MINNEORD

Bjarne Andreas Meidell arbeidet som zoolog knyttet til Universitetsmuseet, men var også engasjert i fagforeningsarbeid og universitetspolitikk gjennom Forskerforbundet og ulike forløperorganisasjoner

Til minne om Bjarne Andreas Meidell

Tidligere kolleger ved Universitetet i Bergen minnes førsteamanuensis emeritus Bjarne Andreas Meidell som døde 17. mai 2022.

Førsteamanuensis emeritus Bjarne Andreas Meidell døde 17. mai 2022. Han var født 21. september 1943 i Haugesund, i Haraldsgata, hvor moren solgte barneklær og faren hadde et forsikringsagentur. Under krigen bodde familien hos mormoren i Førde i Sveio, og Bjarne beholdt tilknytningen til disse stedene gjennom livet.

Han kom tidlig til Bergen som student og var knyttet til Universitetet hele livet. Han hadde en dobbel karriere, som zoolog knyttet til Universitetsmuseet – og som engasjert i fagforeningsarbeid og universitetspolitikk gjennom Forskerforbundet og ulike forløperorganisasjoner.

Bjarne var rolig, tålmodig, detaljorientert, med god hukommelse og interesse for universitetet som helhet.

Kjell Erik Lommerud og Steinar Vagstad

Bjarne var zoolog og interessert i systematikk, altså kartlegging av arter og forskjellen mellom dem. Han ble tilknyttet Zoologisk museum i 1969, fra 1974 som førsteamanuensis. Spesialiteten hans var tusenbein. Det finnes en internasjonal organisasjon for tusenbeinforskere, på et tidspunkt var Bjarne den eneste som hadde vært på absolutt alle årskongressene til organisasjonen. Han organiserte denne verdenssamlingen i Bergen i 2005. I Sverige finnes det en bokserie som dokumenterer artsmangfoldet i naturen på ulike måter. Bjarne var medforfatter av boken om «mångfotingar», som det heter på svensk, som rikt dokumenterer alle arter av tusenbein i Norden.

Bjarne kom også tidlig med i arbeidet i det som i dag heter Forskerforbundet. Han ble medlem av styret i 1974, var leder i flere perioder, sist fra 2005 til oppnådd pensjonsalder. Bjarnes arbeid som leder og tillitsvalgt var preget av de personlige egenskapene man kan tenke passer for en forsker i systematisk zoologi. Bjarne var rolig, tålmodig, detaljorientert, med god hukommelse og interesse for universitetet som helhet. Dette kommer godt med både når det gjelder individuelle lønnsforhandlinger for et svært stort antall personer og i personalsaker som måtte finne en rimelig løsning. Forskerforbundet er Bjarne stor takk skyldig og han har da også mottatt Forskerforbundets Hederspris.

Bjarne hadde også mange faglige lederverv gjennom tiden på universitetet, instituttstyrer på zoologi, fakultetsstyremedlem, medlem av Kollegiet – universitetets øverste beslutningsorgan. Han skrev selv i et notat at det viktigste for ham i tiden i Kollegiet var å forsøke å styrke rollen til rektor og andre faglige ledere, i en tid da Universitetet i Bergen var kjent for i sterkere grad være styrt av ansatte direktører enn de andre universitetene.

Vi minnes Bjarne med respekt. Han var et godt menneske. Tankene går til de to sønnene Andreas og Christian og de fem barnebarna han etterlater seg.

Kjell Erik Lommerud
Steinar Vagstad

Powered by Labrador CMS