NYHET

UiB og Khrono inviterer til debatt om "Hvem skal få ta høyere utdanning" tirsdag 20. september.

UiB og Khrono inviterer til debatt

Universitetet i Bergen og Khrono går sammen for å arrangere debatter om høyere utdanning. Første tema er «Hvem skal få ta høyere utdanning?» og debatteres tirsdag 20. september.

Publisert

OM ARRANGEMENTET

Dato: 20.09.2022

Tid: 19.00–22.00

Sted: Kulturhuset, Vaskerelven 8, Bergen

Panelet:

  • Marianne Aasen, leder av opptaksutvalget
  • Maika G. Dam, leder i NSO
  • Petter Aasen, Rektor ved Universitetet i Sørøst-Noreg
  • Siri-Kristin Jensen, daglig leder i Akademiet Privatist og nettstudier
  • Liza Reisel, forsker ved Institutt for samfunnsforskning
  • Debattleder: Tove Lie, Khrono

– Vi vil bidra til å skape rom for å diskutere forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål, sier rektor ved Universitetet i Bergen (UiB) Margareth Hagen.

Rektor Margareth Hagen.

Tar debatten om opptak

Tirsdag 20. september inviterer UiB og Khrono til det første debattmøtet på Kulturhuset i Bergen. Møtet har tittelen «Hvem skal få ta høyere utdanning». I panelet er Marianne Aasen, leder av opptaksutvalvet, Maika G. Dam, leder i NSO, Petter Aasen, rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Siri-Kristin Jensen, daglig leder i Akademiet Privatist og nettstudier og Liza Reisel, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

– Vi ønsker å skape debatt, det er en av hovedoppgavene til avisen, sier Tove Lie, redaktør i Khrono.

Temaet for debatten er opptaksreglementet for høyere utdanning, og hvordan det bør endres for å sikre at de rette studentene kommer inn på riktig utdanning. Selv om det er tverrpolitisk enighet om at dagens opptakssystem er modent for revisjon, er det uenighet om hvilke regler bør endres, og hvordan et nytt opptakssystem skal virke.

Redaktør i Khrono Tove Lie.

– Utdanningsvalg er et av de viktigste valgene man gjør i livet. Det regjeringsoppnevnte opptaksutvalget under ledelse av Marianne Aasen skal gi sine anbefalinger til en revisjon av dagens opptakssystem før jul. Hvordan sikrer vi best et rettferdig og godt opptakssystem til høyere utdanning? Hvordan bør opptakssystemet bidra til at den enkelte tar gode valg? Dette er noen av spørsmålene som vil bli drøftet på møtet. Vi håper på stort engasjement i møtet, sier Hagen.

Marianne Aasen leder utvalget som i desember skal komme med sin utredning om opptakssystemet i høyere utdanning. Opptaksutvalget startet arbeidet våren 2021, og ble oppnevnt av daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Før jul vil de legge fram en NOU med sine tilrådinger.

– Jeg tror alle landets høyere utdanningsinstitusjoner venter spent på utvalgets rapport som skal være klar 1.desember, sier redaktør Lie.

– Mange mener at det er på høy tid å endre opptakssystemet, og kanskje er noen fornøyd slik det er. Khrono har hatt flere saker hvor tema har vært berørt. Noen har tatt til orde for loddtrekning siden alle har nesten like karakterer uansett, dette handlet vel om det mest prestisjefylte profesjonsutdanningene, noen argumenterer for motivasjonsbrev og noen sier at det er for mange som tar høyere utdanning. Jeg tror det kan blir en spennende debatt, sier Lie.

Et sentralt spørsmål er hvor mye tid og ressurser som mulige studenter kan bruke på å forbedre karakterer.

– Representant fra de private videregående skolene, eller «sekserfabrikkene» som de har blitt omtalt som, kommer også. Jeg håper debatten kan engasjerer bredt, avslutter Lie.

Powered by Labrador CMS