INNOVASJON

TMS-kandidatene testet innovasjonsevnen og tverrfaglig samarbeid med båtkappløp med selvbygde båter på workshopen som var en del av innovasjonsdagen. her er fra venstre Mali Husby Rosnes, Konrad Tywoniuk, Suzette Flantua, Salwa Suliman, Carla Alvarez Rivas og Karl M. Laundal.
TMS-kandidatene testet innovasjonsevnen og tverrfaglig samarbeid med båtkappløp med selvbygde båter på workshopen som var en del av innovasjonsdagen. her er fra venstre Mali Husby Rosnes, Konrad Tywoniuk, Suzette Flantua, Salwa Suliman, Carla Alvarez Rivas og Karl M. Laundal.

Innovasjon til inspirasjon

Hva er innovasjon i forskning, hvordan finne muligheter og samarbeide om innovasjon? Mange UiB-forskere har erfaring med innovasjonsaktiviteter. På innovasjonsdagen for forskerne i TMS-UiB karriereprogram ble gode eksempler trukket frem.

Publisert Sist oppdatert

TMS Starting Grant

Starting Grant-programmet skal være et godt strategisk rekrutteringsverktøy for UiB, som nominerer gode internasjonale kandidater til Bergen eller Bergensbaserte kandidater man ønsker å beholde i Bergen.

Forskerne som får stipendet får muligheten til å danne en egen forskningsgruppe og bygge opp sin profil innen fagfeltet sitt.
Finansieringen er ca 20 millioner kroner over fire år.

TMS og UiB finansierer rundt halvparten av kostnadene hver.

Nye TMS Starting Grants blir kunngjort tidlig i desember 2022.

TMS-UiB karriereprogram er et program for UiB-forskere som har Starting Grant fra Trond Mohn stiftelse (TMS). For tiden er det 14 kandidater i karriereprogrammet.

Mange veier til innovasjon

I november var TMS-kandidatene samlet til innovasjonsdag i læringslaben i Media City Bergen. Tema var blant annet forskjellige typer innovasjon, hvordan finne innovasjonsmuligheter og lede innovasjonsprosjekter, samarbeid med eksterne partnere og forhold rundt kontrakter og immaterielle rettigheter (IPR). Tverrfaglighet i samarbeidsprosjekter var til slutt tema for en workshop.

Seniorrådgiver Yves Aubert innledet seminaret ved å definere forskningsdrevet innovasjon som "samfunnsrelevant forskning som blir tatt i bruk". Han fremhevet at det finnes mange veier til innovasjon for forskere: Man kan for eksempel utvikle nye prosesser, produkter, tjenester, retningslinjer eller politikk, eller noe som fører til endring i atferd eller sosiale normer. Som en del av innovasjonsdagen var flere UiB-forskere invitert for å dele sine erfaringer.

Hugdahl startet utstyrsbedrift

Psykologiprofessor Kenneth Hugdahl grunnla forskergruppen Bergen fMRI Group i 1993. Den erfarne forskeren med to ERC Advanced Grants har også grunnlagt selskapet Nordic NeuroLab.

Professor emeritus Kenneth Hugdahl grunnla forskergruppen Bergen fMRI Group i 1993. I 2001 startet han og kollegene selskapet Nordic Neurolab som i dag har 50 ansatte og er verdensledende innen tilbehør til MR-maskiner.
Professor emeritus Kenneth Hugdahl grunnla forskergruppen Bergen fMRI Group i 1993. I 2001 startet han og kollegene selskapet Nordic Neurolab som i dag har 50 ansatte og er verdensledende innen tilbehør til MR-maskiner.

I forskningen innen feltet kognitiv nevrovitenskap ville Hugdahl og kollegene se på hvordan hjernen fungerer med ulike typer stimuli, og kartlegge hvor i hjernen den nevrologiske aktiviteten skjer. Målet var å forstå mer av psykiatriske og nevrologiske lidelser. Forskerne eksperimenterte å utsette pasientens øyne for blinkende lys og avbilde hjerneaktiviteten i en MR-maskin. For å få utført eksperimentene sine på en sikker og pålitelig måte trengte de spesiallaget utstyr og programvare.

