NYHET

UiB-professor Inga Berre har fått ERC-midler til prosjektet «Mathematical and Numerical Modelling of Process-Structure Interaction in Fractured Geothermal Systems».
UiB-professor Inga Berre har fått ERC-midler til prosjektet «Mathematical and Numerical Modelling of Process-Structure Interaction in Fractured Geothermal Systems».

Inga Berre er ERC-mottaker nummer 10.000

– ERC har etablert seg som et av de viktigste virkemidlene som fremmer nysgjerrighetsdrevet grunnforskning, både nasjonalt og i Europa, slår Berre fast.

Publisert Sist oppdatert

INGA BERRE

  • Prosjektets fulle navn er "Mathematical and Numerical Modelling of Process-Structure Interaction in Fractured Geothermal Systems".
  • Prosjekt er tverrfaglig og i grenselandet mellom anvendt matematikk, beregningsorientert fysikk og geovitenskap.
  • Tildelingen fra ERC er på opptil 2 millioner euro, over 5 år.
  • Av 10 000 ERC-stipender har rundt 140 gått til forskere ved norske institusjoner. 33 av disse har gått til forskere ved Universitetet i Bergen.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) markerte i et digitalt arrangement 6. mai at 10.000 forskere har mottatt ERC-stipender siden 2007. Under markeringen ble det avslørt at stipendmottaker nummer 10.000 er matematiker og UiB-professor Inga Berre, som ble tildelt et Consolidator Grant i desember 2020.

Blant gratulantene var lederne for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen, EU-parlamentet David Sassoli og ERC-president Bourguignon, i tillegg til EUs kommisjonær for forskning Mariya Gabriel.

Berre er takknemlig for tildelingen. Støtten fra ERC gir muligheten til å bygge opp et team rundt et prosjekt på forskningsfeltet hun sammen med kolleger gjennom flere år har bygget opp ved UiB. Dette dreier seg om matematisk modellering av prosesser i geotermiske systemer dypt nede i undergrunnen.

– ERC har etablert seg som et av de viktigste virkemidlene som fremmer nysgjerrighetsdrevet grunnforskning, både nasjonalt og i Europa, slår Berre fast.

High risk, high gain

Hun trekker frem at ERC-stipendene blir tildelt forskere på ulike karrierestadier, gjennom Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant og Synergy Grant. Berre har også stor sans for at ERC legger vekt på gode forskningsideer, kreativitet og tverrfaglighet, samt at de i sin støtte til prosjekter tillater en viss risiko i forskningen, gjennom den såkalte «high risk, high gain»-profilen.

– I mitt prosjekt betyr «high risk, high gain» at det på ingen måte er sikkert at vi vil få til alt vi ønsker. Det vi skal arbeide med er komplisert og vi vet ikke nøyaktig hva som vil dukke opp av utfordringer. Vi har naturligvis hypoteser og idéer, men ingen garantier for at vi vil finne svarene vi leter etter, sier Berre, og legger til:

– Dette er jo også veldig spennende for oss som forskere, det å ikke helt vite hva som ligger foran oss. Dette er på ingen måte rutinearbeid, men desto kjekkere blir det å komme i gang med prosjektet, og å gjøre fremskritt underveis.

Viktig kilde til forskningsmidler

– Jeg er stolt av at en av våre fremste forskere løftes frem som mottaker nummer 10.000 i ERC-programmet, sier UiB-rektor Margareth Hagen, og legger til at hun ser fram til å følge prosjektet til Berre de kommende årene.

Hagen mener Det europeiske forskningsrådet sin finansiering av nysgjerrighetsdrevet, grunnleggende forskning spiller en avgjørende rolle i arbeidet med å styrke forskningsmiljøer i Europa. Å lykkes med søknadene om ERC-stipender er en viktig satsing for UiB.

Siden ordningen ble opprettet i 2007 har over 140 ERC-tildelinger gått til norske institusjoner, 33 av disse til UiB.

Sendingen fra feiringen av at 10.000 europeiske forskere har mottatt ERC-stipender. Produksjon og opphavsrett: ERC

Powered by Labrador CMS