I VINDEN

Professor Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen er faglig leder for Bergen Summer Research School som i år har temaet "barndom".

Vil putte "trygg barndom for alle barn" i UiB-strategien

Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen har et brennende forskerengasjement for barn og unges overlevelse, utvikling og velvære globalt. Om hun hadde vært rektor for en dag, ville hun puttet «trygg barndom for alle barn» i UiB-strategien.

Publisert Sist oppdatert

I VINDEN

Navn: Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen, professor ved Senter for Internasjonal helse ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Medisinsk fakultet

Aktuell med: Faglig leder for Bergen Summer Research School (BSRS) som arrangeres 5.-15. juni på Nygårdshøyden

BERGEN SUMMER RESEARCH SCHOOL

  • Internasjonal og tverrfaglig sommerforskerskole for PhD-kandidater som arrangeres årlig
  • Ble etablert i 2008
  • En møteplass for debatt, dialog og felles læring omkring globale utfordringer knyttet til tema som klima- og miljø, helse, fattigdom og demokrati
  • Et samarbeid mellom NHH, HVL, CMI, NORCE og UiB
  • Ledes av Globale Samfunnsutfordringer ("Global Challenges"), UiB
  • I år deltar over 70 PhD-kandidater fra 29 land
  • Årets opplegg vil bestå av fem parallelle kurs med over 30 forelesere tar for seg temaene helse, migrasjon, utdanning, ernæring og omsorg
  • I løpet av forskerskole-ukene vil det bli holdt en rekke nøkkelforelesninger som er åpne for alle. Se kalenderoversikt over årets BSRS keynotes her
  • Keynotes fra tidligere år er tilgjengelige på Youtube

Hva skal skje på Bergen Summer Research School 5.-15. juni?

På BSRS 2023 skal PhD-kandidatene, kursholderne og foreleserne delta på ulike kurs der barndom står sentralt. Kursene har faglig forankring innenfor helse, ernæring, utdanning, omsorg/psykologi og migrasjon. I tillegg skal alle PhD-kandidatene delta på et systemkurs der vi jobber på tvers av disipliner.

hjemmesidene til BSRS ved UiB finnes informasjon om kursene og detaljert program. Det er lurt å følge nøye med der, da det vil komme opplysninger om noen forelesninger som sanntidsstrømmes eller som man kan delta på fysisk.

Av og til blir jeg direkte sinna eller fortvilet når barn utsettes for ting vi vet er skadelig.

Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen

Årets tema for BSRS er «Barndom: Omsorg for fremtiden». Hvorfor ble dette temaet valgt?

For litt over et år siden ble jeg bedt om å presentere en idé for BSRS 2023. Jeg hadde lenge ønsket å gjøre noe samlende faglig om barndom og ideen var å bruke WHO Nurturing Care-rammeverket som ligger tett opp mot FNs bærekraftsmål. Jeg ble valgt som faglig leder for BSRS 2023 av BSRS-styret etter at jeg foreslo dette.

Dagens indikatorer peker på flere skyhøye tall globalt som indikerer at barn ikke får de nødvendige mulighetene til å overleve og utvikle seg best mulig. Mange barn får ikke den tryggheten de trenger. Det gjør meg engasjert å tenke på hva vi kan få til, og av og til blir jeg direkte sinna eller fortvilet når barn utsettes for ting vi vet er skadelig.

«It takes a village to raise a child”. Barn trenger trygge voksne og gode systemer. Vi må hele tiden jobbe for det.

Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen

Mye av lidelsen som forekommer kan vi faktisk forebygge og vi kan promotere endring til barns beste som voksne i alle samfunn.

Vi har hatt en voldsom utvikling de siste tiår i positiv retning, men noen indikatorer, for eksempel overlevelse i første levemåned, har stagnert. Dette er spesielt tydelig i noen områder av verden. Nesten halvparten av barn som dør før fylte fem år, dør i første levemåned. Det utgjør 2.3 millioner dødsfall i første levemåned i året! Vi vet mye om hva nyfødte trenger, og vi trenger å forske på effektive måter å levere tjenester for mor, barn og familien.

Synet på barn og støtten de trenger kan man også jobbe med. For eksempel vet vi at vold i hjemmet og vold mot barn er direkte skadelig langt ut over de fysiske skadene. Det er svære alvorlige langtidsimplikasjoner fra vold. Vi vet også at dette kan forebygges og det finnes gode programmer. Disse programmene er ikke skalert tilstrekkelig. Her kreves vilje til endring på svært mange nivåer. Og husk: «it takes a village to raise a child”. Barn trenger trygge voksne og gode systemer. Det skjer ikke nødvendigvis av seg selv. Vi må hele tiden jobbe for det.

Hva ser du mest fram til?

Jeg ser mest fram til å observere prosessen som skjer hos kursdeltakerne fra de ankommer, til kursinnholdet blir presentert siste dag og i skrevne produkter. I den prosessen skjer mye læring, og læring på flere nivåer.

