MINNEORD

Svein-Åge Eilertsen ble 68 år gammel, og gikk bort 19. juli.

Til minne om Svein-Åge Eilertsen

Kollegaer på HR-avdelingen minnes Svein-Åge Eilertsen som en fagperson det virkelig stod respekt av, og som en raus og inkluderende kollega.

Svein-Åge fullførte sin juridiske embetseksamen i 1981 og arbeidet blant annet som dommerfullmektig og advokat før han den 1. november 2005 begynte i stilling som rådgiver ved Personal- og økonomiavdelingen, Kontor for personal- og organisasjonsutvikling (senere seniorrådgiver ved Personal- og organisasjonsavdelingen og HR-avdelingen). Fra 1. september 2016 var han ansatt ved Universitetsdirektørens kontor.

Svein-Åge var en kunnskapsrik medarbeider, særlig innen det arbeidsrettslige område i staten og i universitets- og høyskolesektoren. Kunnskapen delte han velvillig med sine kollegaer og han var en pådriver i utarbeidelsen av reglement og retningslinjer innen personalområdet ved UiB. Personalreglement, ansettelsesreglement for vitenskapelige stillinger, retningslinjene for varsling og omstillingsavtalen er alle eksempler der Svein-Åge hadde en sentral rolle ved utformingen. Han var også sentral i universitets- og høyskolesektorens arbeid knyttet til arbeidstidsordninger for vitenskapelige stillinger.

Ved utførelsen av sine arbeidsoppgaver var han alltid grundig. Han var spesielt opptatt av å sikre at avdelingens saksbehandling ble utført på en god og forsvarlig måte overfor alle involverte parter, enten det gjaldt varslingssaker eller personalsaker. Gjennom god saksbehandling mente han at HR-avdelingen ville bidra til at riktige beslutninger ble fattet. For oss som arbeidet nær Svein-Åge på HR-avdelingen var han også en veldig viktig diskusjonspartner i vanskelige saker. Med sin kunnskap og erfaring bidro han da ofte til at flere perspektiv ble belyst, og til at saksbehandlingen ble så god som mulig.

Svein-Åge sine siste år ved UiB før han gikk av med alderspensjon sist nyttår og frem til hans død, var preget av sykdom. Før sykdommen igjen rammet, rakk han likevel å ferdigstille det krevende og omfattende arbeidet med UiBs søknad til EU-kommisjonen om statusen «HR Excellence in Research». UiB ble på bakgrunn av dette arbeidet tildelt statusen mot slutten av 2019. Dette er et kvalitetsstempel som viser at universitetet forplikter seg til å utvikle forskeres arbeidsvilkår i tråd med prinsippene i European Charter & Code for Researchers. Dokumentasjonen på at vårt arbeid med HR i forskning bygger på disse prinsippene som spesifiserer roller, ansvar og rettigheter til forsker, arbeidsgivere og finansieringskilder er etterspurt i internasjonalt forskningssamarbeid og praktisk viktig for at UiB skal tiltrekke seg talenter. Kravene for å bli tildelt statusen og senere få beholde den, har blitt betydelig strengere de senere årene. Svein-Åge sitt grundige arbeid med forberedelse av søknaden og hans dype innsikt i de kravene EU-kommisjonen stiller, var helt klart avgjørende for at UiB ble tildelt en slik status.

Svein-Åge var en lun og god kollega som vi var veldig glade i. Han var klar over at møter med ham kunne kreve tid og tålmodighet av oss kollegaer; ofte skulle mye god faglighet akkompagneres av tettskrevne powerpoint-presentasjoner. «Jeg har jo i god ånd laget en «liten» PP-presentasjon» var hans innledning til mange møter og vi visste hva vi hadde i vente. Svein-Åges selvironi skapte mange fine øyeblikk som vi nå ser tilbake på med takknemlighet og smil om munnen.

Hans humor og latter har krydret møter og faglig-sosiale sammenkomster opp gjennom årene. Historier ble sjelden så bra gjenfortalt av andre som av Svein-Åge, med sin brede bergensdialekt og sitt glimt i øget. Mang en lattermuskel har fått trent seg i hans nærvær.

Våre tanker går til Svein-Åges familie og venner. Vi skulle ønske han fikk nye flere år som pensjonist, og at vi fikk ha ham lenger blant oss.

Svein-Åge har satt spor etter seg ved UiB, og Universitetet vil fortsette å høste fruktene av hans arbeid i mange år fremover. Vi vil minnes ham som en fagperson det virkelig stod respekt av, og som en raus og inkluderende kollega. Vi minnes Svein-Åge med glede og takknemlighet!

Hilsen kollegaer ved HR-avdelingen ved UiB

Powered by Labrador CMS