I samarbeid med innovasjonsselskapene Innovest og Medialab, og med egen startkapital, startet de selskapet Nordic Neurolab i 2001, med tanken om at andre også ville få bruk for det samme utstyret.

I dag er selskapet verdensledende innen sitt felt og har 50 ansatte. De tilbyr «user friendly, plug and play MRI accessories».

Erfaringer fra begge sider

Det er viktig å bygge nettverk for å få kontakt med mulige partnere og med brukere av forskning og innovasjon. Industrien er en viktig samarbeidspartner for innovasjonsprosjekter. TMS-kandidatene fikk innspill fra begge sider av bordet.

Christian Haug Eide har lang erfaring med å samarbeide med næringslivet. Han delte sine tips med TMS-kandidatene.
Christian Haug Eide har lang erfaring med å samarbeide med næringslivet. Han delte sine tips med TMS-kandidatene.

Førsteamanuensis Christian Haug Eide delte sine erfaringer med å bygge nettverk, skaffe finansering og samarbeide med industripartnere. Geologen har ledet samarbeidsprosjekter med store og små partnere innen sitt felt, med finansiering fra mange kilder, bla. Forskningsrådet, Akademia-avtalen, EU og næringslivet. Haug Eide viste til mange fordeler med samarbeidsprosjekter med næringslivet, som for eksempel at man får tilgang til data og kunnskap, at studenter kan få kontakt med arbeidslivet og at forskningsresultater kan bli tatt i praktisk bruk.

Et annet perspektiv kom fra førsteamanuensis Audun Oppedal Pedersen som har jobbet både ved Institutt for fysikk og teknologi, i Uni Research/NORCE og i selskapet ClampOn som leverer instrumentering til olje- og gassindustrien.

TMS-UiB karriereprogram

TMS-UiB karriereprogram skal gi kandidatene innsikt i forskningsgruppeledelse, strategisk organisering av aktiviteter og viktige aspekter for å bygge opp en god forskerkarriere, som for eksempel budsjettering, innovasjon eller kommunikasjon om forskning.

Koordinator er seniorrådgiver Jutta Schloon, Forsknings- og innovasjonsavdelingen.

Han la blant annet vekt på at samarbeid mellom akademia og næringslivet er avhengig av tillit, og at tilliten bygges opp over tid gjennom personlige forhold. Et samarbeid som starter med for eksempel uformelle diskusjoner og kunnskapsutveksling eller med masteroppgaver eller studentpraksis kan på sikt føre til et dypere samarbeid med konkrete prosjekter, phd-prosjekter, innovasjonsamarbeid eller investeringer i forskning.

Fra ERC Consolidator Grant til ERC Proof of Concept

Klimaforsker og professor i meteorologi Harald Sodemann fikk finansiert ERC-prosjektet ISLAS (Isotopic links to atmospheric water’s sources) i 2018. Han ble tipset av en kollega om ERC Proof of Concept som en mulighet for å få finansiert en videreutvikling av sine måleinstrumenter fra prototyper til produkter.

Ved å utvikle instrumentene videre vil han ikke bare gjøre sin egen forskning mer effektiv, men også åpne opp for mange ulike andre anvendelsesområder, f.eks. i fruktjuiceindustrien. Dette eksempelet viser hvordan innovasjon kan oppstå som en naturlig følge av vitenskapelig fremskritt. Les mer om Sodemann og ERC Proof of Concept her: Grunnforskning blir løfta opp som særleg samfunnsnyttig av EU.

Teambygging og båtkappløp

Deltakerne i karriereprogrammet fikk også prøvd sine praktiske innovasjonsferdigheter i en workshop på innovasjonsdagen. Gruppen ble delt i to, og hver gruppe fikk i oppgave å bygge og teste en båt som kunne kjøre i et vannbasseng. Båten som kjørte raskest vant konkurransen.

Dette båtkappløpet gav anledning til ulike refleksjoner rundt samarbeid i tverrfaglige team og typiske fremgangsmåter i innovasjonsprosesser.

Ønsker ditt fagmiljø hjelp til workshops eller innlegg om innovasjon?

Ta kontakt med innovasjonsrådgiverne Yves Aubert eller Susan Johnsen i Forsknings- og innovasjonsavdelingen.

Powered by Labrador CMS