NYHET

Kvinne ser inn i kameraet. Hun har mørkt, langt hår.
Professor Marit Skivenes ved Institutt for politikk og forvaltning har ledet Barnevernsutvalget.

Det UiB-ledede Barnevernsutvalget overleverte sin rapport

— Det handler om statens inngrep i familier, sier leder av Barnevernsutvalget og professor ved Universitetet i Bergen, Marit Skivenes. Mandag 20. mars overleverte hun en rapport til barne- og familieminister, Kjersti Toppe.

Publisert Sist oppdatert

FAKTA

  • Barnevernsutvalget har 14 medlemmer og ledes av Marit Skivenes, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
  • Utvalget ble oppnevnt av regjeringen 19. mars 2021 og skal vurdere tiltak for å styrke rettssikkerheten i barnevernet. Mandatet ble revidert av regjeringen i desember 2021, og utvalget skal avgi utredningen i form av en NOU 1. mars 2023.
  • Mandag 20. mars leverer utvalget sin rapport.

Mandag 20. mars kl. 13.00 kom Barnevernsutvalget med sine anbefalinger til barne- og familieminister, Kjersti Toppe. Se opptak av framleggelsen her.

Målet for utvalget har vært å utrede tiltak for å bedre rettssikkerheten i alle deler av barnevernet, fra undersøkelsesfasen til ettervernsfasen.

Utfordrende tematikk

I to år har 14 personer jobbet med dette. De har blitt ledet av professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Marit Skivenes, som er anerkjent som ledende innen internasjonal barnevernsforskning.

— Dette er en kjempeviktig tematikk – som er utfordrende. Det handler om statens inngrep i familier. Det betyr at det ikke er enkle avgjørelser som skal tas. Dette handler gjerne om mennesker i utsatte og vanskelige livssituasjoner, sier Skivenes.

Dekan ved UiBs juridiske fakultet, Karl Harald Søvig, har vært nestleder for Barneversutvalget.

Et bakteppe for arbeidet til Barneversutvalget har vært at Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) har dømt Norge for brudd på menneskerettighetene. I mandatet til Barnevernsutvalget heter det at avgjørelsene utfordrer legitimiteten og tilliten til det norske barnevernsystemet.

— Barndommen er kort

Marit Skivenes trekker fram at det ikke alltid er lett å dokumentere eller å få tydeliggjort hva problemet er når barn lever i en familie som er skadelig for dem.

— Dette er en grunnleggende utfordring for rettssikkerheten i barneverssystemet, som vi prøver å si noe om i vår utredning.

Hun forteller at det svært viktig at saker blir riktig og grundig etterprøvd. Men barndommen er kort.

— Man kan ikke holde på i årevis med prøving og feiling. Det er derfor svært viktig at det som gjøres er riktig første gang. Til det trengs det høykompetente beslutningstakere, sier hun.

Powered by Labrador CMS