YTRING

Team Strømsnes

Fornyelse nedenfra – Stem Team Strømsnes!

Et levende universitetsdemokrati forutsetter at det er alternativer å velge mellom, skriver Team Strømsnes.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Et levende universitetsdemokrati forutsetter at det er alternativer å velge mellom. Selv om tonen i årets dekanvalgkamp ved SV-faultetet til tider har vært hard, har det også vært reist viktige debatter – om hvordan forholdet bør være mellom nysgjerrighetsdrevet forskning og sentrale satsninger, mellom bredde og spiss, mellom åpne og tematiske utlysninger, og om hva vi skal forstå med sentrale begreper som likestilling og demokrati.

En seier for Team Strømsnes vil ikke bety en fullstendig kursomlegging ved SV-fakultetet. De to teamene er i grove trekk enige om hvor vi vil. Vi ønsker begge forskning av høy kvalitet som oppnår internasjonal anerkjennelse og ekstern synlighet. Vi vil ha solid grunnfinansiering, sterk satsning på eksternfinansierte prosjekter, en forskerutdanning vi kan være stolte av og en fremtidsrettet utdanning.

Forskjellen mellom de to teamene ligger i hvordan man vil oppnå de gode målene. Årets dekanvalg er et verdivalg. Vår grunnfilosofi er at universitetet må bygges nedenfra, og vi går til valg på sentrale kjerneverdier som uavhengig forskning, kritisk tenkning, demokratisk medbestemmelse, mangfold, langsiktighet og kvalitet.

Som dekanat vil vi jobbe for å løfte det gode arbeidet som gjøres ved SV-fakultetet og bidra til å videreutvikle forskning, utdanning og administrasjon i møte med nye utfordringer de neste fire årene. Vi vil arbeide for et fakultet der alle føler seg verdsatt og der avstanden mellom ledelse og grunnplan er liten. Fakultetet skal støtte og fremme både store og små forskerinitiativ ved fakultetet, og skape møteplasser hvor samarbeid og nye prosjekter kan utvikles.

Sterke og velfungerende fagmiljøer vokser frem når kreativitet og entusiasme får utfolde seg. Instituttene bør ha stor grad av autonomi, der fakultetets rolle primært er å legge til rette for at fagmiljøene skal kunne få det beste ut av sine ressurser. Arbeidet vårt skal være preget av transparens, forutsigbarhet og rettferdige prosesser. Gjennom det tilrettelegger vi for kvalitet innenfor det som er universitetets kjerneoppgaver, og gjør at vi sammen kan løfte SV-fakultetet til et enda bedre sted for forskning og utdanning.

Vi mener det er en styrke at vi alle tre kommer fra vanlige undervisnings- og forskningsstillinger, med nær kjennskap til fakultetets grunnvirksomhet. Det gjør oss bedre i stand til å ta vare på interessene til den brede majoritet av ansatte og studenter. Vi vil være et lyttende dekanat som vektlegge innspill også fra de som er uenige med oss. For når valget er over, må vi legge sablene ned og jobbe for det vi er enige om, og kanskje jobbe enda hardere der vi er uenige. Da er det viktig å huske, fra begge sider, at selv ens argeste motstander er så mye mer enn det som kommer frem i noen få spalter i På Høyden.

Gi din stemme til Team Strømsnes ved årets dekanvalg. Godt valg!

Kristin Strømsnes, dekankandidat
Asbjørn Grønstad, prodekankandidat
Frode Meland, visedekankandidat

Les mer om oss og sakene våre på teamstromsnes.no.

Powered by Labrador CMS