NYHET

Prorektor Pinar Heggernes og studiedirektør Christen Soleim

UiB lanserer pilot for nye studenter

UiB lanserer en pilot for nye studenter under navnet UiBtreet. Treet vil inneholde en sjekkliste og nyttige lenker, og er ment som en veiviser til nyttig informasjon og tjenester. Piloten retter seg i første omgang til nye studenter som er tatt opp gjennom samordna opptak.

UiBtreet på mobil.

Piloten som nå lanseres startet som et prosjekt for onboarding av nye studenter i 2018 på bakgrunn av en rapport som viste at nye studenter opplevde at de ble forvirret, følte seg usikre, og fikk for mye informasjon på en gang.

– UiBtreet skal bli en nyttig inngangsport til informasjon og tjenester på UiB for alle studenter. Det skal gi studentene oversikt og en sømløs og helhetlig UiB-opplevelse, tydelige bekreftelser og bedre informasjonsflyt mellom UiB og studentene, forteller prorektor Pinar Heggernes.

Treet vil derfor blant annet inneholde en sjekkliste hvor studentene kan hake av for når en oppgave er ferdig slik at det gir større oversikt over hva som er gjort og hva som gjenstår. Sjekklisten vil også være sortert på fakultet slik at den blir mer relevant enn hva som gjelder for hele UiB.

UiBtreet vil bli utviklet stegvis gjennom såkalt agil tilnærming, hvor man utvikler og tester parallelt og bygger på tjenesten etter hvert.

– Hvorfor UiBtreet?

– Begrunnelsen for navnevalget er at det skaper et bilde hos mottakeren umiddelbart, og det gir assosiasjoner til Kunnskapens tre, sier direktør for Studieavdelingen, Christen Solem, som leder pilotprosjektet.

UiBtreet finner man på treet.uib.no.

Sjekkliste med tips til studenter.
Powered by Labrador CMS