NYHET

Charlotte Eide er ny leder for UIBs kontor i Brussel som ligger i EU-kvarteret.

UiB satser videre på EU

Ny programperiode for Erasmus+ og Horisont Europa starter etter nyttår. UiB satser videre med ny leder for Brusselkontoret og et nytt UiB-forum for påvirkningsarbeid.

Publisert Sist oppdatert

EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer og utdanningsprogrammene har vært og er viktige kilder til finansiering, samarbeid og utvikling ved universitetet.

EUS NYE RAMMEPROGRAMMER 2021-2027

Horisont Europa skal blant annet styrke EUs vitenskapelige og teknologiske base, øke Europas konkurransekraft, innovasjonskapasitet og sysselsetting.

Erasmus+ har som mål å bidra til økt samarbeid, kvalitet, innovasjon, ny praksis og politikkreform innenfor utdanning. Programmet er et viktig virkemiddel for bærekraftig omstilling, konkurranseevne og innovasjonskapasitet, og for å fremme verdier som mangfold, inkludering, demokrati og toleranse.

Et ledd i kvalitetsutviklingen

– UiBs satsing på å gjøre det sterkt i EU-programmene er en naturlig del av vårt arbeid for sterk og internasjonal forskning, sier prorektor Margareth Hagen.

– Vi er et internasjonalt forskningsuniversitet. Det er naturlig for oss å markere oss tydelig i Europa, både i ERC-utlysningene og i de utfordringsdrevne programmene, sier Hagen.

Hvor godt vi hevder oss i konkurransen henger tett sammen med hvor aktive UiB er i å formidle dette i Europa. Og det er ikke alltid like lett å finne frem i jungelen av programmer og utlysninger som enkeltforsker, forskergruppe eller universitet.

Margareth Hagen er derfor glad for at UiB har fått rekruttert en kompetent ny kontorsjef til UiBs Brusselkontor som skal hjelpe med å øke både vår synlighet og vårt engasjement på EU-plan.

Charlotte Eide er ny kontorsjef på Brusselkontoret

Charlotte Eide er ansatt som ny kontorsjef ved Brusselkontoret

Den nye kontorsjefen heter Charlotte Eide. Med erfaring fra NHOs og NTNUs kontorer i Brussel, skal hun nå guide forskere og ledelsen ved UiB gjennom jungelen i EU-systemet og hjelpe universitetet gjennom oppstarten av nye programmer.

– Charlotte Eide har god kjennskap til forskning og næringslivet og forstår UH-sektoren godt, sier Hagen.

Eide vil også ha ansvaret for den daglige ledelsen av kontoret, som er en del av Norwegian House of Research and Innovation som åpnet i 2019.

Fra åpningen av Norwegian House of Research and Innovation i mai 2019. Fra venstre: Ingrid Schulerud, daværende ambassadør ved Norges ambassade i Brussel, prorektor ved UiB, Margareth Hagen og Rolf Einar Fife, Norges ambassadør til EU og leder av EU-delegasjonen.

Målsettingen er at kontoret skal bli en sentral plass for UiBs forskere når de vil bygge opp forskningssøknader, gjennomføre prosjektmøter eller drive påvirkningsarbeid på politikk og program.

– Jeg ser frem til å jobbe på et universitet som satser strategisk på EU, og ser frem til å jobbe sammen med Forsknings- og innovasjonsavdelingen og alle de gode forskerne på UiB, sier Charlotte Eide.

– Jeg vil jobbe for at alle føler seg velkommen og komfortabel med å bruke UiBs Brusselkontor. Kontoret skal være en naturlig arbeidsplass og base for UiBs ansatte når de reiser til møter i Brussel og har tid til overs, samtidig vil jeg at kontoret skal være et inspirerende sted for å utvikle søknader og bygge nettverk, sier Charlotte Eide.

Hun håper at Brusselkontoret kan bli et samlingspunkt for universitetets forskere og øvrige ansatte og et like naturlig sted å jobbe fra som kontorene i Bergen. Videre vil hun jobbe for at UiB blir enda mer aktiv på den europeiske politiske scenen. Charlotte Eide starter i jobben etter nyttår.

Oppretter UiBs EU policy forum

– Jeg gleder meg til å få Charlotte med på laget. Sammen med Forsknings- og innovasjonsavdelingens øvrige ansatte og forskningsmiljøene skal universitetet ta en større plass i påvirkningsarbeidet både nasjonalt og på EU-plan, forteller forsknings- og innovasjonsdirektør Benedicte Løseth.

– Vi vil berede grunnen for at politikken og programmene innrettes på en måte som gjør at UiB i større grad kan dra nytte av den, sier Løseth.

Det sitter mye EU-kunnskap i organisasjonen og hos våre samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Derfor skal UiB opprette et EU policy forum som skal samordne all denne kunnskapen og få på plass en struktur som kan koordinere påvirkningsarbeidet og innspill til programmene.

Forumet skal bestå av forskere som ønsker å være med å påvirke den europeiske forsknings- og innovasjonspolitiske agendaen til fordel for universitetet og regionen.

Andre aktører i regionen inviteres med i påvirkningsarbeidet.

– Det er flere eksempler på at UiB vinner frem med påvirkning i EU sammen med andre regionale aktører. Dette skal universitetet fortsette med, for eksempel i tett samarbeid med NORCE, som vi deler kontorer med i Brussel, sier seniorrådgiver på Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Are Straume.

Powered by Labrador CMS