MINNEORD

Til minne om Jan Roar Sulebak

Med sorg mottok vi det triste budskapet om at tidligere førsteamanuensis i naturgeografi, Jan Roar Sulebak, døde 9. mai 2022, 85 år gammel.

Vi har mistet en god og nær kollega på Institutt for geografi, en som alene over mange år bar naturgeografien på sine skuldre, og en som vi fremdeles nyter godt av i undervisningen.

Kolleger og venner ved Institutt for geografi

Jan Roar Sulebak ble født 28. februar 1937 i Ålesund, og tok realartium i 1957. Etter militærtjeneste og befalsskole i 1957/58 reiste han til Oslo for å studere ved universitetet. I gymnastiden var han aktiv i Turistforeningen, og interessen for naturen gjorde at han i 1963 fullførte en cand. mag. grad med geografi, geologi, kjemi og biologi i fagkretsen. Etter fullført cand. mag. fikk han en stilling som vitenskapelig assistent ved Geografisk Institutt i Oslo, og begynte samtidig på et hovedfagsstudium i geografi. Hovedoppgaven med tittelen «Studier over botnmorfologien og deglasiasjonsforløpet innen Kolåshalvøya, Søre Sunnmøre» ble fullført høsten 1965, og etter fullført embetseksamen fikk han deretter en midlertidig amanuensisstilling ved instituttet i Oslo. I 1968 fikk han en fast stilling som universitetslektor/ førsteamanuensis ved Institutt for geografi i Bergen, og ble værende ved instituttet resten av sin yrkeskarriere.

I Bergen la Jan Roar Sulebak på mange måter grunnlaget for det som er dagens naturgeografi. Mer eller mindre på egenhånd bygde han opp et emne der han i stor grad alene underviste geografistudentene i landformdannende prosesser og landformer. Dette utvidet han etterhvert til også å omfatte et emne i hav- og klimalære. Begge disse emnene eksisterer fremdeles ved Institutt for geografi, og i den bredt anlagte læreboken «Landformer og prosesser» fra 2007 sammenfattet Jan Roar Sulebak alle forelesninger og kompendier, en lærebok som fremdeles aktivt brukes av geografistudentene.

Jan Roar Sulebak utviklet og ledet også i mange år feltkurs på Finse og i Eidfjord, og mange generasjoner geografistudenter har gode minner om Jan Roar Sulebak fra disse feltkursene. Ingen som har opplevde Jan Roar Sulebak forelese om Hardangerviddas utvikling på Dyranut glemmer fremføringen til denne fantastiske historiefortelleren. Det fremdeles eksisterende feltkurset i Eidfjord med base på Liseth har en historie tilbake til slutten av 1960-tallet/begynnelsen av 1970-tallet, og er trolig det feltkurset med lengst sammenhengende tradisjoner på hele Universitetet i Bergen.

I tillegg til en svært omfattende undervisningsportefølje tok Jan Roar Sulebak også del i ledelsen av Institutt for geografi i mange år, flere av dem som instituttleder.

Vi har mistet en god og nær kollega på Institutt for geografi, en som alene over mange år bar naturgeografien på sine skuldre, og en som vi fremdeles nyter godt av i undervisningen.

Kolleger og venner ved Institutt for geografi

Powered by Labrador CMS