I VINDEN

På klimafestivalen Varmere Våtere Villere skal professor Vigdis Vandvik bidra med sin ekspert-kunnskap innen naturvern, bærekraft og miljø.

Fra FN-naturtoppmøte i Montreal til klimafestival i Bergen

I Montreal var hun vitne til at 196 land ble enige om å ta bedre vare på verdens natur. – Det gir håp, sier biologiprofessor Vigdis Vandvik, som nå ser frem til å delta på VVV-festivalen 15.-17. mars.

I VINDEN

Navn: Vigdis Vandvik, professor i biologi ved UiB, direktør for UiB sitt senter for bærekraftig arealbruk, og forsker ved Bjerknessenteret. Hun er også medlem i Det internasjonale naturpanelet (IPBES). I desember deltok hun på FNs biomangfoldstoppmøte (COP 15) i Montreal som observatør fra IPBES.

Aktuell med: Klimafestivalen Varmere Våtere Villere (VVV) hvor hun skal medvirke som ekspert i hele fem innslag:

  • 15. mars kl 20:00: Abels tårn, innslag om klima og miljø som skal holdes i Kulturhuset i Bergen og sendes på NRK P2
  • 16. mars kl 13:15: Dyrebar myr, en samtale om vern av myr. Samtalen er en del av Studentdagen til VVV og skal holdes i Maos lille røde på Kvarteret
  • 16. mars kl 17:45: Krisenes kamp, foredrag og panelsamtale om naturkrisen og klimakrisen
  • 16. mars kl 19:00: Verdibørsen live - drøfter vårt natursyn, live radioinnslag om menneskers syn på naturen som sendes på NRK P2
  • 17. mars kl 20:15: Gress!, samtale om planetens kanskje mest monokulturelle hageinnslag

VVV arrangeres 15-17. mars. Se hele festivalprogrammet her.

UiB er medstifter av VVV. Flere forskere fra UiB og Bjerknessenteret skal delta i ulike innslag. Se alle medvirkende her.

Sett i lys av at du nylig deltok på naturtoppmøte i Montreal, hvordan blir det å delta på klimafestivalen Varmere Våtere Villere (VVV) i Bergen?

Å delta på VVV blir helt herlig! Det å være observatør på naturtoppmøtet i desember var inspirerende, men også tankevekkende. Bakteppet – den globale naturkrisen og klimakrisen vi står midt oppe i – er jo alvorstungt. Eksistensielt. Men i Montreal ble 196 land enige om en ambisiøs avtale om å ta bedre vare på naturen på jorda. Det gir håp. Vi skal stoppe tapet av natur gjennom å få kontroll på årsakene til at arter utryddes og natur ødelegges, inkludert klimaendringene. Om vi skal greie dette, må natur og klimaendringer sees i sammenheng. Faktisk er naturpanelet og klimapanelet helt tydelige og samstemte på at klimakrisen og naturkrisen henger sammen og må løses sammen. Men om vi skal få dette til, trenger vi ‘gjennomgripende samfunnsendringer’. Det vil si at vi må begynne å ta klima og miljøhensyn i alle samfunnets beslutninger, og slutte å behandle dette som smale sektorinteresser.

Vi har en stor jobb å gjøre, men dette er faktisk løsbart, dersom vi som samfunn velger å handle. Og den gode nyheten er at framtida kan bli mye bedre, for folk og natur, dersom vi tar dette på alvor nå i stedet for å fortsette å stikke hodet i sanden. Så det å være på VVV og snakke om hva som står på spill, hva vi trenger å gjøre, og hvordan vi kan få til handling, det blir veldig bra.

Du skal medvirke som ekspert i fem av innslagene på VVV. Hva håper du å få formidlet i løpet av disse sesjonene?

På VVV håper jeg å formidle tydelig at klimakrisen og naturkrisen henger sammen. Jeg ønsker å formidle at det finnes løsninger, men de krever at vi slutter å bare prate og begynner å handle med den kraft som krisene krever. Og ikke minst ønsker jeg å formidle at denne helt nødvendige omstillingen av samfunnet vårt slett ikke bare er vond og fæl. Tvert imot, dersom vi gjør dette rett skaper vi en bedre verden, for alle. Men aller mest så ønsker jeg selvsagt å formidle hvor fantastisk naturen er og hvor meningsfullt det er å jobbe for den!

Hvorfor er det fordelaktig å ha en klimafestival i Bergen som skiller seg fra mer konvensjonelle konferanser om klima og natur?

En av mine store helter, klimaforskeren Katherine Hayhoe, sier at fakta aldri har fått noen til å forandre mening om viktige saker. Det er det følelser, og felleskap, som gjør. På VVV skaper vi felleskap og gode følelser rundt alle de mulighetene som ligger i en bærekraftig framtid. Vi gir hverandre lyst til å være med på reisen, lyst til å engasjere oss, lyst til å bidra mer!

Det aller viktigste alle kan og bør gjøre for naturen er å sette seg ned og kjenne godt etter hva som virkelig betyr noe her i livet. Og så handle deretter.

Vigdis Vandvik

Hva kan vanlige folk gjøre for å bidra til å verne om naturen?

Det aller viktigste alle kan og bør gjøre for naturen er å sette seg ned og kjenne godt etter hva som virkelig betyr noe her i livet. Og så handle deretter. For vi trenger faktisk ‘gjennomgripende endringer’ på personlig plan også. Vi kan ikke si at vi er for å redde klimaet og naturen, og samtidig kreve ubegrenset billig strøm og kjapp kjøretur helt fram til hytta.

Fem kjappe:

Rektor for en dag – hvilken sak tar du først tak i?

Jeg håper jo at jeg ville hatt selvinnsikt nok til å gjøre minst mulig. Universitetet bør og skal styres etter vedtatte planer, og gjennom gode og åpne prosesser - ikke etter en helt grønn rektors første innfall. Men jeg ville nok hatt veldig lyst til å sette i gang et arbeid for å gi enda flere studenter ved UiB erfaring med å delta aktivt i forskning tidlig i studiet.

Hva gjør du helst når du ikke er på UiB?

Da er jeg ute – helst på fjellet, og aller helst sammen med sønnene mine!

Kan du anbefale en bok flere UiB-folk bør lese?

Jeg vil anbefale to bøker: «Merchants of doubt» av Naomi Oreskes og «The living mountain» av Nan Shepard. Den første handler om hvorfor og hvordan mektige aktører i samfunnet undergraver helse, klima og miljø. Den andre er en sjeldent god bok om gleden ved å bare være i naturen.

Du får en tidsmaskin! Hvilken tid drar du til og hvorfor?

Jeg drar til fremtiden. År 2200, kanskje? Og da håper jeg at jeg blir glad og stolt over at vi som lever nå faktisk greide å stoppe disse krisene – og ikke fortvilet og flau over at vi feilet.

Hvilket sted i Bergen viser du først til en som er ny i byen?

De nykommerne jeg ønsker velkommen til byen får nok som regel se kontoret mitt...

Powered by Labrador CMS