NYGÅRDSGATEN 5

– Nygårdsgaten 5 er til inspirasjon for andre byggeprosjekter i offentlig sektor, sa statsråd Ola Borten Moe. (Se flere bilder ved å trykke på pilen oppe til høyre.)
– Nygårdsgaten 5 er til inspirasjon for andre byggeprosjekter i offentlig sektor, sa statsråd Ola Borten Moe. (Se flere bilder ved å trykke på pilen oppe til høyre.)
Inne i skrinet lå dagens aviser, en liste over alle som skal ha sin arbeidsplass i bygget, og byggetegninger.
Inne i skrinet lå dagens aviser, en liste over alle som skal ha sin arbeidsplass i bygget, og byggetegninger.
Statsråd Ola Borten Moe la ned grunnsteinen sammen med Margareth Hagen.
Statsråd Ola Borten Moe la ned grunnsteinen sammen med Margareth Hagen.
Tore Tungodden kalte grunnsteinsnedleggelsen en merkedag for UiB.
Tore Tungodden kalte grunnsteinsnedleggelsen en merkedag for UiB.
Artisten Symre hadde skrevet en egen sang til markeringen kalt Tunnelsyn.
Artisten Symre hadde skrevet en egen sang til markeringen kalt Tunnelsyn.
Statråd Ola Borten Moe, rektor Margareth Hagen og fungerende universitetsdirektør Tore Tungodden.
Statråd Ola Borten Moe, rektor Margareth Hagen og fungerende universitetsdirektør Tore Tungodden.
Rektor Margareth Hagen kalte Nygårdsgaten 5 en modell for andre UiB-bygg.
Rektor Margareth Hagen kalte Nygårdsgaten 5 en modell for andre UiB-bygg.
Fylkesordfører Jon Askeland la vekt på at UiB åpnes opp mot resten av Bergen når Nygårdsgaten 5 står ferdig.
Fylkesordfører Jon Askeland la vekt på at UiB åpnes opp mot resten av Bergen når Nygårdsgaten 5 står ferdig.
Artisten Symre sto for det musikalske innslaget under grunnsteinsnedleggelsen.
Artisten Symre sto for det musikalske innslaget under grunnsteinsnedleggelsen.
Siste organisering før grunnsteinsnedleggelsen.
Siste organisering før grunnsteinsnedleggelsen.
Borten Moe gratulerte UiB og entreprenør med å ha fått til et miljøeffektivt bygg innenfor budsjett og tid.
Borten Moe gratulerte UiB og entreprenør med å ha fått til et miljøeffektivt bygg innenfor budsjett og tid.
Inne i grunnsteinskrinet lå dagens aviser, lister over alle ansatte som skal inn i bygget, og byggetegninger.
Inne i grunnsteinskrinet lå dagens aviser, lister over alle ansatte som skal inn i bygget, og byggetegninger.

La ned grunnsteinen for Nygårdsgaten 5

Det var en merkedag for UiB da statsråd Ola Borten Moe la ned grunnsteinen for Nygårdsgaten 5 sammen med rektor Margareth Hagen.

Publisert Sist oppdatert

Grunnsteinsnedleggelse for NG5

  • Statsråd Ola Borten Moe la ned grunnsteinen for Nygårdsgaten 5
  • I september 2023 samles 450 administrativt ansatte i det nye bygget
  • Nygårdsgaten 5 er et av de mest miljøeffektive byggene til UiB, og får en omfattende miljøsertifisering
  • Les mer på byggesidene til Nygårdsgaten 5.

(Se video lenger ned i saken)

Kisten som de sammen la ned i Storsalen inneholdt blant annet dagens aviser, liste over alle ansatte som skal ha kontorplass i Nygårdsgaten 5 og byggetegninger.

– Nygårdsgaten 5 er en modell på hvordan UiB vil forvalte byggene våre. Vi har valgt å rehabilitere en gammel bygningsmasse istedenfor å bygge nytt, og bygget viser at vi kan se både bakover og fremover i tid. Selv om det er høyt gjenbruk, er det ingen estetiske kompromisser for de 450 ansatte som skal ha det som sin arbeidsplass, sa rektor Margareth Hagen til de inviterte gjestene da hun åpnet markeringen.

Til inspirasjon for andre

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe la i sin tale vekt på gjenbruk og bærekraft, og at byggeprosjektet har blitt gjennomført etter planlagt tid og kostnad.

Se intervju med statsråden, og få et innblikk i hvordan det ser ut på inne i Nygårdsgaten 5.

– Det er utrolig viktig i den tiden vi lever i å ikke bare være effektiv når det gjelder klima og miljø, men også kostnader. Jeg vil gratulere både UiB som byggherre og entreprenør for å ha klart å få til et miljøvennlig bygg kombinert med en sunn økonomi. Det viser at det er mulig for andre offentlige bygg i Norge, og er til inspirasjon for andre, sa Borten Moe.

Det viser at det er mulig for andre offentlige bygg i Norge, og er til inspirasjon for andre

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Han løftet også frem administrativt ansatte, som er en gruppe på universitet som ikke blir snakket om så mye til vanlig.

– For at UiB skal drive forskning og utdanning trenger de en kompetent og effektiv administrasjon. Jeg har tro på det UiB gjør her med å samle administrativt ansatte, som kan gi både bedre prestasjoner og arbeidsforhold, sa han.

En merkedag for UiB

Nygårdsgaten 5 vil samle 10 prosent av alle ansatte ved UiB, og er derfor et av de største grepene som er gjort for administrasjonen på UiB noensinne, sa fungerende universitetsdirektør Tore Tungodden i sin tale.

Dette er en merkedag for både UiB og Bergen

Fungerende universitetsdirektør Tore Tungodden

– Dette er en merkedag for både UiB og Bergen. Dette skal gjøre organisasjonen mer fleksibel og fremtidsrettet, og støtte kjernevirksomheten ved UiB, sa han.

Han spøkte også litt med at grunnsteinsnedleggelsen kom like før bygget åpner i september.

– Dette er ikke et uttrykk for at vi jobber ekstremt raskt, men vi har gjort dette arbeidet innenfor alle rammer, både tid og kostnad. Det er et bygg vi er stolte over, og som når det står ferdig i høst er et hypermoderne kontor til tross for gjenbruk, sa Tungodden.

Powered by Labrador CMS