YTRING

Mye arbeid gjenstår å gjøre for fullt ut å oppnå likestilling i utdanning og i akademia, skriver forfatterne.

Samfunnet trenger realfagsjentene

I dag er det UNESCOS dag for kvinner i vitenskap. Matematisk-naturvitenskaplig fakultet har satt igang en rekke tiltak for å bedre kjønnsbalansen i karriereløpet.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

ProfessoFlere jenter i verden går på skolen i dag enn noen gang før, men de har ikke alltid de samme mulighetene som gutter til å fullføre og dra nytte av en utdannelse de selv velger. For mange jenter og kvinner holdes tilbake av skjevheter, sosiale normer og forventninger som påvirker kvaliteten på utdanningen de får og fagene de studerer. De er spesielt underrepresentert innen naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM=Science-Technology-Engineering-Mathematics). Og som en konsekvens, i STEM-karrierer. Dette gjelder ikke bare utviklingsland, men også Norge!

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet tar vi utfordringen på største alvor og har nå satt i gang en rekke tiltak for å bedre kjønnsbalansen i karriereløpet. Blant annet skal vi øke ledernes bevissthet og kompetanse på forhold som påvirker kjønnsbalansen, og vi skal ha nettverk for unge forskere og et toppforskerprogram.

I dag ser vi vitenskapelige innovasjoner utvikle seg med en eksponentiell hastighet. Vi forstår mer om vår naturlige verden enn noen gang før, og har utviklet teknologi for å tjene livene våre på spennende og meningsfylte måter. Innen STEM-yrker og -utdanning fører den skjeve deltakelsen mellom kjønnene til tapte talenter, perspektiver, mulige fremskritt og størrelsen på den samlede arbeidsstyrken.

Videre kan den lave deltakelsen av jenter og kvinner påvirke negativt i den større samfunnsfremgangen og verdiskapingen. STEM-innovasjoner har utrolig potensial for å drive bærekraftig utvikling og berøre alle deler av samfunnet. I tillegg handler det om demokratiske rettigheter til de samme karrieremulighetene og mulighetene til å ta lik del i samfunnets maktposisjoner, uavhengig av kjønn.

Mye arbeid gjenstår å gjøre for fullt ut å oppnå likestilling i utdanning og i akademia. Vi kan ikke la tradisjonelle roller og kjønns-stereotypier hindre rettferdig utdanning. Regjeringer og samfunn må legge grunnlaget for at jenter og kvinner skal føle seg velkomne og støttet når de følger en karrierevei innen realfag og at de tidlig stimuleres til å se seg selv som framtidige realister. Hvis vi skal oppnå bærekraftige utviklingsmål, må vi se på og utnytte potensialet for alle elever, uavhengig av kjønn.

Elisabeth Müller Lysebo
Fakultetsdirektør, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Antonella Zanna Munthe-Kaas
Professor og instituttleder, Matematisk institutt

Ingunn Hindenes Thorseth
Professor og instituttleder, Institutt for geovitenskap

Pinar Heggernes
Professor og instituttleder, Institutt for informatikk

Powered by Labrador CMS