg til de inviterte innleggsholderne, kom det en rekke innspill fra publikum, som besto av studenter og ansatte fra mange ulike deler av universitetet.

– Jeg er veldig glad for den brede deltakelsen under møtet i dag, med mange innspill både fra ansatte og studenter i publikum. Vi setter stor pris på at de kommer med sine forslag, og ser frem til å ta budskapene deres med oss i det videre strategiarbeidet, sa Hagen.

Ønsker flere innspill

Rektor inviterer også alle andre ansatte og studenter til å komme med sine betraktninger rundt bærekraft og andre spørsmål knyttet til strategien, og å sende sine innspill til strategi@uib.no

Alle innspill som kom på møtet, samt innspill sendt på e-post, blir tatt med i det videre arbeidet med grunnlagsanalyser og drøftinger med universitetsstyret.

Selve utformingen av den nye strategien starter for fullt til høsten.

Powered by Labrador CMS