NYHET

Universitetsstyret diskuterer en av mange saker i torsdagens styremøte.

Vedtok budsjett for 2022

På torsdag hadde universitetsstyret sitt andre møte for høsten. På sakskartet var det flere orienteringssaker, men også vedtakssaker som er viktige for universitetet. Blant annet behandlet styret budsjett for 2022 og innspill til Statsbudsjett 2023.

OM UNIVERSITETSSTYRET

Universitetsstyret er det øverste organet ved Universitet i Bergen, jf. uhl § 9-1.

Universitetsstyret vedtar strategier for utdanning, forskning og annen faglig virksomhet ved universitetet, og har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet.Styret har ansvar for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, samt de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.Universitetsstyret har også ansvar for universitetets økonomiske ressurser, eiendom og interne organisering.

Universitetsdirektøren er sekretær for universitetsstyret og Sekretariat for universitetsledelsen er sekretariat for styre

MEDLEMMER I UNIVERSITETSSTYRET

 • Margareth Hagen (rektor)
 • Inga Berre
 • Peter S. Hatlebakk
 • Morten E. Iversen
 • Gard Aasmund S. Johanson
 • Cora Gabrielle Møller Jensen
 • Jørgen Melve
 • Herlof Nilssen
 • Steinar Vagstad
 • Marit Warncke
 • Shirin Ahlbäck Öberg

I saksfremlegget står det:

Forslag til statsbudsjett for 2022 er lagt frem av den avgåtte Solberg-regjeringen. Ny regjering vil legge frem en tilleggsproposisjon, og som følge av regjeringsskiftet og nytt stortingsflertall er det grunn til å vente endringer før endelig budsjett blir vedtatt.

Forslaget som ble lagt frem inneholdt en rekke kutt, en netto inndragning av studieplasser og ingen særskilte satsinger for UiB. UiB har derimot også i 2022-budsjettet betydelige resultatinntekter som retter opp noe av reduksjonen.

Les sakspapirene til styremøtet her.

Noen av punktene fra budsjettvedtaket:

 • Det samlede budsjettet for 2022 er på 5 533 844 000,-
 • Det vedtas 380 632 000,- til investering og vedlikehold
 • Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

I sin oppsummering starter universitetsdirektøren:

UiB er på vei inn i siste år med nåværende strategi. Strategien er både ambisiøs på mål, men også på tiltak gjennom en rekke handlingsplaner. Omfanget krever vekst i inntektene for å være bærekraftig. I 2021 og inn i 2022 ser en at farten i økonomien på noen områder er for stor, og at det er nødvendig med en konsolidering ikke bare for å trygge økonomien, men også for å få etablere et handlingsrom inn i ny strategiperiode. Samtidig er det et mål å styrke grunnmiljøenes økonomi, og det er startet en nedtrapping av strategiavsetningen som har lagt inne i budsjettene de siste årene.

Innspill til Statsbudsjett 2023

Styret vedtok også UiBs innspill til Statsbudsjettet for 2023.

Punktene som ble vedtatt er:

 • Bygg og infrastruktur, herunder Nygårdhøyden sør og Griegakademiet
 • Studieplasser til utdanninger av særlig viktighet for samfunnet
 • Rekrutteringsstillinger
 • Europeisk universitetssamarbeid

Se hele møtet her:

Powered by Labrador CMS