YTRING

UiB-rektor Margareth Hagen

Sommerhilsen fra rektor

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Kjære UiB-folk

Det har vært et år med mange store og krevende hendelser. Vi kom ut av covid og har tatt tilbake de fysiske rommene og campus. Vi har fått en krig i Ukraina som vi har møtt med åpenhet og kunnskap. Krigen viser også betydningen av kunnskapsberedskapen vi forvalter. Mange av våre forskere har delt raust sin kunnskap, om historien, politikken, menneskerettslige spørsmål, og om hvordan krigen påvirker alt fra sikkerhetspolitikk til forsyningssikkerhet. UiB har i likhet med andre institusjoner fått tildelt ekstra studieplasser for flyktninger. Vi skal også ta dem godt imot når vi starter opp til et nytt semester i høst.

Vi har en krevende budsjettsituasjon som vi må håndtere i fellesskap, og økonomiske utfordringer Forskningsrådet som direkte påvirker mange forskeres arbeidssituasjon.

Og nå har vi erfart terroren i Oslo, som har skapt frykt hos mange, og stor tristhet hos oss alle. I 2022 markerer vi Skeivt kulturår på UiB. Forskning er avgjørende for at samfunnet skal få større forståelse for hva mangfold betyr og for utfordringer som skeive minoriteter møter. I Bergen ble regnbuedagene arrangert tidligere i juni, og under den store Pride-paraden i Bergen var UiB blant de største organisasjonene som var representert.

Vi har all grunn til å være stolte over hvordan UiB håndterer alle disse situasjonene, og over hva vi representerer felles som institusjon. Midt i alle disse store hendelsene, må vi ikke glemme studielivet og arbeidshverdagene. For oss har det også vært et tilnærmet normalt semester og studieår der studentene i stor grad har vært til stede på Høyden, og der de har vært synlige i bybildet. Tusenvis av studenter er uteksaminert, og gleder oss til å møte både «gamle» og nye studenter når vi starter opp igjen i august.

Samtidig som vi går ut i sommerferie i disse dager, er det andre som er i full sving med sine studier. 90 studenter og undervisere befinner seg denne sommeren om bord på seilskipet Statsraad Lehmkuhl i Stillehavet, der de studerer bærekraft. Jeg er trygg på at studentene har et solid utbytte av semesteret på skipet.

Det viktigste er selvsagt arbeidet som gjøres hver dag, de tusenvis av forelesningene som er gitt, eksamenene, arbeidsgruppene, formidlingen, kandidatene som er uteksaminert, forskningen, prosjektene og publikasjonene, og tilretteleggingen, samarbeidet, hele limet i det flotte kunnskapssamfunnet vi utgjør. Om en drøy måned skal vi ønske nye studenter velkommen. Fadderuken er døpt om til velkomstuken, og har et bredere fokus enn tidligere.

Til høsten venter store og spennende oppgaver ved UiB. Vi skal jobbe videre med universitetets strategi, vi skal jobbe videre med mangfold ved UiB, og vi har store forventninger til den reviderte Langtidsplanen for høyere utdanning og forskning.

Tusen takk for den store innsatsen du har lagt ned dette semesteret!

Jeg ønsker alle en fantastisk fin ferie. Ta fri!

God sommer!

Margareth Hagen, rektor

Powered by Labrador CMS