NYHET

Her kan du se møtet i opptak.

– Mange gode innspill til strategiutkastet

Universitetsstyret fikk i årets siste møte presentert utkast til ny strategi for UiB, og det kom mange innspill til det videre arbeidet.

Publisert Sist oppdatert

– Vi fikk mange gode innspill i styret til ny strategi, og ser fram til å få det endelige utkastet i februarmøtet. Jeg er glad for at styret er fornøyd med innretning og retning, og at vi har lykkes med å ha en god og inkluderende prosess, sier rektor og styrets leder, Margareth Hagen.

Her kan du lese styresaken og utkastet til ny strategi

Styret behandler utkastet til ny strategi.
Styret behandler utkastet til ny strategi.

Da førsteutkastet til strategi ble behandlet av universitetsstyret, gav prorektor Pinar Heggernes en grundig orientering om arbeidet, og om strategien.

– Det er viktig for oss at dette skal være en strategi for hele organisasjonen – både ansatte og studenter. Alle skal kunne kjenne seg igjen i den, og den skal formidle den stoltheten vi føler på ved å være en del av UiB, sa Heggernes i sin presentasjon, og la til at strategien sier noe om UiBs profil og posisjon i 2030.

– Vi skal være blant de beste i Norden og Europa, og vi skal være et attraktivt, mangfoldig og inkluderende universitet for både ansatte og studenter.

Her kan du lese mer om UiBs strategi 2023-2030

Flere av styremedlemmene tok ordet i behandlingen, og det ble etterlyst tydeligere skille mellom ambisjoner og verdier, og det ble etterlyst en tydeliggjøring av UiBs ambisjoner innen bærekraft, og spesielt satsingen Klimanøytralt UiB.

Se diskusjonen i styret, og resten av styremøtet i vinduet øverst i saken. (Behandlingen av strategien starter 21:40 ut i sendingen.)

Styret skal endelig behandle UiBs nye strategi i februar 2023.

Powered by Labrador CMS