Hele 84 PhDer fra 34 land deltok forrige gang BSRS ble arrangert fysisk, i 2019. Etter tre digitale corona-år, samles igjen PhD-kandidater fra hele verden til to uker forskerskole i Bergen.

Det er ikke alltid man skjønner at man lærer noe, men ofte vil man over tid reflektere over innholdet i forelesningene og diskusjonene, og bruke nettverket slik at man får dypere innsikt. Innsikt i hva barn trenger, forskning for tryggere og bedre barndom enn hva som er tilfelle globalt i dag, og forståelse for hvordan vi skal levere tjenester og samarbeide på tvers av disipliner.

Jeg håper UiB-ansatte og studenter som legger merke til nye fjes smiler, stopper og slår av en prat. Det er hyggelig for deltakerne å bli møtt av et varmt UiB-miljø.

Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen

BSRS skal arrangeres på Nygårdshøyden. Hvordan tror du UiB-ere vil merke det?

Jeg håper UiB-ansatte og studenter som legger merke til grupper eller enkelte nye fjes gjerne smiler, stopper og slår av en prat. For mange av deltakerne er dette deres første opphold i Norge, og for noen er dette faktisk deres første langdistansereise. Mye er nytt for dem og det er hyggelig å bli møtt av et varmt UiB-miljø.

Hvorfor er det viktig at det tilbys en internasjonal sommerforskerskole i Bergen?

Jeg kunne svart at det er viktig fordi det er "berikende", men jeg synes ikke det er tilstrekkelig. Jeg vil våge å påstå at UiB er helt avhengig av å være internasjonalt orientert. Skal vi være et universitet, må vi lage arenaer for samarbeid på tvers av nasjoner på flere nivåer - for studenter, unge og eldre forskere, og UiB-ansatte generelt. BSRS gir en helt unik mulighet for unge forskere til å få en internasjonal plattform og være sammen. BSRS genererer verdier som ikke nødvendigvis er målbare eller synlig i første omgang, men som er viktige på lang sikt.

Fem kjappe

Rektor for en dag – hvilken sak tar du først tak i?

Mitt forskerengasjement for barn- og unges overlevelse, utvikling og velvære globalt ville vært førsteprioritet. Jeg ville puttet «trygg barndom for alle barn» i UiB-strategien og kontaktet våre myndigheter for å fremme nasjonale- og internasjonale samarbeid, og finansiering for intervensjons- og implementeringsforskning globalt for dette temaet.

Hva gjør du helst når du ikke er på UiB?

Når jeg har tid, tar jeg gjerne en tur på et av byfjellene. Alle er fine på hver sin måte. I vinterhalvåret går jeg veldig gjerne på ski. Jeg er svært glad i å være med venner og familien, og glad i å lese. Jeg er kjempeglad i musikk, men har dessverre litt lite tid til det.

Jeg ville reist til framtiden. Der skulle jeg gjerne sett at vi har sluttet med mye av det dumme vi gjør nå, at barnekonvensjonen blir fulgt og at vi følger opp ungene våre.

Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen

Kan du anbefale en bok flere UiB-folk bør lese?

Jeg har sånne «forfatter-perioder», så jeg leser ikke alltid det nyeste. Jeg vil helst at en fordypning skal «vare litt». Jeg liker bøker som gir økt forståelse for historien vår – også i Norge - eller hva som former oss som mennesker. Akkurat nå har jeg nylig avsluttet Lucy Barton bøkene av Elizabeth Strout som jeg likte godt. Det var mye mellom linjene der som jeg har gått og tenkt på. Jeg leser flere av Hoem bøkene fra nordvestlandet. De gir innsikt i medisinsk historie, kvinnekamp og nær fortid. Veldig interessant. «Jordmor på jorda» var utrolig vakker.

Du får en tidsmaskin! Hvilken tid drar du til og hvorfor?

Jeg ville reist til framtiden. Der skulle jeg gjerne sett at vi har sluttet med mye av det dumme vi gjør nå, at barnekonvensjonen blir fulgt og at vi følger opp ungene våre. Dietrich Bonhoeffer sa: «The test of morality of a society is what it does for its children”. Flere har sagt det samme. Nelson Mandela formulerte det slik: «There can be no keener revelation of a society’s soul than the way in which it treats its children,” og flere med dem. De fleste mødre og fedre tenker slik hver eneste dag over hele verden.

Hvilket sted i Bergen viser du først til en som er ny i byen?

Ulriken kommer høyt opp på lista - hvis det ikke er for vått. Jeg liker å gå oppover. Ellers tar jeg flere med på mange av de fantastiske kirkekonsertene som ofte dukker opp i denne byen hvis det er deres smak. Og gjerne på en av restaurantene i byen!

Powered by Labrador CMS