NYHET

Det regjeringsoppnevnte Naturrisikoutvalget har gjort en utredning rundt tap av naturmangfold.

Anbefaler bedre håndtering av naturrisiko

Hovedkonklusjonen i utredningen I samspill med naturen – Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge er at norske næringer, sektorer, og aktører er eksponert for naturrisiko, og at naturrisiko rammer samfunnet som helhet. Vigdis Vandvik har vært med i Naturrisikoutvalget som står bak utredningen.

Publisert Sist oppdatert
Vigdis Vandvik
Professor Vigdis Vandvik har vært medlem av Naturrisikoutvalget.

Tap av naturmangfold er en stor trussel mot bærekraftig utvikling. I 2022 fikk det regjeringsoppnevnte Naturrisikoutvalget i oppdrag å vurdere hvordan norske næringer og sektorer blir berørt av tap av natur og naturmangfold, og hvordan vi kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte. 

UiB-professor Vigdis Vandvik, senterleder ved CeSAM senter for bærekraftig arealbruk, har vært medlem av utvalget. I februar kom utvalgets utredning. 

Hovedkonklusjonen i utredningen I samspill med naturen – Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge er at norske næringer, sektorer, og aktører er eksponert for naturrisiko, og at naturrisiko rammer samfunnet som helhet. Utvalget gir en femtrinns oppskrift for hvordan aktører som kommuner, næringer, bedrifter eller Norge som storsamfunn kan håndtere naturrisiko. 

Naturrisiko

Naturrisiko er faren for negative konsekvenser for aktører og samfunn ved tap og forringelse av natur og naturmangfold.

Fysisk naturrisiko er risiko som følge av tap og forringelse av natur og naturmangfold i seg selv

Naturrelatert overgangsrisiko er risiko som oppstår som følge av endringer i reguleringer og rammebetingelser som er utløst av politiske beslutninger for å redusere naturtapet, eller som følge av endringer i for eksempel teknologi eller forbrukerpreferanser.

Søksmålsrisiko omfatter faren for å bli saksøkt eller stilt til ansvar for skader og tap forårsaket av egen negativ påvirkning på natur

Kilde: Naturrisikoutvalget

– Alle aktører bør ta inn i sin risikostyring. I tillegg bør nasjonale myndigheter ta ansvar på nasjonal skala – den enkelte aktørs risikoapetitt og avveiinger er ikke alltid sammenfallende med samfunnets som helhet, sier Vigdis Vandvik.

Hvordan har det vært å sitte i utvalget?

– Spennende, lærerikt, krevende og utfordrende! Vi er et bredt sammensatt utvalg, og oppdraget er nybrottsarbeid, sier Vandvik.

Det har vært viktige diskusjoner i utvalget, og jeg opplever at vi i hovedsak har hatt har vært en felles virkelighetsforståelse og sett likt på hvordan vårt arbeid kan brukes, og bidra. Men det har vært et stort arbeid, og fordi det er nybrottsarbeid er det mange forskjellige kunnskapskilder og områder som skal sammenstilles, forteller hun.

Høring og stortingsmelding

– Rapporten er en del av faggrunnlaget for Norges oppfølgning av FNs naturavtale, og Regjeringen har varslet en stortingsmelding om dette til høsten, sier Vandvik.

Rapporten er sendt på høring til forskjellige organisasjoner, myndigheter og bedrifter, men alle som ønsker det kan uttale seg innen 15. juni. 

–  I tillegg er rapporten viktig for alle aktører, og et viktig innspill i diskusjonen rundt naturtap, avslutter Vandvik.

Powered by Labrador CMS