I VINDEN

Hans Fredrik Marthinussen er en tydelig stemme i samfunnsdebatten.

–Å få delta i det offentlige ordskiftet er et privilegium

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen tenker at meningen med livet er at flest mulig skal ha det best mulig.

Publisert Sist oppdatert

I VINDEN

Navn: Hans Fredrik Marthinussen, professor i juss og leder for forskergruppe for formuerett ved det juridiske fakultet.

Aktuell med: Marthinussen er aktiv i samfunnsdebatten, spesielt i rusdebatten og koronatiltak.

Hva har gjort at du er så engasjert?

Jeg tror nok det bunner i en sterk rettferdighetssans. Jeg blir opprørt og sint av urettferdighet, og alle mest av unødvendig menneskelig lidelse. Jeg er ateist og hedonist, og tenker at «meningen med livet» er at flest mulig mennesker skal kunne ha det best mulig. Da provoserer det meg at vi lager samfunn der enkelte grupper faller helt på utsiden, mens andre grupper får forsyne seg urimelig grovt av våre felles ressurser.

Hva kan forbedres i norsk lov?

Vi har en tannløs klima- og miljølovgivning, noe senest Høyesteretts avgjørelse i klimasøksmålet viser.

Hans Fredrik Marthinussen

Her er det mye å ta tak i. Vi har en tannløs klima- og miljølovgivning, noe senest Høyesteretts avgjørelse i klimasøksmålet viser. Vi har en regulering på utlendingsfeltet som er umenneskelig og tidvis vilkårlig. Vi har en regulering av rusmidler og prostitusjon som går utover livet og helsa til noen av de mest sårbare menneskene i samfunnet vårt. For øvrig skulle jeg ønske meg en ganske annen skattelovgivning, som ikke ga urimelige fordeler til boligeiere og som synes stadig å øke forskjellene i Norge.

Hvordan synes du pandemihåndteringen har vært?

Nå er det viktig å presisere først at retten til liv og helse er en helt sentral menneskerett og at Norge har lykkes svært godt med det viktigste: Å holde menneskelig lidelse og død på et lavest mulig nivå. Når det er sagt, er det svært bekymringsfullt at myndighetene har kunnet tillate seg å innføre svært inngripende tiltak uten å gjøre skikkelige nødvendighets- og forholdsmessighetsvurderinger slik smittevernloven og menneskerettighetene krever. At selv klare overgrep mot enkeltmennesker har fått skje uten at noen har grepet inn, som f.eks. at EØS-borgere bosatt i Norge ikke har fått komme hjem etter utenlandsreiser, er bekymringsfullt. Jeg er blitt vesentlig mer bekymret for den norske rettsstatens evne til å ivareta vår rettssikkerhet i kriser enn jeg har vært tidligere.

Hvordan opplever du det å være med i det offentlige ordskiftet?

Det er ikke alle forunt å få være med å påvirke, og å få bli hørt når man har noe man ønsker å si.

Hans Fredrik Marthinussen

Å få delta i det offentlige ordskiftet er et privilegium. Det er ikke alle forunt å få være med å påvirke, og å få bli hørt når man har noe man ønsker å si. En sjelden gang er det utmattende når det virkelig stormer, men jeg har aldri angret på at jeg har stukket hodet frem.

Hvorfor valgte du en karriere innenfor akademia og juss?

At jeg valgte juss, har nok en klar familiær forklaring. Min bestefar var lagdommer, min far og min bror er advokater. Som mange andre gutter var pappa helten da jeg vokste opp, og juss som studieretning var et ønske gjennom hele ungdomsårene. Så falt jeg fullstendig for akademisk skriving underveis i studiet, og endte opp på universitetet. Det var aldri i tankene mine da jeg begynte å studere, men fra jeg oppdaget gleden ved rettsvitenskap og juridisk forskning, har jeg aldri ønsket å gjøre noe annet. Å jobbe innenfor akademia og i stor utstrekning få være sin egen sjef og styre sin egen tid, er fantastisk for en som meg som har store problemer med autoriteter som forteller meg hva jeg skal gjøre.

Fem kjappe

Rektor for en dag – hvilken sak tar du først tak i?

UiBs Kina-samarbeid hadde nok hengt i en tynn tråd om jeg fikk ta tak i én enkeltsak.

Hva gjør du helst når du ikke er på UiB?

Om vinteren er jeg helst på ski. Det er min store lidenskap. Aller helst topptur på et høyt og bratt vestlandsfjell. Om sommeren er det mer variert, jeg liker sol, spiller fortsatt fotball et godt stykke ned i divisjonssystemet og er en badeløve.

Kan du anbefale én bok flere UiB-folk bør lese?

Når bombene nå nok en gang slippes over Palestina, synes jeg folk bør lese Susan Abulhawas Morgen i Jenin. Og for de som vil forstå mitt engasjement i rusdebatten, og hvorfor jeg mener norsk ruspolitikk er en skamplett på vår velferdsstat, så anbefaler jeg Øyvind Skjælaaen, Meningen med rus.

Du får en tidsmaskin! Hvilken tid drar du tilbake til og hvorfor?

Jeg har veldig lite lyst til å dra bakover i tid til en verden som stort sett har vært preget av krig og elendighet. Jeg ville nok reist 1000 år frem i tid i stedet. Til nød kunne jeg reist tilbake til 70-tallet og levd det frie livet i hippiebevegelsen.

Hvilket sted i Bergen viser du først til en som er ny i byen?

Gullfjellet er mitt favorittsted i Bergen, men det forutsetter snø og gode skiferdigheter, så blir vel fort en tur på Fløyen.

Hver uke intervjuer På Høyden en aktuell UiB-ansatt eller student. Tips oss om UiB-folk som er i vinden på interndesk@uib.no

Powered by Labrador CMS