NYHET

Utdelingav arbeidsmiljøprisen
Seksjonssjef Ingve Bergheim og UiB-rektor Margareth Hagen deler ut arbeidsmiljøprisen til June-Vibecke Knudtsen Indrevik

Arbeidsmiljøpris til vernetjenesten

Vernetjenesten er tildelt UiBs arbeidsmiljøpris for 2024.

Publisert Sist oppdatert

–  Det var en stor ære, glede og veldig uventet å være mottaker av UiB sin Arbeidsmiljøpris for 2023 på vegne av vernetjenesten, sier UiBs hovedverneombud  June-Vibecke Knudtsen Indrevik.

Hun mottok UiBs arbeidsmiljøpris under HR-dagen på UiB, 24. april. 

–  Jeg har vært engasjert i vernetjenesten ved UiB siden 2011, og har gjennom det sett utviklingen og det arbeidet som har vært gjort av mange kollegaer sammen med meg siden den gang. Å være universitets hovedverneombud ved UiB er både inspirerende, krevende, givende og utfordrende på en gang. Samarbeidet med teamet mitt av flotte verneombud, hovedverneombud og min vara UHVO Michael P. Riisøen er viktig og sentralt for å til det vi har klart gjennom disse årene. Jeg har veldig tro på at kompetanse og erfaringsdeling i vernelinjen, og et godt samarbeid mellom verneombud og ledelse er en nøkkelfaktor for å få til godt arbeidsmiljøarbeid, sier hun.

Skal videreutvikle arbeidsmiljøet

Det var UiB-rektor Margareth Hagen som stod for utdeling av prisen, og i talen pekte Hagen på viktigheten av et godt arbeidsmiljø. 

– Her på Universitetet i Bergen skal vi jobbe for et godt arbeidsmiljø. Dette er viktig for oss, og vi har nedfelt i strategien vår at vi skal videreutvikle et inkluderende arbeidsmiljø og en organisasjonskultur som fremmer likestilling, mangfold, samarbeid og medvirkning, sa Hagen.

Her kan du lese juryens begrunnelse:

Juryen legger stor vekt på den betydelige utviklingen vernetjenesten ved Universitetet i Bergen har gjennomgått de siste årene. I 2023 feiret vi femårsjubileum for vernetjenestens frokostseminarer, som har blitt en fast og verdifull tradisjon. I 2023 ble også 40-timerskurset for nye verneombud og HVO-skolen holdt internt ved UiB, på initiativ av Vernetjenesten i samarbeid med Fellesadministrasjonen.

Under June Knudtsen Indrevik sin ledelse har vernetjenesten styrket sin rolle og ivaretar på en forbilledlig måte både de ansattes interesser og rollen som arbeidsgivers viktigste samarbeidspartner i utvikling av arbeidsmiljøet. Dette har hun fått til ved å bygge et støttende og samarbeidende team av verneombud organisasjonen. Det vektlegges å bygge kompetanse og utvikle et bredt perspektiv på organisasjonen, dele erfaringer og skape et miljø der HMS-arbeidet blomstrer. En sterk vernetjeneste er avgjørende for å sette søkelyset på arbeidsmiljø og HMS-arbeid ved hele UiB. Vernetjenesten er en uvurderlig ressurs, og verneombudenes engasjement bidrar til å skape et trygt og produktivt arbeidsmiljø for alle ansatte og studenter ved UiB.

Powered by Labrador CMS