NYHET

Studenter fra syv ulike land er samlet i Villnius hvor de diskuterer klimakrisen og fremtiden til Europas studenter. En av disse er geografi-studenten Nora Tveten fra Bergen.

UiB-studenten Nora: - Klimaperspektivet er overordnet alt

På agendaen står klimakrisen og fremtiden til Europas studenter. Diskusjonen samler studenter fra syv ulike land, deriblant geografi-studenten Nora Tveten fra Bergen.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER ARQUS

UiB er en del av den europeiske universitetsalliansen Arqus, sammen med universitetene i Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padova og Vilnius.

Alliansen ble etablert i 2019 som ledd i en ny og prestisjefull satsing fra EU, og har finansiering fra Erasmus+ og Horisont 2020.

Hensikten er å utvikle fremragende høyere utdanning og forskning i Europa, felles europeisk identitet og styrke universitetenes rolle i samfunnet.

4. -7. oktober arrangeres den første konferansen for medlemslandene: Under tittelen “University in the transforming world: catching up with or getting ahead of time” møtes universitetledere og -ansatte for å diskutere felles muligheter og problemstillinger.

Hvordan skal Europas studenter møte klimautfordringene? Dette er et av spørsmålene som diskuteres i de student-ledede diskusjonsforumene under Arqus-konferansen i Vilnius denne uken.

- Vi diskuterer styrker og svakheter ved høyrere utdanning ved universitetene våre, sier geografistudent Nora Tveter. Hun tok Arqus220 som en del av sine frie emner.

Denne uken er hun på Arqus 2021 Annual Conference for å delta i det studentledede forumet. Her møter hun medstudenter fra universitetene i Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padova og Vilnius til diskusjoner og gruppearbeid.

Klima, inkludering og utenforskap

- Klimaperspektivet, og vår forståelse av det, er overordnet alt vi gjør i tilknytning til emnene vi tar, sier Tveten.

Hun legger til:

- Vi diskuterer også spørsmål knyttet til inkludering og identitet. Og hvordan vi kan skape en felles tilhørighet på universitetene våre uten å skape en felles identitet, som igjen kan virke ekskluderende, sier Tveter.

Også ansatte og toppledelse fra alliansens syv universiteter er samlet i Vilnius for å diskutere hvordan de skal styrke samarbeidet om mobilitet, FNs bærekraftmål, medborgerskap og studentaktiv utdanning.

Bundet sammen av klimakrisen

- Vi ser at dersom studentene får tenkt seg om på sine egne premisser, blir svarene bedre.

Det sier Helene Nilsen, førstelektor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Sammen med kollegaene Jacob Grandin og Scott Bremer har hun ledet studentene gjennom emnet Arqus220.

Emnet har bundet sammen studenter i de syv medlemsbyene. Etter planen skulle de møtes på en vinterskole og diskutere klimarisiko, med lokal forankring i egne studiebyer. Det satte pandemien en stopper for.

- Vi har valgt å legge diskusjonen til konferansen i stedet, slik at diskusjonene blir integrert i Arqus-programmet.

Lytter til studentene

Emnet har vært en suksess, sier hun.

- Jeg er overrasket over hva studentene har fått til. De kommer med viktige og reelle innsikter. Det blir verdifullt å ha dem med i arbeidet med den neste European University-søknaden sier Nilsen.

Powered by Labrador CMS