UIB TJENESTEUTVIKLING

Rehabiliteringen av NG5 vil være ferdig i 2023. Slik vil fasaden se ut tilslutt.
Rehabiliteringen av NG5 vil være ferdig i 2023. Slik vil fasaden se ut tilslutt.

Halverer energibruken i NG5

Nygårdsgaten 5 (NG5) er UiBs første bygg som får en omfattende miljøsertifisering. Når rehabiliteringen er ferdig, vil det bruke halvparten av energien sammenlignet med tidligere.

Publisert Sist oppdatert

I en BREEAM-NOR sertifisering vurderes bygget opp mot ni ulike miljøområder, blant annet energibruk, innemiljø, materialbruk og transport.

En slik sertifisering har blitt vanligere på grunn av et økt miljøfokus i byggenæringen. Det er en god måte å få inn miljøkvaliteter fra planfasen til bygging og drift.

Det ble tidlig bestemt i styrevedtak at NG5 skulle miljøsertifiseres

Senioringeniør Morten Storheim

– Det ble tidlig bestemt i styrevedtak at NG5 skulle miljøsertifiseres, og dette er det første bygget som får det på UiB. Det er også spesielt at det er et rehabiliteringsprosjekt, for vi har heller ikke sertifisert nybyggene våre tidligere. Bygget blir litt dyrere, men samtidig får du en god kvalitetssikring av prosessen siden du må dokumentere mye ekstra, sier senioringeniør Morten Storheim ved EIA på UiB.

Rehabiliteringen av NG5 er en viktig del av programmet UiB Tjenesteutvikling, som skal utvikle fremtidens administrasjon på universitetet.

Halverer energibruken

Når rehabiliteringen er ferdig, vil energibruken i nye NG5 halveres fra tidligere. Dette kommer av nye miljøtiltak, men også at bruken av bygget endres. En stor serverpark er flyttet, og første etasje er omgjort fra garasje til undervisningsarealer. Antallet kontorplasser blir derfor nesten doblet til 450.

BREEAM-sertifisering

  • I Norge er BREEAM-NOR det mest brukte verktøyet for miljøsertifisering av bygg.
  • Verktøyet er utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) sammen med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.
  • Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.
  • Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, samt forurensning.
  • Internasjonale studier viser at BREEAM-bygg har både høyere markedsverdi og leieinntekter, lavere driftskostnader og økt brukertilfredshet.

– Noen av de største tiltakene er at vi oppgraderer alt teknisk utstyr, og går fra elektrisk oppvarming til vannbårent system på hele bygget. I tillegg har vi et godt styringssystem som gjør at vi har kontroll på hvor mye energi vi bruker. Vi kan derfor justere klima og lys etter hvor mange som er tilstede, sier Storheim.

Gjenbruker bygningsdeler og møbler

Til oppvarming skal UiB hente fjernvarme til varmepumper fra Puddefjorden. I tillegg er bygget knyttet til BKKs fjernvarmeledning, og både tak og grunn er godt isolert. UiB har også fått tillatelse av kommunen til å installere rundt 700 kvadratmeter solceller på taket for å produsere strøm.

Under byggingen bruker entreprenøren kun maskiner som går på elektrisitet, for å redusere utslipp. Nesten alt av rivemasser går til gjenvinning.

Gjenbruk er også viktig for å gjøre NG5 miljøvennlig. Mange av vinduene gjenbrukes, i tillegg til bygningsdeler, møbler og lysarmaturer.

– Den største miljøgevinsten er at vi gjenbruker bygningskroppen. UiB ønsker med dette prosjektet å bidra til at byggebransjen utvikler seg, og at gjenbruk av bygningsdeler skal bli enklere fremover, sier Storheim.

Får grønt lån fra DNB

På grunn av miljøsertifiseringen er NG5 også et av de første rehabiliteringsprosjektene som får grønt byggelån fra DNB. Det grønne lånet har lavere rente enn andre eiendomslån.

Nygårdsgaten 5 er derfor et ambisiøst og fremtidsrettet prosjekt som vi håper vil inspirere andre i bransjen til å gjøre det samme

Avdelingsdirektør i DNB, Erik Lossius

For å få dette må utbyggerne tilfredsstille sertifiseringen BREEAM-NOR minimum Very Good eller Svanemerket, og ha minimum energiklasse B når prosjektet står ferdig. Bygget må også ha minimum 30 prosent energiforbedring, og NG5 har oppnådd begge kriteriene.

– Nygårdsgaten 5 er derfor et ambisiøst og fremtidsrettet prosjekt som vi håper vil inspirere andre i bransjen til å gjøre det samme, sier avdelingsleder i DNB, Erik Lossius.

– Det er ikke så mange grønne byggelån til rehabiliteringsprosjekter enda, da det har vært større omfang av nybygg etter riving. Dette ser vi er i endring i markedet da bevisstheten knyttet til bevaring og byggenes CO₂-fotavtrykk er økende, sier han.

Sitatene fra Erik Lossius er gjengitt fra denne saken med tillatelse fra DNB

Powered by Labrador CMS