NYHET

Masterstudentene Jeanett Svihus (f.v.), Sara Helene Røyland Solberg og Vibeke Dale Olen ved UiB har skrevet masteroppgaven sin om kriseledelse under pandemien.

Samler studentprosjekter til nasjonal pandemikonferanse

Pandemisenteret ved UiB er på jakt etter engasjerte fremtidige forskere og formidlere. Derfor inviterer de studenter og skoleelever til å melde inn bidrag til nasjonal konferanse om pandemiforskning i Bergen i oktober.

Publisert

PANDEMISENTERET

  • Skal produsere samfunnsrelevant kunnskap for forebygging og håndtering av pandemier i et langsiktig perspektiv.
  • Senteret har som mål å initiere og legge til rette for tverrfaglig og tverrfakultært forskings- og utdanningssamarbeid om tema relatert til pandemier.
  • Leder for Pandemisenteret, professor Esperanza Diaz
  • Administrativ leder for Pandemisenteret, Andrea Magugliani

Til tross for at covid 19-pandemien nå er på hell, er forskere og fagfolk samstemte i at vi må forberede oss på nye pandemier i framtiden.

Derfor inviterer Pandemisenteret ved UiB alle studenter og skoleelever som skriver oppgaver om koronapandemien til å sende inn sammendrag til en nasjonal konferanse i Bergen 27. oktober.

Konferansen ønsker bidrag fra elever fra videregående, profesjonsstudier, bachelorstudenter, master og PhD-kandidater fra alle fag og disipliner.

Blant de som blir plukket ut til å holde presentasjoner under konferansen, vil Pandemisenteret velge ut et prosjekt som også vil få mulighet til å presentere funnene sine under konferansen «Psykososial respons når pandemier og naturkatastrofer/klimaforandringer inntreffer» ved Senter for krisepsykologi (UiB) i november.

Skrev master om kriseledelse da pandemien herjet

Masterstudentene Jeanett Svihus, Sara Helene Røyland Solberg og Vibeke Dale Olen ved UiB er tre av mange tusen norske studenter som har fikk studiehverdagen sin snudd opp ned etter at covid19 gjorde sitt inntog i mars 2020. De valgte å skrive masteroppgaven sin om hvordan ledere i private virksomheter i Bergen og omegn har oppved de store omveltningene som koronapandemien har ført til i nærings- og arbeidslivet.

– Det har vært interessant å høre ferske erfaringer fra bedriftsledere under en altoppslukende pandemi, sier masterstudentene i Arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiB.

Studentene gjorde kvalitative intervjuer med bedriftsledere ved totalt elleve ulike virksomheter i Bergensområdet. De hadde i utgangspunktet lite å lene seg på av tidligere forskning.

– Det finnes en del forskning på krisesituasjoner, men en pandemi er altoppslukende og berører alle områder. Det er lite erfaringer fra ulike sektorer på ledernivå.

Håper næringslivet tar lærdom av funnene

De tre studentene mener det er viktig at bedriftsledere tar lærdom av det de har vært gjennom det siste året, på godt og vondt. Nå jobber de med å skrive om masteroppgaven til en fagartikkel hvor konkrete forskningsfunn løftes fram og drøftes.

– Vi håper våre funn kan bidra til relevant kunnskapsformidling for ledere som kanskje trenger denne læringen. Vi synes det er kjempespennende at det nå skal bli en artikkel, og arbeidet har definitivt gitt oss verdifull kompetanse, avslutter Røyland Solberg.

Skoleelver og studenter som ønsker å melde inn sitt bidrag til studentkonferansen i oktober kan gjøre det her.

Les mer om arrangementet her: «Neste pandemi kommer – hva gjør vi da?»

Powered by Labrador CMS